Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram regjeringens forslag til statsbudsjett torsdag 6. oktober.

Statsbudsjettet 2023: Dette angår barnehage

Et rimeligere barnehage- og SFO-tilbud, økt kompetanse og kvalitet i barnehagene, samt tidligere innsats i skole og barnehage og sosial utjevning. Det står først på lista over hovedprioriteringer i budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Her er de konkrete barnehagerelaterte grepene.

  • Regjeringen foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass blir redusert til 3000 kroner per måned fra 1. januar 2023.
  • Regjeringen foreslår å innføre gratis barnehageplass for det tredje barnet i familien som går i barnehage samtidig fra 1. august 2023.
  • Regjeringen foreslår å gi gratis barnehage for alle 1–5 åringer i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms fra 1. august 2023.
  • Regjeringen foreslår en økning på 180 millioner kroner til kompetansetiltak for ansatte i barnehage.
  • Regjeringen foreslår en økning på 50 millioner kroner til økt kvalitet i barnehagelærerutdanningen.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder med 45 millioner kroner, til totalt 80 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til tiltak for å styrke den språklige utviklingen for minoritetsspråklige barn med 45 mill. kroner i 2023.
Powered by Labrador CMS