Eieren om stengningsvedtaket: – En kamp som er viktig for oss, men også for hele bransjen

Eieren vil drive barnehagen videre, og fortsette utviklingsarbeidet som pågår.

Publisert

I slutten av november sprakk nyheten om at Fylkesmannen i Møre og Romsdal opprettholdt Trondheim kommunes vedtak om å stenge Gnist Trøa barnehage.

Saken vil nå bli bragt inn for domstolene. Målet er å få ugyldiggjort stengningsvedtaket.

– Vi vil be domstolene beslutte at barnehagen skal holdes åpen mens saken behandles i retten. Vi skal drive barnehagen videre, og fortsette det utviklingsarbeidet som pågår. Vi tar kampen, en kamp som er viktig for oss men også for hele bransjen, sier Børre Andreassen. Han er markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager.

– Uenig

Andreassen er klar på at det er en fantastisk gjeng som står på i barnehagen.

– Det er flotte medarbeidere, engasjerte foreldre, og et støtteapparat som nå bruker store deler av døgnet på å beskytte barna, sikre et rettferdig utfall og holde barnehagen åpen.

Gnist er grunnleggende uenig i Fylkesmannens konklusjon.

– Vi er overrasket og skuffet over at Fylkesmannen ikke har undersøkt saken selv men kun legger til grunn kommunens vurderinger. Vi, som de fleste barnehager har områder vi kan bli enda bedre på, men verken medarbeidere eller foreldre kjenner igjen kommunens beskrivelser. Vi har som kjent vært, og er, dypt uenige i konklusjonen til Trondheim kommune, og også vært kritiske til prosessen som de har ført, sier han.

– Uprofesjonelt

Andreassen mener at saken handler om å sikre barna trygghet og forutsigbarhet.

– Da må man kunne forvente at Fylkesmannen selv undersøker saken og ikke utelukkende lener seg på Trondheim kommunes vurdering av forholdene ved barnehagen - et tilsyn som vi oppfatter som uprofesjonelt og i strid med hva som er greit overfor barn, foreldre og medarbeidere. Vi er sikre på også Fylkesmannen ville sett at vi driver en god barnehage hvis Fylkesmannen selv hadde kommet for å undersøke hvordan vi driver, sier han.

Powered by Labrador CMS