Gnist Trøa stengte dørene 1. mars. Nå har en dom i Oslo tingrett konkludert med at vedtaket om varig stenging er gyldig.
Gnist Trøa stengte dørene 1. mars. Nå har en dom i Oslo tingrett konkludert med at vedtaket om varig stenging er gyldig.

Trondheim kommune og staten vant fram i Gnist Trøa-saken

En dom i Oslo tingrett slår fast at Trondheim kommunes vedtak om varig stenging av den private barnehagen Gnist Trøa er gyldig.

Publisert Sist oppdatert

Gnist Trøa barnehager gikk til sivilt søksmål mot kommunen og staten, etter at Trondheim kommune fattet vedtak om å stenge barnehagen. 1. mars i fjor stengte barnehagen dørene.

«Retten har konkludert med at Statsforvalterens vedtak 29. november 2020 om varig stengning av barnehagen er gyldig. Retten har videre konkludert med at barnehagen ikke har et erstatningskrav mot staten v/Kunnskapsdepartementet eller Trondheim kommune. Staten og Trondheim kommune skal etter dette frifinnes.»

Slik oppsummeres den 67 sider lange dommen fra Oslo tingrett. Hovedforhandlingen ble avholdt over syv rettsdager i perioden 1. til 9. februar 2021, og dommen falt i går, 1. mars. Der idømmes også Gnist barnehager saksomkostninger på 340 750 kroner til Staten v/Kunnskapsdepartementet, og 713 753 kroner til Trondheim kommune.

Mandag 7. januar 2019 fikk Gnist Trøa beskjed om vedtaket fra Trondheim kommune: Barnehagen måtte stenge dørene innen 1. mars samme år.

Siden fortsatte barnehagen kampen for å få lov til å drive videre. Først ble avgjørelsen anket til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og barnehagen fikk lov til å drive videre i påvente av avgjørelsen. I november 2019 konkluderte fylkesmannen, og vedtaket fra Trondheim kommune ble opprettholdt. 1. mars i fjor stengte barnehagen dørene for godt.

«Med hjemmel i barnehageloven § 16 stadfester Fylkesmannen Trondheim kommunes vedtak om stenging av Gnist Trøa Barnehage AS. Klagen er avslått. Varig stenging iverksettes fra og med 1. mars 2020. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages jf. fvl.§ 28.»

Samtidig varslet Gnist barnehager AS at de ville gå rettens vei for å få omgjort vedtaket.

– Dette er en sak som er så prinsipiell og grenseoverskridende at vi ser ingen annen mulighet enn å gjennomføre rettssaken, sa markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager, Børre Andreassen.

17. og 20. januar i fjor var det klart for første runde i retten. Da ble spørsmålet om Gnist skal få lov til å drive videre behandlet i en forføyningssak i Sør-Trøndelag tingrett. Knappe to uker senere kom avgjørelsen: Tingretten ga Trondheim kommune og fylkesmannen medhold, og barnehagen måtte stenge 1. mars. Nå har altså saken vært oppe til behandling i tingretten, og også der ga retten Trondheim kommune og staten medhold.

PBL har vært partshjelper for Gnist barnehager i denne saken. Direktør for juridisk avdeling i PBL, Espen Rokkan, har tidligere uttalt at PBL er kritisk til den mangelfulle saksbehandlingen fra kommunens side.

– Dersom det aksepteres at kommunene kan gjennomføre et tilsyn slik Trondheim kommune har gjort det i denne saken, vil det potensielt får store konsekvenser for mange private barnehager rundt om i landet. Derfor er dette en viktig sak for hele bransjen, ikke bare for denne barnehagen.

Han uttalte også at avgjørelsen potensielt kan få store konsekvenser for barnehagesektoren.

– Vi er ikke enig i premisset for hvor langt kommunen kan utøve skjønn i en sak som dette. Det skal være god kvalitet for alle barn i alle barnehager. Men vi er også opptatt av kvaliteten på, og metodikken som brukes, i tilsyn. Vi mener at Trondheim ikke har gjort en god nok jobb og har derfor engasjert oss i saken. Hvis vi får en tolkning av reglene slik Trondheim kommune legger opp til, er private barnehager svært utsatt for ulike kommuners subjektive av hva som er god kvalitet i barnehage.

Verken advokat Runar Homble, som har representert Gnist Trøa i saken, administrerende direktør Lill Nyseter Kortgaard eller markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager, Børre Andreassen, har vært tilgjengelig for å kommentere saken.

  • For ordens skyld: PBL har vært partshjelper for Gnist barnehager i denne saken. Barnehage.no er eid av PBL.

Her er hele dommen fra Oslo tingrett:

BAKGRUNN: Kampen om Gnist Trøa

Powered by Labrador CMS