Magnhild Børsting Røe var rettens administrator da saken ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett tidligere denne måneden. Nå er kjennelsen klar.
Magnhild Børsting Røe var rettens administrator da saken ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett tidligere denne måneden. Nå er kjennelsen klar.

Gnist Trøa må stenge: – Skaper en utrygg situasjon for alle involverte

Staten vant fram i saken mot Gnist Trøa. Det betyr at barnehagen må stenge dørene 1. mars. Men barnehagen anker kjennelsen.

Publisert

– Dette er trist for barna og foreldrene som har plass i barnehagen i dag. Det skaper en utrygg situasjon for alle involverte, sier markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager, Børre Andreassen.  

– Hva gjør dere nå?

– Vi orienterer FAU og foreldre fortløpende og har ekstra ressurser i barnehagen for å støtte personalet, sier Andreassen, og legger til at det nå skal gjennomføres personalmøter før helgen og foreldremøte i neste uke, der de skal se på veien videre.

– Vi skal gi barna en mest mulig normal barnehagehverdag, og samtidig jobbe aktivt for å presentere saken vår godt til hovedsøksmålet.

Brukte to dager på forhandlingene

Tidligere denne måneden var det satt av to dager i Sør-Trøndelag tingrett for å behandle saken. Der skulle det avgjøres om vedtaket som først ble gjort av Trondheim kommune, dernest Fylkesmannen i Møre og Romsdal, skulle tre i kraft - og Gnist Trøa må stenge dørene. 

Nå er avgjørelsen klar: Staten vant frem, og barnehagen må da stenge dørene 1. mars.

«På bakgrunn av ovennevnte vurdering har retten kommet til at Gnist Trøa ikke har sannsynliggjort at fylkesmannens vedtak, eller det underliggende kommunale vedtaket med pålegg om retting, er forvaltningsrettslig ugyldig. Gnist Trøa har da ikke sannsynliggjort sitt hovedkrav og kan da ikke få medhold i sitt forføyningskrav om utsatt iverksettelse av fylkesmannens vedtak. Begjæringen om midlertidig forføyning tas etter dette ikke til følge,» heter det i kjennelsen, som er på i alt 41 sider.

Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten. 

– Det kommer vi til å gjøre, bekrefter advokat Runar Homble, som representerer Gnist Barnehager AS. 

– Vi er skuffet over tingrettens avgjørelse, men med det enorme saksomfanget og den korte tiden tingretten har til å behandle slike saker, så måtte vi selvsagt være forberedt på at dette kunne skje. Vi vil anke avgjørelsen til lagmannsretten umiddelbart, og vil selvsagt også fortsette våre forberedelser i hovedsøksmålet, der vi vil få langt bedre anledning til å belyse saken enn det som har vært mulig i forføyningssaken, kommenterer Børre Andreassen. 

– Kan få store konsekvenser for mange

Espen Rokkan, advokat og direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, sier til barnehage.no at når et så inngripende vedtak fattes, må det være etter en grundig og god saksbehandling, hvor kravene til saksbehandlingen overholdes av det offentlige.

– Det har dessverre ikke skjedd i denne saken. Dette er en trist dag for barna, foreldrene og de ansatte i denne barnehagen. Dersom vedtaket blir stående, vil det få store negative konsekvenser for barna og familiene som er berørt, sier han, og legger til at PBL er uenige i konklusjonen fra tingretten og mener barnehagen, på bakgrunn av det som er fremkommet i saken, burde fått drive videre i påvente av at partene på et senere tidspunkt skal møtes i retten.

– Dette er ikke bare en viktig sak for denne barnehagen, men også for barnehagebransjen som sådan. Det er en svært viktig prinsipiell sak og som interesseorganisasjon er PBL særlig opptatt av den mangelfulle saksbehandlingen i saken. Dersom det aksepteres at kommunene kan gjennomføre et tilsyn slik Trondheim kommune har gjort det i denne saken, vil det potensielt får store konsekvenser for mange private barnehager rundt om i landet.

– Vil informere fortløpende

Trondheim kommune la i dag ut en pressemelding på sine hjemmesider der de informerer om kjennelsen fra tingretten. 

Kommunen vil informere foreldre fortløpende. Enhetslederne for de tre tilbudene vil være i tett dialog med foreldrene, for at overgangen til ny barnehage skal bli så god som mulig for barna.

Trondheim kommune har lagt til rette for at alle barna ved Gnist Trøa skal få tilbud om ny barnehage før 1. mars i enten Myrskogen barnehage på Tiller, Kattem barnehager, avdeling Korsnebbveien og Kattem skole. Kattem skole er forbeholdt skolestarterne og Kattem barnehager, avdeling Korsnebbveien er forbeholdt familier som vil ha særskilte utfordringer ved bringing og henting av barn på Myrskogen.

Myrskogen barnehage og Kattem skole kan ta imot barn fra dags dato. Korsnebbveien barnehage kan ta imot barn fra 24. februar, står det på hjemmesiden.

Her kan du lese alle sakene våre om Gnist Trøa

Powered by Labrador CMS