DEBATT

Uredelig om PBL og stengt barnehage

I et innlegg på barnehage.no skriver noen medlemmer av Barnehageopprøret og Foreldreopprøret om PBLs rolle i den pågående saken om stenging av Gnist Trøa i Trondheim. På uredelig vis blir PBL tillagt meninger vi ikke har, skriver Anne Lindboe.

Publisert

La meg først være helt tydelig på følgende: Både for meg personlig og for PBL som organisasjon kommer hensynet til barna alltid først. I barnehagen skal barna være trygge. De skal oppleve omsorg og bli verdsatt, og de skal få et godt pedagogisk tilbud i god norsk barnehagetradisjon. Jeg blir oppriktig lei meg når jeg leser eller hører om barn som ikke har fått den oppfølging som de skal ha i en norsk barnehage.

Dette innlegget er et svar på leserinnlegget fra Foreldreopprøret og Barnehageopprøret. Det kan du lese her.: - Barna som ble helt ut med badevannet

Derfor er det også bra at tilsynsmyndigheten har lovhjemmel til – under gitte vilkår – å vedta stenging av en barnehage.

For meg og PBL er det imidlertid viktig å ha minst to tanker i hodet samtidig i møtet

med en sak som den fra Trondheim. For også barnehager som – rettmessig eller urettmessig – er blitt utsatt for kritikk, har krav på en skikkelig behandling. Ingen skal bli rettsløse i en slik prosess.

Påstander om alvorlige enkeltepisoder eller generell svikt i det pedagogiske tilbudet, må belyses bredt. Et tilsyn må utføres med bakgrunn i riktig forståelse av bestemmelsene i barnehageloven. Objektive kriterier må ligge til grunn. Og når tilsynsmyndigheten vedtar å stenge en barnehage, kan det bare skje etter en grundig og god saksbehandling og i tråd med lovens vilkår.

Det har etter vår mening ikke skjedd i denne saken.

At debattantene av dette slutter at det kan «se ut til at PBL har bruk Gnist Trøa-saken som en anledning til å forsøke å grave frem saksbehandlingsfeil, med et mål om å belyse behovet for et uavhengig nasjonalt tilsyn», er en ren spekulasjon som får stå for deres regning.

Jeg lever godt med at enkelte kan være uenige med hva jeg og PBL ytrer i det offentlige rom. Det som derimot ikke er greit, er når debattanter tillegger PBL ytringer og meninger vi ikke har.

Når skribentene skriver at PBL «beskylder Trondheim kommune for å ha en skjult plan om å legge ned Gnist Trøa knyttet til det de hevder er en generell motstand mot private barnehager», er dette fri fantasi.

Dette har vi aldri sagt. I PBL forholder vi oss til fakta, ikke til konspirasjonsteorier.

I den grad disse debattantene er interessert i en konstruktiv debatt, bidrar stråmannsargumentasjon i veldig liten grad til det.

Dette innlegget er et svar på leserinnlegget fra Foreldreopprøret og Barnehageopprøret. Det kan du lese her.

Les alt om Gnist Trøa-saken her.

Powered by Labrador CMS