I dag slo Frostating lagmannsrett fast at Gnist Trøa barnehage må stenge 1. mars.
I dag slo Frostating lagmannsrett fast at Gnist Trøa barnehage må stenge 1. mars.

Anken ble forkastet: Gnist Trøa må stenge om en drøy uke

Frostating Lagmanssrett forkastet anken fra Gnist barnehager og PBL. Dermed vant Trondheim kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Kunnskapsdepartementet fram, og barnehagen må stenge 1. mars.

Publisert

Det betyr at Gnist Trøa blir nødt til å stenge dørene om litt over en uke. 

– Dette er forferdelig trist, først og fremst for barna, foreldrene og medarbeiderne i barnehagen. De har kjempet hardt og lenge for å få lov til å holde åpent, sier markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager, Børre Andreassen. 

Han har brukt formiddagen på å informere foreldre og de ansatte. 

– Nå framover vil vi bruke tiden på å informere mer grundig om situasjonen. Vi må bruke det vi har av tilgjengelige ressurser for blant annet å ta vare på de som jobber i barnehagen, og sørge for en trygg og god overgang for barna, sier han. 

I dag er det 75 barn i barnehagen.

– Det har ikke skjedd endringer i barnetallet siden januar. Foreldrene har virkelig vært lojale, og stått last og brast ved barnehagen sin. Nå er det kommunen som får ansvar for barna, og at de får plass i barnehager. 

– Hva skjer med de ansatte? 

– De er ansatt i Gnist, men arbeidshverdagen deres kommer til å bli endret en periode. Samtidig er det viktig å understreke at vårt fokus er at barnehagen skal åpne igjen. Vi mener at denne kampen ikke er over, og vi kommer til å jobbe videre med et hovedsøksmål med sikte på å få omgjort vedtaket fra kommunen og fylkesmannen. 

– Har dere vurdert å selge barnehagen? 

– Nei, med det utgangspunktet vi har, er det en uaktuell problemstilling. 

Gnist Trøa startet opp i 2011 og har fire avdelinger. Gnist barnehager AS driver i alt 17 barnehager; ti i Møre og Romsdal og tre i Hordaland. I Trondheim er det ytterligere en Gnist-barnehage, Gnist Tiller. I tillegg driver Gnist barnehager i Oppdal og på Stjørdal i Trøndelag. 

Her kan du lese hele avgjørelsen fra Frostating lagmannsrett.

– Kan få store konsekvenser

PBL (Private barnehagers landsforbund) har vært såkalt partshjelper i saken. 

– Vi er uenige i konklusjonen fra lagmannsretten. På bakgrunn av det som er fremkommet i saken mener vi barnehagen burde fått drive videre i påvente av at partene på et senere tidspunkt skal møtes i retten, sier direktør for juridisk avdeling i PBL, Espen Rokkan, og legger til at PBL er kritisk til den mangelfulle saksbehandlingen fra kommunens side.

– Dersom det aksepteres at kommunene kan gjennomføre et tilsyn slik Trondheim kommune har gjort det i denne saken, vil det potensielt får store konsekvenser for mange private barnehager rundt om i landet. Derfor er dette en viktig sak for hele bransjen, ikke bare for denne barnehagen.

Til barnehage.no sier direktør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, at hun mener kjennelsen fra retten er riktig. Det er ikke Rokkan enig i. Han mener også avgjørelsen potensielt kan få store konsekvenser for barnehagesektoren. 

–  Vi er ikke enig i premisset for hvor langt kommunen kan utøve skjønn i en sak som dette. Det skal være god kvalitet for alle barn i alle barnehager. Men vi er også opptatt av kvaliteten på, og metodikken som brukes, i tilsyn. Vi mener at Trondheim ikke har gjort en god nok jobb og har derfor engasjert oss i saken. Hvis vi får en tolkning av reglene slik Trondheim kommune legger opp til, er private barnehager svært utsatt for ulike kommuners subjektive av hva som er god kvalitet i barnehage.

LES OGSÅ: Trondheim kommune har brukt mange millioner på Gnist Trøa-saken.

– Ikke forsvarlig

Mandag 7. januar i fjor fikk Gnist Trøa beskjed om at Trondheim kommune hadde vedtatt at barnehagen måtte stenge dørene innen 1. mars 2019. 

–  Grensen er nådd og Gnist Trøa barnehage stenges fordi det ikke er forsvarlig å ha barna der, sa kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Nereid, i den forbindelse. 

Siden har barnehagen kjempet for å få lov til å drive videre. Først ble avgjørelsen anket til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og barnehagen fikk lov til å drive videre i påvente av avgjørelsen. I november i fjor konkluderte fylkesmannen, og vedtaket fra Trondheim kommune ble opprettholdt. 

