Trondheim kommune har vedtatt å stenge Gnist Trøa barnehage på Heimdal i Trondheim, og i november sa Fylkesmannen i Møre og Romsdal seg enig i avgjørelsen. De neste dagene skal retten avgjøre om barnehagen får lov til å drive videre etter 1. mars - i påvente av den endelige klagesaken.
Trondheim kommune har vedtatt å stenge Gnist Trøa barnehage på Heimdal i Trondheim, og i november sa Fylkesmannen i Møre og Romsdal seg enig i avgjørelsen. De neste dagene skal retten avgjøre om barnehagen får lov til å drive videre etter 1. mars - i påvente av den endelige klagesaken.

Nå starter første runde i retten for Gnist Trøa

I løpet av to dager skal det avgjøres om stengingen av Gnist Trøa blir utsatt - eller om barnehagen må lukke dørene 1. mars.

Publisert

I dag starter forhandlingene i Sør-Trøndelag Tingrett. 

I slutten av november sprakk nyheten om at Fylkesmannen i Møre og Romsdal opprettholdt Trondheim kommunes vedtak om å stenge Gnist Trøa barnehage. 

Nå blir saken bragt inn for domstolene. Målet til barnehagekjeden er å få ugyldiggjort stengningsvedtaket.

– Vi vil be domstolene beslutte at barnehagen skal holdes åpen mens saken behandles i retten. Vi skal drive barnehagen videre, og fortsette det utviklingsarbeidet som pågår. Vi tar kampen, en kamp som er viktig for oss, men også for hele bransjen, sa markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager Børre Andreassen til barnehage.no i forbindelse med fylkesmannens avgjørelse. 

I januar i fjor sendte Trondheim kommune et forhåndsvarsel om stenging av Gnist Trøa på Heimdal. Kommunen mente driften av barnehagen var uforsvarlig, og hovedankepunktet var pedagogisk svikt over lengre tid. Den private barnehagen skulle derfor stenges fra 1. mars i fjor, men barnehagekjeden klaget vedtaket inn til Fylkesmannen.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal slo i februar fast at barnehagen med 115 barn skulle få opprettholde driften til den endelige klagesaken ble behandlet. I november var avgjørelsen fra Fylkesmannen klar, og det ble kjent at barnehagen må stenge 1. mars i år.

Nå ber barnehagekjeden om utsatt iverksettelse av vedtaket om stenging, slik at barnehagen kan holde åpent til saken har vært i retten. Når den endelige klagesaken kommer opp i retten, er ikke klart. 

Rettsforhandlingene er allerede utsatt tre dager, og i et forberedende rettsmøte denne uken ble det ifølge Adresseavisen (krever innlogging) diskutert om saken skulle utsettes ytterligere på grunn av at staten trengte mer tid til forberedelser. Advokat Runar Homble i Homble-Olsby advokatfirma representerer barnehagekjeden, mens regjeringsadvokaten ved advokat Ida Hjort Kraby representerer motparten. Det er Kunnskapsdepartementet som nå har formelt ansvar for saken. 

Gnist Trøa barnehager har påberopt ni vitner i saken, mens staten har sju vitner som skal avgi forklaring. Blant vitnene er det både foreldre, barnehagelærere, verneombud og fagpersoner.

Tingrettsdommer Magnhild Børsting Røe informerte også partene om at retten hadde forsøkt å finne en rettssal med plass til mange tilhørere. Hun hadde fått med seg at det er stort engasjement rundt saken, ifølge Adresseavisen. 

Her kan du lese alle sakene våre om Gnist Trøa.

Powered by Labrador CMS