Frps finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi, under framleggelsen av partiets alternative statsbudsjett torsdag.

Frp vil reversere pensjonskuttet

I sitt alternative statsbudsjett foreslår partiet å øke tilskuddet til pensjonskostnader for private barnehager med 685 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Av dette er 500 millioner direkte reversering av kutt, mens ytterligere 185 millioner foreslås som kompensasjon for reelle pensjonskostnader.

Private barnehager kan som kjent søke kostnadsdekning for pensjonsutgifter som overstiger reduserte tilskuddssatser, men som Barnehage.no tidligere har omtalt, er det langt fra sikkert at de får det.

Har et annet syn på sektoren

«Regjeringen kutter i pensjonstilskuddet for å få færre private barnehager. Fremskrittspartiet mener de private barnehagene er viktige», lyder Frps budskap.

Det står i kontrast til hva kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) nylig uttalte til Barnehage.no, om at regjeringen «ikke har noen kamp mot private barnehager».

– Mitt mål er å sikre at de nesten 30 milliarder kronene som foreldre og fellesskapet betaler til barnehagene, går til barnas beste – ikke profitt for eierne, fortsatte Brenna da.

Frp velger på sin side å framheve at et stort mangfold av private barnehager – små og store, kommersielle og ideelle – gir foreldrene stor valgfrihet.

«Disse barnehagene står for omtrent halvparten av barnehagetilbudet nasjonalt, og har i snitt høyere tilfredshet og lavere sykefravær enn offentlige. De krever også mindre tilskudd fra kommunene enn kommunale barnehager, og slik spares skattebetalerne for flere milliarder kroner hvert år», skriver partiet i omtalen av eget budsjettalternativ.

Vil flytte store penger

Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi la fram Framskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2023 torsdag.

Barnehagesektoren er ikke det eneste stedet hvor det gir uttrykk for ønske om å flytte store penger.

Frp vil kutte skatter og avgifter med 57,7 milliarder kroner, med hovedtyngde på avgiftskutt. Det skal dekkes inn med store kutt i offentlig sektor, bistand – og ved å tappe Statens Pensjonsfond Norge, som forvaltes av Folketrygdfondet, for 27 milliarder kroner, skrev E24 i forbindelse med et intervju som ble gjort tirsdag.

Ifølge Limi vil ikke dette ha den samme inflasjonsdrivende effekten som det å pøse inn penger fra oljefondet.

– Hovedforskjellen er at Folketrygdfondet i hovedsak investerer i norske selskaper. Når de må selge seg ned for å finansiere et uttak, vil deres aksjer bli overtatt av andre i den norske økonomien, sier han til NTB.

Powered by Labrador CMS