FAU-leder etter melding om tvangsstenging: – Det har vært tungt

For en drøy uke siden kom meldingen om at Fylkesmannen opprettholdt Trondheim kommunes vedtak om å stenge Gnist Trøa i Trondheim. Det får FAU-lederen til å reagere.

Publisert Sist oppdatert

– Etter vedtaket fra Fylkesmannen kom, har det vært tungt. Vi stiller oss uforstående til beslutningen. Vi deler ikke kommunens syn på hvordan barnehagen er.

Det sier Runar Hjerpbakk til barnehage.no. Han er FAU-leder ved barnehagen.

– Vi mener barnehagen er bra. Alle som har barn i barnehagen i dag har valgt å bli værende. Alle fikk tilbud fra kommunen om å bytte barnehage i vinter, noen benyttet seg av det, men vi som er igjen er fornøyd.

– Gjør en god jobb

Han mener at utfordringene som har vært i barnehagen fra tidligere har blitt tatt tak i.

– Og personalet som er på jobb gjør en god jobb. Vi tenker mye på dem i denne vanskelige tiden. Ikke bare for at det nå går mot at de mister jobben, og at de får vite det gjennom avisen først, men også for at kommunen har hatt observatører til stede, sier han, og fortsetter:

– Foreldregruppens syn er at observatørene etter vedtaket har vært til hinder for god pedagogisk virksomhet. Man kan bare tenke seg selv om man skulle hatt oppkjøring til førerkort hver eneste dag, og aldri fått vite hvordan det gikk. Observatørene kunne blitt brukt mer konstruktivt og faktisk gitt veiledning til personalet, fremfor passivt å notere ned observasjoner som personalet ikke får innsikt i.

LES OGSÅ: Fylkesmannen slår fast at barnehagen må stenge, foreldre raser og nå går det mot rettssak.

Hjerpbakk er klar på at foreldrene opplever barnehagens eiere som konstruktive. Han mener at hvis de har fremstått like konstruktiv i møter med kommunen, er det rart at man ikke har kunnet finne en løsning på situasjonen som har endt med stengingsvedtak.

Ny barnehage

Nå må foreldrene på jakt etter ny barnehage. Tilbudet fra kommunen om plass i barnehager i andre bydeler mener han er uholdbart.

– Det setter foreldre i en umulig situasjon, det er ikke alle som har mulighet til å komme seg mellom bydelene på en god måte. Og hvis man klarer det, tar det unødvendig mye tid. Det er tid man fra foreldre og barn, man får mindre tid sammen. Hvis man hadde ønsket å ha barna i en annen bydel, hadde man søkt seg dit i utgangspunktet.

Selv har han to barn i barnehagen. Ei på snart to år som begynte i år, den andre på tre som startet i 2017.

– Vi har aldri vært i tvil om at det har vært riktig å sende barna i barnehagen, sier han.
Men nå går det mot barnehagebytte – to ganger.

Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid
Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid

– Hvis vi må benytte oss av tilbudet vi har fått fra kommunen, vil vi bli nødt til å søke oss nærmere der vi bor. Og det fører til at man må bytte barnehage to ganger. Det er ikke heldig. Uansett vil grupper med venner bli brutt opp, og for oss foreldre er det absurd at det vil være bedre for barna å bytte barnehage to ganger i stedet for å være der man er. Det er ikke til barnas beste, sier han.

– Tilbud så nært som mulig

Oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune skriver i en epost til barnehage.no at barna fra Gnist Trøa vil få tilbud så nært som mulig der de bor.

– De vil ikke få plasser tilfeldig rundt om i andre bydeler. Barnehagedekningen i Trondheim, er i likhet med barnehagedekning i andre kommuner, basert på et samarbeid mellom privat og kommunal sektor. Kapasiteten i området det her er snakk om var derfor dimensjonert ut fra en stor privat barnehage med 120 plasser, Gnist Trøa. Kommunen bygger ikke kommunale barnehager i konkurranse med private. Når Gnist Trøa nå er bestemt stengt skaper dette derfor problemer med å finne tilstrekkelig antall plasser i nærområdet.  Barna skal få det beste tilbudet vi har, dette skal skje i nært samarbeid med foreldrene og barna vil tas opp i grupper sammen med barn de er venner med i dag.

Når det gjelder observatørene opplyser Nereid at rollen har vært å ivareta barnas trygghet, og ikke gi veiledning til barnehagen.

– Observatørenes rolle etter at kommunen fattet sitt vedtak om stenging i februar har vært å ivareta barnas trygghet. Ikke gi veiledning til barnehagen. Observatørenes rapporter har imidlertid blitt løpende oversendt til barnehageeier. Kommunen som tilsynsmyndighet har siden 2014 forsøkt å hjelpe barnehagen gjennom råd og veiledning. 

Hun har forståelse for at det er en vanskelig situasjon for foreldre og barn som blir rammet av stengingen.

– Vedtaket er resultat av en lang og krevende prosess som begynte med alvorlige bekymringer fremsatt av foreldre. Rundt halvparten av foreldrene valgte å ta barna ut av barnehagen da kommunens vedtak om stenging forelå. Tilbakemeldingene fra disse foreldrene er mange og entydig positive. Jeg håper at også de som nå berøres på sikt vil bli fornøyd med sitt nye tilbud. 

Powered by Labrador CMS