Høyres Kari-Anne Jønnes, her i paneldebatt med blant andre Venstres Abid Raja og Frps Roy Steffensen.
Høyres Kari-Anne Jønnes, her i paneldebatt med blant andre Venstres Abid Raja og Frps Roy Steffensen.

Reagerer på statssekretærens uttalelse: – Fjerner siste rest av trygghet

Høyre varsler at de vil gå til kamp for likebehandling av private og kommunale barnehager.

Publisert Sist oppdatert

– I dag er det slik at kommunale og private barnehager likebehandles. Vi vil gå bort fra dette og gjøre det mulig for kommunene å prioritere ideelt drevne barnehager og barnehager i utsatte områder, uttalte statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap) til Utdanningsnytt nylig.

Les mer: Vil bort fra likebehandling

Det får Kari-Anne Jønnes (H) til å reagere.

– Ugreit, mener stortingsrepresentanten.

– Veldig overrasket

Jønnes sitter i utdannings- og forskningskomiteen på tinget, der et bredt flertall (Ap, H, Sp, Frp og V) så sent som i behandlingen av endringer i barnehageloven i vår, samlet seg om følgende merknad:

«Flertallet forutsetter at likebehandling av kommunale og private barnehager skal ligge til grunn for det videre arbeidet med finansiering av sektoren framover».

Nå har hun sendt en interpellasjon til kunnskapsministeren, som vil bli debattert i Stortinget i løpet av høsten: «Betyr statssekretærens uttalelse at regjeringen vil bryte enigheten om likebehandling?»

Her er interpellasjonen

Likebehandling av kommunale og private barnehager har vært en bærebjelke i barnehagepolitikken siden barnehageforliket fra 2003. Senest i Innst. 403 L (2021- 2022) understreket et bredt flertall i utdannings- og forskningskomiteen: «Flertallet forutsetter at likebehandling av kommunale og private barnehager skal ligge til grunn for det videre arbeidet med finansiering av sektoren framover.» I bladet Utdanningsnytt 26. august uttalte statssekretær Halvard Hølleland: «I dag er det slik at kommunale og private barnehager likebehandles. Vi vil gå bort fra dette og gjøre det mulig for kommunene å prioritere ideelt drevne barnehager og barnehager i utsatte områder.»

Betyr statssekretærens uttalelse at regjeringen vil bryte enigheten om likebehandling?

Kilde: Stortinget

– Hva synes du om signalene Hølleland gir?

– Jeg er egentlig veldig overrasket, for de vi behandlet den proposisjonen i juni ble det fra de fleste hold ytret ønske om et bredest mulig flertall. Med en slik uttalelse går statssekretæren vekk fra den enigheten. Det sektoren fortjener er trygghet, stabilitet, forutsigbarhet og ikke minst langsiktighet for å kunne fortsette å investere; i kompetansen til de ansatte - i gode lekeområder for barna - i kvalitet. Nå fjernes i stedet siste rest av trygghet, sier Jønnes.

Vektlegger to prinsipper

– Det vi opplevde da vi fikk den flertallsmerknaden som jeg viser til i interpellasjonen, var at barnehagesektoren senket skuldrene litt. De går jo på nåler hele tiden. Det er skapt stor usikkerhet, og både private og ideelle gir uttrykk for at de er engstelige. Derfor var vi i Høyre veldig fornøyde med å få på plass den merknaden, og derfor er vi veldig lite fornøyde nå.

– Nå vil vi få en diskusjon i Stortinget hvor vi prøver å få svar på hva regjeringen egentlig mener og tenker framover, fortsetter hun om interpellasjonen.

Jønnes sier at hun egentlig oppfatter at alle har et ønske om et barnehageforlik 2.0.

– Men for Høyres del, er det to viktige prinsipper som må sikres dersom de skal være med på den brede enigheten mange ønsker for en sektor som favner halvparten av alle barnehagebarn i landet:

  • Likebehandling av kommunale og private barnehager.
  • Valgfrihet så foreldre selv kan velge barnehage for sine barn.

– Må gjelde alle

Regjeringen vil altså ha muligheten til å prioritere ideelle barnehager og barnehager i spesielt utsatte områder. Det siste er ingen umulighet for Jønnes.

– Høyre er enig i at man skal kunne prioritere bydeler eller områder der det er behov for ekstra innsats. Men en forutsetning for oss, er at private barnehager også omfattes. Dersom man har definert en satsing, så må den gjelde for alle barnehager i området. Ikke bare de kommunale.

Samtidig som Høyre-representanten sier dette, pågår en høringsrunde om forskriftsendringer, hvor Kunnskapsdepartementet foreslår å åpne for å holde noen kommunale barnehager utenom tilskuddsgrunnlaget for private barnehager.

Enten fordi de har driftsutgifter som er minst 20 prosent høyere enn gjennomsnittlige driftsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager, eller også fordi de har driftsutgifter som de private barnehagene i kommunen ikke har.

– De konkrete forslagene vil jeg vente med å kommentere til jeg har lest høringssvarene, sier Jønnes.

Peker på sosiale og geografiske forskjeller

Følgende er hun imidlertid veldig klar på, på Høyres vegne:

– Vi varsler at vi vil gå til kamp for likebehandling av private og kommunale barnehager. Annet vil innebære en forskjellsbehandling av unger som er helt uakseptabelt.

Hun viser igjen til flertallsmerknaden i Stortinget før sommeren.

– Det var den merknaden som hadde det brede flertallet bak seg, som fikk sektoren til å senke skuldrene litt. Nå er skuldrene høyt oppe igjen, og vi er usikre på hva regjeringen vil. Man enes om noe i juni, så kommer det en sånn uttalelse fra statssekretæren i august. Det er egentlig helt ugreit.

– Vi frykter for barnehagesektorens framtid, hvis vi ikke får på plass en bred enighet om finansiering av driftsgrunnlag.

Statssekretær Halvard Hølleland kommenterer saken slik overfor Barnehage.no:

– Vi legger fortsatt til grunn at det som hovedregel skal være likebehandling av private og offentlig barnehager, men det er ikke slik at likebehandling av barnehager gir alle barn like muligheter. Det gjør det ikke, snarere tvert imot. Om vi skal utjevne sosiale og geografiske forskjeller må det bli mulig å satse ekstra på enkeltbarnehager, som barnehager i levekårsutsatte områder og i distriktene.

Powered by Labrador CMS