Lillestrøm fra luften.
Lillestrøm fra luften.

Hentet 8,5 mill. fra alternativ konto. Dermed kuttes kommunens forpliktelser overfor private barnehager

Bruk av premiefond sparer nå kommuner som Lillestrøm og Bergen betydelige utgifter til pensjon på bekostning av private barnehager, men førstnevnte avviser at premiefond kan brukes bevisst i denne hensikt.

Publisert Sist oppdatert

Fra i år av er pensjonspåslaget private barnehager får gjennom nasjonale sjablonger redusert med flere hundre millioner kroner. Begrunnelsen bak Stortingets vedtak, var at mange barnehager fikk mer enn det de hadde i reelle utgifter til pensjon. Dessuten skulle barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn de får dekt gjennom påslaget, fortsatt kunne søke om kostnadsdekning.

Tall fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund), har siden vist at halvparten av barnehagene ikke får dekket sine pensjonskostnader gjennom pensjonspåslaget i år. Og at kostnadsdekning slett ikke er noen selvfølge selv om barnehagene søker.

– Til tross for at det står klart og tydelig i regelverket at man gjennom søknad skal få dekket sine pensjonskostnader, kan altså kommunen ved å bruke en annen konto for å betale pensjonskostnaden til sine egne kommunalt ansatte, få redusert kostnaden teoretisk slik at private barnehager ikke får søknaden godkjent, forklarte administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, da barnehage.no sist skrev om temaet.

Senker øvre grense

Han siktet til bruk av kommunenes premiefond, som kort forklart er overskudd i pensjonsordningen fra tidligere år, og som etter dagens regler skal holdes utenom tilskuddsberegningsgrunnlaget.

Tall fra PBL viser at de ti kommunene som bruker mest fra premiefond til å betale pensjonskostnader i kommunale barnehager, til sammen hentet drøyt 69 millioner kroner fra premiefond til akkurat dette formålet. Samtidig senket de taket for hva private barnehager kan søke om med 27 prosent i snitt.

Topp-10 lista over kommunene som har brukt mest fra premiefond fins i bunnen av saken, men her er et par eksempler på utslagene slik praksis gir:

 • Bergens øvre grense for hva private barnehager kan søke og få kompensert, er for i år, på grunn av premiefondbruk, flyttet fra 76.715 til 61.896 kroner per årsverk. Ifølge PBL er det i Bergen 71 barnehager med til sammen 4748 barn som helt eller delvis ikke får dekket pensjonskostnader grunnet kommunens tak.
 • Lillestrøms tak er flyttet fra 80.390 kroner til 63.058 kroner. Ti barnehager med til sammen 507 barn får ikke dekket alle pensjonskostnader, grunnet kommunens øvre grense.

– Ikke et bevisst grep

Økonomidirektør Sven O. Nylænder i Lillestrøm kommune forklarer deres bruk av premiefond slik:

– Lillestrøm kommune brukte samlet kroner 60.654.429 av premiefond for å dekke kommunens pensjonsutgifter i 2020. Premiefond ble benyttet for å redusere belastningen på øvrig drift.

Premiefond blir benyttet for alle grupper av kommunens ansatte, og utgjør 21,56 prosent av samlet brutto kostnadsført pensjon. 8,5 millioner kroner er barnehageansattes andel. En kan ikke relatere bruk av premiefond til enkelttjenester, opplyser økonomidirektøren videre.

Altså: 21,56 prosent av pensjonsutgiftene til Lillestrøm kommune ble i 2020 dekket av premiefond for alle ansattgrupper, herunder barnehageansatte.

– Bruk av premiefond benyttes ikke som et bevisst grep for å senke kommunens utgifter til kostnadsdekning av private barnehages pensjonsutgifter, svarer Nylænder på spørsmål fra Barnehage.no om hvorvidt et slik bevisst grep vil være mulig å ta.

Tilfeldighetenes spill?

Ut fra økonomidirektørens forklaring virker det å slå tilfeldig ut hvilke kommuner som bruker mye av premiefond fra ett år til det neste, og dermed hvilke private barnehager som i sin tur rammes.

Men antallet private barnehager som opplever uheldig effekt av kommunenes premiefondbruk, er betydelig høyere nå enn tidligere år, på grunn Stortingets reduksjon av satsene for det generelle pensjonspåslaget.

I år har disse sjablongsatsene gått fra å utgjøre 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene to år i forveien, til å utgjøre 10 prosent av lønnsutgiftene for kjedebarnehager og 12 prosent for enkeltstående barnehager (skal trappes gradvis ned til 10 prosent de neste årene).

I et brev til Kunnskapsdepartementet som er publisert på PBLs nettsider, ber interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen om konkret svar på hva regjeringen vil gjøre for å sikre intensjonene om at private barnehager med høyere pensjonsutgifter kan få disse dekket etter søknad, blir oppfylt.

Viser til regelverket

– Hva tenker du som representant for kommunen om utslagene bruk av premiefond gir, dersom 10 private barnehager med til sammen 527 barn i Lillestrøm ikke fullt ut får dekket kostnader til pensjon for sine ansatte i år, slik PBL hevder?

