Stortingsrepresentant Kari Anne Jønnes (H) og PBL-leder Jørn Tommy Schjelderup på Stortinget torsdag formiddag.
Stortingsrepresentant Kari Anne Jønnes (H) og PBL-leder Jørn Tommy Schjelderup på Stortinget torsdag formiddag.

Blandet reaksjon på budsjettet

PBLs Jørn-Tommy Schjelderup er skuffet, men ikke overrasket over at pensjonskuttet opprettholdes. Kari-Anne Jønnes (H) er glad regjeringen viser vilje til å satse på barnehager, men frykter mer forskjellsbehandling. Helge Andre Njåstad (Frp) mener regjeringen velger å ha en fiendtlig holdning til alt som er privat.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er glad for at regjeringen viser vilje til å satse på barnehager, all den tid de har noen positive tiltak på kompetanse for ansatte i barnehagene. Og de snakker om økt pedagogtetthet, og de viser også ønske om å styrke satsingen på barn i levekårsutsatte områder. Alt dette er vi i Høyre enige i, sier Kari-Anne Jønnes (H).

Kritisk til forskjellsbehandling

– Det vi er sterkt kritisk til, er at de ønsker å forskjellsbehandle kommunale og private barnehager. Nå har vi ikke fått sett på detaljene, så det må vi komme tilbake til, men en forutsetning for Høyre er at de satsingene og prioriteringene som gjøres for kommunale og offentlige barnehager, også vil gjelde for de private barnehagene. Fordi vi skal behandle unger likt, uavhengig av hvilken barnehage de går i, understreker Jønnes.

Som tidligere i høst varslet at Høyre vil gå til kamp for likebehandling av private og kommunale barnehager.

Regjeringen framhever redusert makspris, gratis barnehage lengst nord i landet, økt kompetanse, tidlig innsats og sosial utjevning blant sine satsingsområder.

– Så: Førsteinntrykket er fint, vilje til å satse på barnehager. Flott for de som bor i Troms og Finnmark. Men forutsetningen for oss er at satsingen gjelder alle barn og alle barnehager, og så får vi komme tilbake til detaljene i det, oppsummerer Jønnes, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

PBL: – Som ventet

– Dette var som ventet. Forrige budsjettvedtak ga en nedgang i pensjonstilskuddet til private barnehager på 400 millioner kroner først. Nå kommer fortsettelsen av det vedtaket, ved at enkeltstående barnehager går ned et helt prosentpoeng i pensjonspåslaget. Det betyr sannsynligvis et nytt tresifret antall millioner kroner vekk fra private barnehager. Dette ble egentlig vedtatt i fjor, og betyr i praksis at 51 prosent av PBL-barnehagene ikke får dekt pensjonsutgiftene sine i 2022. Og det medfører at enda flere private barnehager kommer i trøbbel i 2023, sier administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Jørn-Tommy Schjelderup.

Han er ikke overrasket over at regjeringen ikke tar grep for å sikre pensjonsdekningen – på tross av tilbakemeldingene om at over halvparten av PBL-barnehagene ikke får dekket kostnadene sine.

Slike signaler var nemlig ikke gitt på forhånd.

LES OGSÅ: Slik svarer departementet om private barnehager som ikke får dekket pensjonsutgiftene

– Man kan si hva man vil fra regjeringens side, men det står i Hurdalsplattformen at de vil stille krav om at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager. Som de har i dag.

– Direkte fiendtlig holdning

– FrP forstår godt at private barnehager opplever budsjettet som krevende. Regjeringen velger å nok en gang ha en direkte fiendtlig holdning til alt som er privat. FrP tenker motsatt og mener private tilbydere av offentlige tjenester er bra for mangfold og kvalitet. Dette bekrefter også brukerundersøkelser som viser at foreldre er svært godt fornøyd med private barnehager, sier Helge André Njåstad, stortingsrepresentant for FrP og nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Vi er kritisk til at regjeringen gjør nok et innhogg i private barnehager sin økonomi med å skru på pensjonspåslaget. Det de ikke nevner med et ord er at private barnehager allerede har en ulempe ved at tilskudd fra kommunen baserer seg på gamle tall slik at kostnadsøkninger først blir kompensert flere år etterpå, fortsetter han.

– Vi er redd strategien er å tappe gradvis midler ut av de private barnehagene som da dessverre må redusere på tilbudet barna får siden det er fastpris og ingen mulighet å øke inntjeningen. Dette i sum er uheldig for barn og foreldre og vil føre til en sentralisering og rekommunalisering av barnehagesektoren.

– FrP vil kjempe mot denne politikken og heier på alle de som skaper sin egen arbeidsplass og barnehage for sitt lokalsamfunn.

Pensjon under press

Ifølge Schjelderup bidrar videreføringen av nedtrekk på pensjon til at gode pensjonsordninger settes under press.

– Vi skal inn i en mekling om hovedoppgjøret nå, med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta, men forutsetningene ser enda dårligere ut enn før statsbudsjettet ble lagt fram i dag, sier PBL-lederen.

Når det er sagt, registrerer også Schjelderup positive elementer i budsjettforslaget.

– Pakken som er lagt fram er for så vidt en offensiv og god pakke. Så er det store spørsmålet hver gang en slik pakke legges fram: Hvordan skal de private barnehagene få ta del i disse midlene. Det må vi i PBL sette oss ned og se på. Hvordan kan vi bruke ressursene og organisere oss slik at vi sørger for at de private barnehagene blir en del av et kompetanseløft, og får ta del i satsingen på videreutdanning. Vi håper at det gjøres tilgjengelig også for alle de private barnehagene.

– Følger ikke opp

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier at den første reaksjonen på dagens framlegging av statsbudsjettet er at det ikke kommer med noen forslag til løsning på lærerkrisen.

– Vi er også skuffet over at de ikke følger opp målsettingen om halvparten pedagoger i barnehagene.

Han er samtidig positiv til å satse på flere pedagoger i levekårsutsatte områder. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder med 45 millioner kroner, til totalt 80 millioner kroner.

– Vi skulle selvsagt ønsket oss mer, men ved første øyekast tenker jeg det er bra at de satser på dette, sier Handal til Barnehage.no.

Regjeringen har også signalisert at de ønsker en generell økning av bemanningsnormen, uten at det har vært tallfestet på samme måte som pedagog- og fagarbeiderandelen.

– Akkurat det har jeg ikke sett så nøye på: Vi har vært opptatt av flere barnehagelærere. Det er det som er vår viktigste sak.

Glad for sosial profil

På spørsmål om de øvrige nyhetene i dagens budsjettframlegging, som gratis barnehage i nord og å sette ned foreldrebetalingen ytterligere, kommenterer Handal:

– Vi er jo selvsagt glad for den sosiale profilen, at alle barn skal ha mulighet til å gå i barnehage. Og så gjøres dette på et tidspunkt med et veldig stramt budsjett, så man må se det som en del av en helhet. Enn så lenge har vi ikke fått satt oss inn i detaljene. Det vi er mest skuffa over er at det ikke er noen løsning på lærerkrisa.

Powered by Labrador CMS