«Med hjemmel i barnehageloven § 16 stadfester Fylkesmannen Trondheim kommunes vedtak om stenging av Gnist Trøa Barnehage AS. Klagen er avslått.
Varig stenging iverksettes fra og med 1. mars 2020. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages jf. fvl.§ 28.»

Samtidig varslet Gnist barnehager AS at de ville gå rettens vei for å få omgjort vedtaket. 

– Dette er en sak som er så prinsipiell og grenseoverskridende at vi ser ingen annen mulighet enn å gjennomføre rettssaken, sier markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager, Børre Andreassen. 

Behandlet i tingretten

17. og 20. januar var det klart for første runde i retten. Da ble spørsmålet om Gnist skal få lov til å drive videre behandlet i en forføyningssak i Sør-Trøndelag tingrett

– Vi vil be domstolene beslutte at barnehagen skal holdes åpen mens saken behandles i retten. Vi skal drive barnehagen videre, og fortsette det utviklingsarbeidet som pågår. Vi tar kampen, en kamp som er viktig for oss, men også for hele bransjen, sa markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager Børre Andreassen til barnehage.no i forbindelse med fylkesmannens avgjørelse. 

Til å være en forføyningssak var saksbehandlingen svært omfattende: Over 1600 sider med dokumentasjon. Ni vitner. Advokater og medhjelpere som gjennom to intensive dager tydelig viste hvilken avgrunnsdyp uenighet som råder mellom de to ulike partene. Hvor ulik oppfatning de har av virkeligheten. 

For mens Trondheim kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Kunnskapsdepartementet på den ene siden mener Gnist Trøa er et farlig sted å være for barn, slår både ansatte, foreldre og fagfolk på motpartens side fast at Gnist Trøa kanskje er «Norges mest gjennomsnittlige barnehage». 

LES OGSÅ: Drama i retten: Snart avgjøres den videre skjebnen til Gnist Trøa.

Knappe to uker senere kom avgjørelsen: Tingretten ga Trondheim kommune og fylkesmannen medhold, og barnehagen må stenge 1. mars. 

«På bakgrunn av ovennevnte vurdering har retten kommet til at Gnist Trøa ikke har sannsynliggjort at fylkesmannens vedtak, eller det underliggende kommunale vedtaket med pålegg om retting, er forvaltningsrettslig ugyldig. Gnist Trøa har da ikke sannsynliggjort sitt hovedkrav og kan da ikke få medhold i sitt forføyningskrav om utsatt iverksettelse av fylkesmannens vedtak. Begjæringen om midlertidig forføyning tas etter dette ikke til følge,» het det i kjennelsen.

Samtidig ble det klart at Gnist barnehager ville anke avgjørelsen. 

– Vi er skuffet over tingrettens avgjørelse, men med det enorme saksomfanget og den korte tiden tingretten har til å behandle slike saker, så måtte vi selvsagt være forberedt på at dette kunne skje. Vi vil anke avgjørelsen til lagmannsretten umiddelbart, og vil selvsagt også fortsette våre forberedelser i hovedsøksmålet, der vi vil få langt bedre anledning til å belyse saken enn det som har vært mulig i forføyningssaken, kommenterte Børre Andreassen da kjennelsen falt. 

Lagmannsretten forlaster anken

Nå er saken behandlet i Frostating lagmannsrett, som har forkastet anken. Avgjørelsen var enstemmig. 

Gnist barnehager AS og PBL som partshjelper ble også idømt saksomkostningene til Staten ved Kunnskapsdepartementet på 52.200 kroner. 

Da avgjørelsen fra tingsretten var klar 30. januar, ga Trondheim kommune beskjed om at de ville informere foreldre fortløpende. Enhetslederne for de tre tilbudene vil være i tett dialog med foreldrene, for at overgangen til ny barnehage skal bli så god som mulig for barna, sto det på kommunens hjemmeside

Og videre: 

Trondheim kommune har lagt til rette for at alle barna ved Gnist Trøa skal få tilbud om ny barnehage før 1. mars i enten Myrskogen barnehage på Tiller, Kattem barnehager, avdeling Korsnebbveien og Kattem skole. Kattem skole er forbeholdt skolestarterne og Kattem barnehager, avdeling Korsnebbveien er forbeholdt familier som vil ha særskilte utfordringer ved bringing og henting av barn på Myrskogen. Myrskogen barnehage og Kattem skole kan ta imot barn fra dags dato. Korsnebbveien barnehage kan ta imot barn fra 24. februar. 

Her kan du lese alle sakene våre om Gnist Trøa

Powered by Labrador CMS