Både voksne og barn tilknyttet Gnist Trøa var i går i barnehagen for å markere at barnehagen nå stenger.
Både voksne og barn tilknyttet Gnist Trøa var i går i barnehagen for å markere at barnehagen nå stenger.

Anker avgjørelsen til Høyesterett - tirsdag markerte foreldre og ansatte sin støtte

Rundt 200 foreldre og besteforeldre, ansatte og hele Gnist-ledelsen, tidligere og nåværende barnehagebarn, naboer og en politiker fra oppvekstutvalget i kommunen møttes for å markere sin støtte til Gnist Trøa. Fredag har barnehagen sin siste åpningsdag – så langt.

Publisert Sist oppdatert

– Nå går det mot en midlertidig stenging, men markeringen viste at det fortsatt er mye å kjempe for. Både medarbeidere og foreldre har stått på helt til det siste, sier Børre Andreassen, markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager.

Mandag 7. januar i fjor fikk Gnist Trøa beskjed om at Trondheim kommune hadde vedtatt at barnehagen måtte stenge dørene innen 1. mars 2019. Siden har barnehagen kjempet for å få lov til å drive videre. Først ble avgjørelsen anket til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og barnehagen fikk lov til å drive videre i påvente av avgjørelsen. I november i fjor konkluderte fylkesmannen, og vedtaket fra Trondheim kommune ble opprettholdt. Foreldrene reagerte, samtidig som Trondheim kommune oppfordret de berørte til å se framover.

Samtidig varslet Gnist barnehager AS at de ville gå rettens vei for å få omgjort vedtaket. 

– Vi jobber med den siste finpussen på saken, og jeg tror den kommer til å være klar i løpet av rundt en uke. Da sender vi den over til tingretten. Slike saker skal behandles innen seks måneder, sier advokat Runar Homble, som representerer Gnist barnehager AS. 

Anker til Høyesterett 

Saken har allerede vært gjennom to runder i rettssystemet: Første runde i Sør-Trøndelag tingrett handlet om at barnehagen ved en midlertidig forføyning skulle få lov til å fortsette å holde åpent i påvente av hovedrettssaken.

– Vi vil be domstolene beslutte at barnehagen skal holdes åpen mens saken behandles i retten. Vi skal drive barnehagen videre, og fortsette det utviklingsarbeidet som pågår. Vi tar kampen, en kamp som er viktig for oss, men også for hele bransjen, sa markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager Børre Andreassen til barnehage.no i forbindelse med fylkesmannens avgjørelse. 

Men både i tingretten og i den påfølgende behandlingen i Frostating lagmannsrett fikk Trondheim kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, representert ved Kunnskapsdepartementet i retten, medhold. Dermed ble vedtaket om at barnehagen må stenge dørene 1. mars opprettholdt. 

Nå er forføyningssaken anket til Høyesterett. 

– Vi anket på mandag. Vi har anket over tingrettens og lagmannsrettens forståelse av bevisbyrdereglene i forføyningssaken, sier Runar Homble. 

Enkelt forklart betyr det at i begge rundene i retten ble det tatt utgangspunkt i at det var Gnist barnehager og Homble som skulle bevise at fylkesmannen har lagt feil faktum til grunn da vedtaket om stenging ble opprettholdt. Mens Homble mener det burde vært motsatt: At det skulle vært motpartens oppgave å bevise at stengningsvedtaket var riktig. 

Takket foreldrene

Under tirsdagens markering i Gnist Trøa stilte hele Gnist-ledelsen sammen med de ansatte i barnehagen. De tok imot rundt 200 gjester, ifølge Børre Andreassen. 

Samtidig benyttet barnehagen anledningen til å takke foreldreutvalget i barnehagen for støtten, og leder for foreldreutvalget Runar Hjerpbakk mottok blomster fra barnehageleder Elin-Kristine Skjærvø. 

– Barna lekte og koste seg. Foreldre og medarbeidere pratet sammen og fikk vist solidaritet med barnehagen. Barnehagen var pyntet med ballonger og tilrettelagt for at barna skulle kose seg - noe de gjorde, ifølge Andreassen. 

Barnehageledelsen takket også personalet med blomster og gjentok budskapet om at kampen ikke er over.

– Dette gir oss fornyet motivasjon i kampen mot det vi mener er en totalt urimelig og grenseoverskridende tilsynsprosess fra Trondheim kommune, sier Børre Andreassen etter markeringen. 

Her kan du lese alle sakene våre om Gnist Trøa. 

Powered by Labrador CMS