Camilla Trud Nereid er oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune. Her er hun på plass på tilhørerbenken i Sør-Trøndelag tingrett da saken ble behandlet i januar.
Camilla Trud Nereid er oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune. Her er hun på plass på tilhørerbenken i Sør-Trøndelag tingrett da saken ble behandlet i januar.

Trondheim kommune har brukt mange millioner på Gnist Trøa-saken

– Utgangspunktet for at vi ville stenge Gnist Trøa, var at barnehagen hadde alvorlige mangler ved omsorgssituasjonen og sikkerheten for barna. Jeg er ikke i tvil om at avgjørelsen fra retten er riktig, sier oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid.

Publisert

I dag ble det kjent at Frostating lagmannsrett forkaster anken fra Gnist barnehager AS og PBL. Avgjørelsen fra Sør-Trøndelag tingrett, som kom 30. januar, blir dermed stående: 

Vedtaket fra Trondheim kommune om å stenge Gnist Trøa er gyldig, og barnehagen må stenge dørene 1. mars. 

LES OGSÅ: Anken ble forkastet: Gnist Trøa må stenge om en drøy uke.

LES OGSÅ: Gnist Trøa: Dette sier lagmannsretten i kjennelsen.

– Vi har selvsagt måttet forberede oss på at dette ble utfallet og har barnehageplasser klar til alle barna fra 1. mars, sier Nereid. 

– Hvordan løser dere det helt konkret? 

– Vi fortsetter med det som viste seg å være veldig vellykket for et år siden, da en god del av foreldrene valgte å bytte barnehage som en følge av stengningsvedtaket. Da fikk skolestarterne tilbud om plass på et nyopprettet barnehageavdeling ved Kattem skole. Samtidig åpnet vi Myrskogen barnehage, der er det plass til de aller fleste. Vi har også tilrettelagt et nytt tilbud ved Korsnebbveien barnehage, som tidligere har fungert som en åpen barnehage, sier hun.

Førstkommende mandag blir det foreldremøte ved Kattem barnehage (Korsnebbvegen) og Myrskogen barnehage, der det vil bli gitt informasjon til foreldre og foresatte om oppstart ved barnehagene, opplyser Trondheim kommune på sine hjemmesider. 

Myrskogen barnehage ble rustet opp før nyåpningen i mars i fjor, og det samme ble Korsnebbveien, som er en avdeling under Kattem barnehager. 

– Hvor mye penger har Gnist Trøa-saken kostet Trondheim kommune? 

– Det har jeg ikke noe endelig regnestykke på, men det er klart at det er snakk om mange millioner. Vi har hatt mange observatører inne over en lang tidsperiode, og for de foreldrene som valgte å ta ut barna betalte vi for oppsigelsestiden. Vi betalte også for transporten fra Gnist Trøa til de nye barnehagene i en periode. Vi har også brukt mye på å pusse opp lokaler, sier Nereid, før hun understreker: 

– Det er snakk om mye penger, men det viktigste i denne saken er hensynet til barna. At det fikk en stor prislapp er bare noe vi må regne med. Barna fra Gnist Trøa har førsteprioritet akkurat nå. 

Gode tilbakemeldinger fra foreldrene

Saken om Gnist Trøa har skapt stort engasjement også hos foreldrene. Av de i alt 120 barna som gikk i barnehagen da varslingen om stengningsvedtaket kom i fjor, valgte cirka halvparten å bytte barnehage, ifølge Nereid.

– Men barnehagen har hatt lov til å ta opp nye barn mens klagesaken fra Gnist var til behandling hos fylkesmannen og derfor var det rundt 80 barn som fikk behov for ny barnehageplass nå i 2020.

I januar ble ytterligere rundt ti barn flyttet til andre barnehager. 

– Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra de foreldrene som valgte å flytte barna sine i fjor, og som er veldig fornøyd med det tilbudet de nå har fått, sier Nereid. 

Selv om barnehagen nå stenger dørene 1. mars, varsler Gnist barnehager at saken ikke er over. 

– Vårt fokus er at barnehagen skal åpne igjen. Vi mener at denne kampen ikke er over, og vi kommer til å jobbe videre med et hovedsøksmål med sikte på å få omgjort vedtaket fra kommunen og fylkesmannen, sier markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager, Børre Andreassen. 

Samtidig skal kontrollutvalget granske kommunens behandling av saken

– Vi har fått inn usedvanlig mange henvendelser fra foreldre, ansatte og andre berørte i denne saken. Vi ser derfor på behovet for å starte full granskning av hvordan administrasjonen i kommunen har håndtert saken, sa leder av kontrollutvalget i Trondheim kommune, Rolf Jarle Brøske (H), til Adresseavisen.

– Saken skal granskes av Kommunerevisjonen. Nå har det oppdraget som de fikk av Kontrollutvalget blitt litt mer generelt enn det som var utgangspunktet. De skal se på utøvelsen av tilsyn i flere barnehager, ikke bare Gnist Trøa-saken, forteller Camilla Trud Nereid. 

Hun sier gjennomgangen har høy prioritet, og skal gjennomføres i løpet av våren. 

– Alle slike revisjoner har et læringsperspektiv, og målet er alltid å bli bedre. Men ser man eksplisitt på denne saken, kunne timingen vært bedre. Det er uheldig med tanke på at Gnist har varslet at de vil ta ut stevning, og jeg er redd beslutningen om revisjon vil kunne påvirke behandlingen i retten. 

– Ikke offentlige vs. private

Oppvekst- og utdanningsdirektøren understreker samtidig at for Trondheim kommune har saken aldri handlet om offentlige satt opp mot private barnehager - eller at saken knyttet til en enkelt barnehage betyr noe for hvordan kommunen ser på de øvrige private barnehagene i Trondheim. 

– Det har vi vært veldig nøye på hele veien, og det har de private barnehagene også i stor grad forstått. I tingretten hadde vi et vitne fra en privat barnehage, og vi har også hatt observatører fra andre private barnehager som har vært veldig enige i det bildet som kom fram. Tilstanden i Gnist Trøa er ikke bildet på kvaliteten i de private barnehagene, sier hun, før hun avslutter: 

– De private barnehagene har god kvalitet, bidrar til mangfold, og vi er avhengige av dem for å innfri barnehageløftet til innbyggerne våre.

Her kan du lese alle sakene våre om Gnist Trøa

Powered by Labrador CMS