DEBATT

– Barna våre blir tvunget til å være skolebarn før de må på grunn av en politisk fastlåst prosess, skriver Gnist Trøa-foreldre.
– Barna våre blir tvunget til å være skolebarn før de må på grunn av en politisk fastlåst prosess, skriver Gnist Trøa-foreldre.

– Vi håper noen kan høre på oss. La barna om ikke annet få fullføre barnehageåret

– Over 70 barn er tvunget til å skifte barnehage fire måneder før sommerferien. De får et oppbrudd og et skifte som helt sikkert er ugunstig og ikke til barnas beste, skriver foreldre til barn i Gnist Trøa.

Publisert

Gnist Trøa stenges 1. mars 2020 var overskriften i Adressa 30. januar (krever innlogging.)

Tilsynsorganet i kommunen, kommunaldirektør Nereid og regjeringsadvokaten er fornøyd med resultatet. Barnehagen klager på vedtaket, men må stenge i påvente av rettsaken. Vi foreldre som har fulgt denne prosessen i nesten to år er overrasket og sjokkert over flere aspekter. Det er vanskelig for oss å forstå at tilsynsorganet i kommunen skal føre tilsyn på sine egne barnehager og samtidig på konkurrerende virksomheter, i dette tilfelle et privat foretak.

Observatørene som har vært i barnehagen har hatt stillinger i kommunale barnehager eller vært tilknyttet bemanningsbyrå i kommunen.

Mindre trygt enn det barna forlater

Kommunen ga barnehagen pålegg om å ordne gjerdet som gjorde at ungene ikke kan gå på baksiden av barnehagen. Argumentet var barnas sikkerhet. Dette ordnet barnehagen med et ekstra gjerde innenfor gjerdet. Kommunens tilbud fra 1. mars til barna som skal starte på skolen til høsten, det vil si 17 barn, er en provisorisk barnehageavdeling i SFO's lokaler på Kattem skole.

For 50 prosent av barna er ikke dette skolen de skal starte på. Barna skal være ute i friminuttet samtidig som skolebarna, på skoleområdet som ikke er inngjerdet. Til høsten må halvparten flytte over og bli kjent med ny skole. Ifølge prosjekteringsanvisningen til nye barnehager skriver Trondheim kommune at barnehagene skal ha gjerde på minimum 120 cm. Hvorfor gjelder ikke dette våre barn? Det blir et paradoks at vi er flere foreldre som er usikre på tryggheten til barna ved å sende dem ut i friminuttene uten inngjerding med tre voksne som skal følge med. Vi må altså forholde oss til et tilbud vi anser som mindre trygt enn det vi forlater.

Barna våre blir tvunget til å være skolebarn før de må på grunn av en politisk fastlåst prosess.

Dårligere alternativ

De yngre barna blir plassert på blant annet Myrskogen barnehage. Den ligger ikke i nærområdet, og for de uten førerkort blir det logistiske utfordringer å bringe/hente barna. Bringe/hentesituasjonen krever tid, dette er dyrebar tid som går utover barna i en hverdag som allerede bærer preg av tidsknapphet for mange. Barnehagen på Myrskogen har et svært mangelfullt uteområde. Det er et paradoks at Gnist Trøa må stenge, blant annet pga. pålegg om dårlig uteområde, mens alternativet til barna er dårligere uteområder.

Er kravene for private barnehager strengere enn for kommunens? Det er jo helt åpenbart at uteområdet Gnist Trøa opprinnelig fikk pålegg for, er bedre enn alle alternativene til kommunen.

Må bryte opp lenge før sommerferien

Vi klarer ikke å forstå at barnehagen ikke kan få holde åpent i påvente av rettsaken. Vi er voksne mennesker som er trygge på at barna blir ivaretatt og har det fint. Nå må vi i fire måneder før sommerferie, bryte dem opp fra de trygge voksenpersonene og lokalene, og flytte dem over til en skole mange ikke skal starte på og med ukjente voksne.

Barna våre blir tvunget til å være skolebarn før de må på grunn av en politisk fastlåst prosess.

Over 70 barn er tvunget til å skifte barnehage fire måneder før sommerferien. De får et oppbrudd og et skifte som helt sikkert er ugunstig og ikke til barnas beste. Situasjonen oppleves som en sak som har trukket ut og havnet ut av proporsjoner. Barna som er småsøsken av de som blir flyttet til Kattem skole, får tilbud om oppstart i Korsnebbveien barnehage, som til nå har fungert som åpen barnehage i Kattemsområdet. Disse barna må til høsten nok en gang bytte barnehage, da tilbudet i Korsnebbveien ikke er permanent. Disse barna får brudd på relasjoner, miljø og vennskap to ganger på kort tid. Det er synd at vi foreldre, på vegne av barna, ikke har større påvirkningskraft. Vi ser en prosess som dreier seg om alt annet enn barna. Barnehagen har anket avgjørelsen til lagmannsretten og vi håper noen kan høre på oss. La barna om ikke annet få fullføre barnehageåret.

I skrivende stund har innlegget, ifølge forfatterne, 72 signaturer. Det ble først publisert på nidaros.no.

Her kan du lese alle sakene våre om Gnist Trøa.

Powered by Labrador CMS