Fylkesmannen: - Ikke nødvendig med egne observatører

Fylkesmannen opprettholdt Trondheim kommunes stengningsvedtak. Mener det var unødvendig å bruke egne observatører.

Publisert Sist oppdatert

 Først vedtok Trondheim kommune at Gnist Trøa skulle stenges, så klaget barnehagen på vedtaket. Dermed ble det opp til Fylkesmannen i Møre og Romsdal å avgjøre om vedtaket var gyldig. 

Gnist Trøa har vært kritisk til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har konkludert i saken, uten selv å ha vært i barnehagen for å observere.

– Vi er overrasket og skuffet over at Fylkesmannen ikke har undersøkt saken selv men kun legger til grunn kommunens vurderinger, sa Børre Andreassen, markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager tidligere i uka.

– Godt nok opplyst 

Maren Ørjasæter Aaland er direktør for oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Hun er klar på at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sørget for at saken har vært godt nok opplyst til at saken kan behandles.

– Kravet for vår behandling av saken er at den er godt nok faktisk opplyst og vi mener at det ikke var nødvendig for oss å bruke egne observatører når kommunen brukte observasjon som metode, skriver hun i en  epost til barnehage.no.

La til grunn dokumentene

Hun er klar på at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har lagt til grunn dokumentene i saken. Dette inkluderer også observasjonsrapportene fra kommunens egne observatører.

– I tillegg foretok vi besøk i barnehagen og hadde møter med både barnehageeier og kommune, skriver Aaland.

– Fylkesmannen i Møre og Romsdal vurderer det slik at saken, for oss var godt opplyst, før vi traff vårt vedtak, skriver hun, og viser videre til Fylkesmannens vedtak i saken.

Her kan du lese alt barnehage.no har skrevet om Gnist Trøa

Powered by Labrador CMS