– Lillestrøm kommune forholder seg til gjeldende regelverk når det gjelder utbetaling av tilskudd. Vi viser også til at KS og PBL i fellesskap har utarbeidet en veileder for hvordan kommunens pensjonskostnader skal sees på når det gjelder tilskuddsberegning til private barnehager. Lillestrøm kommune forholder seg til regelverket og veilederen på dette, svarer økonomidirektør Sven O. Nylænder.

Barnehage.no har for mer enn en uke siden rettet de samme spørsmålene som Lillestrøm fikk til både Bergen og Sola kommuner, foreløpig uten å få dem besvart.

Disse 10 kommunene har brukt mest premiefond til pensjonskostnader for barnehageansatte

1. Bergen: 14,2 millioner kroner

 • Summen utgjør 19,3 prosent av pensjonskostnader til egne barnehageansatte på til sammen 73,4 millioner kroner. Bruk av premiefond medfører at taket for kostnadsdekning i år senkes fra 76.715 til 61.896 kroner.
 • 71 private barnehager med til sammen 4748 barn i Bergen får ikke dekket alle kostnader til pensjon på grunn av taket.

2. Øygarden: 10 millioner kroner

 • Summen utgjør 50,7 prosent av pensjonskostnader til egne barnehageansatte på til sammen 19,8 millioner kroner. Bruk av premiefond medfører at taket for kostnadsdekning i år senkes fra 55.308 til 27.257 kroner.
 • 5 private barnehager med til sammen 376 barn i Øygarden får ikke dekket alle kostnader til pensjon på grunn av taket.

3. Tønsberg: 9,1 millioner kroner

 • Summen utgjør 30,9 prosent av pensjonskostnader til egne barnehageansatte på til sammen 29,4 millioner kroner. Bruk av premiefond medfører at taket for kostnadsdekning i år senkes fra 82.842 til 57.244 kroner.
 • 7 private barnehager med totalt 415 barn/heltidsplasser får ikke dekket alle kostnader til pensjon på grunn av taket.

4. Lillestrøm: 8,5 millioner kroner

 • Summen utgjør 21,6 prosent av pensjonskostnader til egne barnehageansatte på til sammen 39,4 millioner kroner. Bruk av premiefond medfører at taket for kostnadsdekning i år senkes fra 80.390 til 63.058 kroner.
 • 10 private barnehager med til sammen 527 barn får ikke dekket alle kostnader til pensjon på grunn av taket.

5. Drammen: 7,8 millioner kroner

 • Summen utgjør 14,7 prosent av pensjonskostnader til egne barnehageansatte på til sammen 53,8 millioner kroner. Bruk av premiefond medfører at taket for kostnadsdekning i år senkes fra 101.790 til 86.818 kroner.
 • 3 private barnehager med til sammen 154 barn i Drammen får ikke dekket alle kostnader til pensjon på grunn av taket.

6. Sola: 5,7 millioner kroner

 • Summen utgjør 47 prosent av pensjonskostnader til egne barnehageansatte på til sammen 12 millioner kroner. Bruk av premiefond medfører at taket for kostnadsdekning i år senkes fra 87.201 til 45.773 kroner.
 • 7 private barnehager med totalt 555 barn/heltidsplasser får ikke dekket alle kostnader til pensjon på grunn av taket.

7. Rana: 4,3 millioner kroner

 • Summen utgjør 28 prosent av pensjonskostnader til egne barnehageansatte på til sammen 15,3 millioner kroner. Bruk av premiefond medfører at taket for kostnadsdekning i år senkes fra 123.179 til 88.818 kroner.
 • Det er ingen private barnehager i Rana som ikke får dekket alle kostnader til pensjon på grunn av taket.

8. Moss: 4,1 millioner kroner

 • Summen utgjør 26,9 prosent av pensjonskostnader til egne barnehageansatte på til sammen 15,1 millioner kroner. Bruk av premiefond medfører at taket for kostnadsdekning i år senkes fra 97.418 til 71.207 kroner.
 • 8 private barnehager med til sammen 422 barn i Moss får ikke dekket alle kostnader til pensjon på grunn av taket.

9. Skien: 3 millioner kroner

 • Summen utgjør 14,8 prosent av pensjonskostnader til egne barnehageansatte på til sammen 20,5 millioner kroner. Bruk av premiefond medfører at taket for kostnadsdekning i år senkes fra 88.453 til 75.332 kroner.
 • 6 private barnehager med til sammen 427 barn i Skien får ikke dekket alle kostnader til pensjon på grunn av taket.

10. Ålesund: 2,6 millioner kroner

 • Summen utgjør 14 prosent av pensjonskostnader til egne barnehageansatte på til sammen 18,7 millioner kroner. Bruk av premiefond medfører at taket for kostnadsdekning i år senkes fra 70.952 til 61.012 kroner.
 • 15 private barnehager med til sammen 1006 barn i Ålesund får ikke dekket alle kostnader til pensjon på grunn av taket.

Kilde: PBL

Barnehage.no utgis av PBL. Redaksjonen arbeider etter journalistiske prinsipper med bakgrunn i egen formålsbestemmelse. Les mer her.

Powered by Labrador CMS