Om-barnehageno

Om barnehage.no

Formålsbestemmelse:

barnehage.no gis ut av PBL (Private barnehagers landsforbund), en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i Norge.

barnehage.no er medlem i Fagpressen. barnehage.no skal utøve saklig og kritisk journalistikk i tråd med god presseskikk og forankret i medieansvarsloven, Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og PBLs formålsparagraf.

Sistnevnte lyder: PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

barnehage.no har en fri og uavhengig stilling. Innholdet på nettsidene behøver derfor ikke være et uttrykk for hva PBL som utgiver måtte mene.

Med sin journalistikk skal barnehage.no:

  • * bidra til økt kunnskap om – og interesse for – barnehagesektoren generelt og private barnehager spesielt.
  • * bidra til engasjement og forståelse for barnehagenes samfunnmandat og deres betydning for barn, foresatte og samfunnet.
  • * sette dagsorden i barnehagepolitiske spørsmål og nå ut i den brede offentlighet med innhold som har allmenn interesse.
  • * være den viktigste kilden til nyheter om barnehagesektoren, for alle med tilknytning til sektoren.
  • * bidra til deling av kunnskap og inspirasjon ved å løfte frem ulike historier fra landets mange barnehager.
Powered by Labrador CMS