Camilla Trud Nereid er kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim.
Camilla Trud Nereid er kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim.

Kommunaldirektøren svarer på kritikken fra 74 foreldre: – Viktig at vi alle ser fremover

74 foreldre tok et kraftig oppgjør med kommunens håndtering av Gnist Trøa.  Kommunaldirektøren ber nå alle se framover.

Publisert Sist oppdatert

I et leserinnlegg tar 74 foreldre et oppgjør med kommunens håndtering av Gnist Trøa.

Trondheim kommune har vedtatt at barnehagen skal stenges, et vedtak som Fylkesmannen har opprettholdt. Det kan du lese mer om her.

I prosessen har kommunen hatt observatører til stede i barnehagen. I leserbrevet stiller foreldrene blant blant annet spørsmål ved observatørenes utdanning og kompetanse til å vurdere det pedagogiske opplegget. 

– Observatørene har kommet fra ulike barnehager, hovedsakelig fra kommunale. Noen har kommet fra private barnehager og i høst har vi også benyttet bemanningsbyrå. Observatørene er fast ansatt i andre barnehager men har i den perioden saken har pågått blitt frikjøpt fra sine egne barnehager for å være observatører i Gnist. Med unntak av to personer har alle barnehagelærerutdanning og ingen var nyutdannede, en av observatørene hadde tre års erfaring fra barnehage, to hadde fire års erfaring, de øvrige (rundt 25 personer) har hatt mellom 6 og 30 års erfaring fra barnehage, opplyser kommunaldirektør Camilla Trud Nereid til barnehage.no

I leserbrevet spør også foreldrene om det ikke var rimelig å anta at episoder kan bli mistolket og tatt ut fra kontekst? Og om det ikke er rimelig å anta at de blir påvirket av sin ledelse som ønsker å stenge akkurat denne barnehagen?

Avhengig av godt samarbeid

Nereid sier til barnehage.no at kommunen er avhengig av et godt samarbeid med privat sektor for å ha full barnehagedektning. 40 prosent av barneagedekningen i Trondheim skjer i regi av private.

– VI har forsøkt å gi barnehagen råd og veiledning i flere år, uten at den ble god nok for barna. I 2019 kom vi til at det dessverre ble nødvendig å vedta stenging. Dette skaper problemer for foreldre, barn og kommunen som er ansvarlig for å gi alle barn i byen barnehageplass. Dette er ingen ønskesituasjon for noen, sier hun.

Hun opplyser at observasjonene er gjort over lang tid av personer med barnehagefaglig kompetanse, og at de har flere års erfaring fra andre barnehager.

– Uhell og tilfeldige hendelser kan skje i alle barnehager, men her er det gjort observasjoner av barnehagens pedagogiske kvalitet og en rekke hendelser over lang tid. Observasjonsrapportene har vært viktige, men ikke det eneste grunnlaget for stengingsvedtaket. Kommunens vedtak begrunnes i barnehagens historikk, klager fra foreldre, konkrete hendelser, bekymring fra PP-tjeneste, veiledning med barnehagens ledelse  og observasjoner av praksis. 

Behov for gode barnehagelærere

I leserbrevet kommer også foreldrene med påstanden om at Nereid skal ha informert på et allmøte at observatørene som har vært til stede fra bemanningsbyrået i kommunen, vil kunne få jobb i det nye tilbudet til barna ved stenging. De stiller også spørsmål om dette kan bidra til negative tilbakemeldinger fra observatørene. 

– Vi har behov for å tilsette gode barnehagelærere for å gi barna fra Gnist et best mulig tilbud,  med unntak av noen få personer er observatørene allerede ansatt i faste stillinger i andre barnehager.Vi  har invitert dem og andre ansatte i kommunale barnehager til å søke ledige stillinger som nå lyses ut internt. Dette ble det opplyst om i foreldremøtet, sier Nereid, og fortsetter:

– Jeg tenker at det i den situasjonen vi har nå er det viktig at vi alle ser fremover og sammen får til den best mulige løsningen for barna. 

Du kan lese hele leserinnlegget fra foreldrene her.

Powered by Labrador CMS