Gnist barnehager anker ikke saken, dermed opprettholdes vedtaket om at Gnist Trøa må holde stengt
Gnist barnehager anker ikke saken, dermed opprettholdes vedtaket om at Gnist Trøa må holde stengt

Gnist anker ikke dommen – barnehagen forblir stengt

Trondheim kommune besluttet at Gnist Trøa måtte stenge dørene. Nå har saken fått sitt endelige punktum.

Publisert

Det var mandag 7. januar 2019 at Gnist Trøa fikk beskjed om vedtaket fra Trondheim kommune, hvor konklusjonen var at barnehagen måtte stenge dørene innen 1. mars samme år.

Siden fortsatte barnehagen kampen for å få lov til å drive videre, og også Fylkesmannen i Møre og Romsdal (nå Statsforvalteren, journ. anm.) har hatt saken på sitt bord. De valgte å opprettholde vedtaket. 1. mars i fjor stengte barnehagen dørene for godt.

Gnist Trøa barnehager gikk så til retten for å få omgjort vedtaket, men fikk ikke medhold.

Anker ikke

Nå er det altså klart at Gnist ikke anker saken. Det kommer fram i en sak i papirutgaven til Klassekampen

– Først og fremst er dette synd for barn og foreldre, som sammen med våre medarbeidere har gitt sin støtte til barnehagen i denne belastende saken. Vi er fortsatt av den oppfatning at tilsynet ved barnehagen kunne vært utført på en bedre måte og at vedtaket som ble fattet er uriktig. Samtidig er kommunens og statens skjønnsrom stort, og domstolene kan ikke overprøve alle sider ved disse vurderingene. En mangeårig kamp i rettssystemet blir for mye å kreve av de involverte og vi har derfor besluttet å ikke anke saken videre til neste rettsinstans, uttaler Gnist Barnehager til avisen.

Glad

Ifølge Nidaros opplyser Trondheim kommune at de er glad for at dommen slår fast at kommunens vurderinger ikke overprøves, og at kommunen som barnehagemyndighet har plikt og rett til å gripe inn i både kommunale og private barnehager for å ivareta barns behov for omsorg og trygghet.

  • For ordens skyld: PBL har vært partshjelper for Gnist barnehager i denne saken. Barnehage.no er eid av PBL.
Powered by Labrador CMS