Oslo kommune har valgt å avslå alle søknader fra PBLs tariffområde, melder PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Oslo med flere avslår pensjonssøknader: – Blir dette stående er det krise for en allerede hardt prøvet sektor

Drøyt halvparten av PBLs medlemsbarnehager får ikke dekket pensjonsutgiftene gjennom ordinært sjablongpåslag i år. Nå får de av flere kommuner også blankt avslag på søknad om kostnadsdekning.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Stortinget reduserte pensjonspåslaget i driftstilskuddet til private barnehager fra 13 til 10 prosent av lønnsgrunnlaget i kommunale barnehager, har andelen barnehager som ikke får dekket pensjonskostnadene gjennom den såkalte pensjonssjablongen økt betydelig.

For 2022 har mer enn halvparten av barnehagene i PBLs tariffområde høyere pensjonskostnader enn det som blir dekket gjennom driftstilskuddet, har arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen tidligere tallfestet.

– Dårlig sikkerhetsventil

En søknadsordning skal i teorien bøte på dette, men PBL har innvendt at denne sikkerhetsventilen fungerer dårlig, på grunn av måten den er innrettet på.

Nå melder organisasjonen på egne nettsider at flere kommuner, deriblant Oslo, Lillestrøm og Skien, har valgt å avslå alle søknader fra barnehager i PBLs tariffområde.

Og refererer følgende fra brev sendt ut av Oslo kommune, datert 15.11.2022:

«Søknadsordningen ble innført for å sikre at barnehager som historisk hadde hatt høye pensjonskostnader, fortsatt skulle få disse dekket. Skjæringstidspunktet i forskriften skal forhindre at private barnehager inngår nye fordyrende pensjonsavtaler og velter kostnadene ved å oppfylle disse over på kommunen. De høye pensjonskostnadene i (Xxxx) barnehage i 2020 er direkte knyttet til den nye pensjonsavtalen som ble inngått i PBL-området i 2019. Oslo kommunes vurdering er at vilkåret om at pensjonsavtalen må være inngått før 01.01.2019, ikke er oppfylt.»

– Åpenbart for oss

PBL mener dette er en feiltolkning, og skriver følgende på egne nettsider:

«PBL og fagforeningene i barnehagesektoren har hatt tariffavtale og avtale om tjenestepensjon siden 1997. Da Barnehagepensjon ble avtalt i 2019, var dette etter partenes klare oppfatning ingen ny avtale, men en oppdatering av en gammel og lite fremtidsrettet pensjonsavtale.

Med andre ord: Man ser pensjon som en integrert del av tariffavtalen.

– For oss er det åpenbart at barnehagene har krav på kompensasjon for pensjonskostnader ut over sjablongen, noe vi opplever at arbeidstakerorganisasjonene er helt enige med oss i. Men hvis Oslo kommunes avslag blir stående, og også sprer seg til enda flere kommuner, er det helt krise for en allerede hardt prøvet sektor, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og legger til:

– Hvis politikerne har laget en ordning som er null verdt for 70 prosent av de private barnehagene i sektoren, snakker vi om et usedvanlig dårlig håndverk.

Får ikke møte Udir nå

PBL har, på bakgrunn av det man har opplevd som uklare uttalelser fra Kunnskapsdepartementets ledelse om temaet, bedt om en avklaring på at medlemsbarnehagene kan få dekket pensjonskostnader etter søknad.

Departementet har sendt henvendelsen videre til Utdanningsdirektoratet for en vurdering.

Men svaret derfra er «Vi gjennomfører ikke møter med organisasjonene (Utdanningsforbundet, PBL etc.) så lenge barnehagestreiken pågår.», skriver PBL på sine nettsider.

Schjelderup karakteriserer situasjonen som uholdbar.

– Dette har overhodet ingenting med den lovlige arbeidskonflikten å gjøre. Dette har noe med at 51 prosent av våre medlemsbarnehager ikke får dekket sine dokumenterte pensjonskostnader i dagens finansieringssystem, sier han.

Powered by Labrador CMS