Freddy André Øvstegård sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og er SVs utdanningspolitiske talsperson.
Freddy André Øvstegård sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og er SVs utdanningspolitiske talsperson.

Ikke enig i tilskuddskuttene: – Vi ønsker en annen løsning

Regjeringens flate kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager er ikke det SV ønsker, ifølge Freddy André Øvstegård. Om det får noen praktisk betydning er en annen sak, som beror på pågående forhandlinger.

Publisert

Mens private barnehager har markert, og advart sterkt mot konsekvensene av foreslåtte tilskuddskutt, har SV og regjeringspartiene forhandlet om statsbudsjettet for 2022.

Så hva mener egentlig Sosialistisk Venstreparti om kuttene som Solberg-regjeringen først foreslo, før Ap/Sp varslet ytterligere tilskuddskutt?

– SV mener at man bør gå for en mer treffsikker modell enn i dag for pensjonstilskuddet. Det er et problem at man per nå sjablongmessig gir overdekning for enkelte, men å kutte flatt fører også til problemer for private barnehager med høyere pensjonsutgifter, som vi vet finnes. Det er mange små og enkeltstående barnehager som har høyere utgifter, sier SVs utdanningspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård.

Faktisk kostnadsdekning

Storberget-utvalgets flertall foreslår kostnadsdekning og selvstendig rettssubjekt, poengterer Øvstegård. Det er en løsning SV støtter.

Les også: Storberget-rapporten: Mer enn tusen høringssvar kom inn

– Og disse to elementene henger sammen?

– Det er den eneste måten å få vite hva som er pensjonsutgifter på barnehagenivå. Da får man det innsynet man trenger for å gi riktig tilskudd for hver enkelt barnehage.

– Da snakker vi ikke om kostnadsdekning opp til kommunens pensjonsutgifter, men kostnadsdekning punktum?

– Dekning av barnehagens faktiske pensjonsutgifter, svarer han.

En slik innretning vil gi forutsigbarhet for alle barnehager, ifølge Øvstegård.

– Da vet man at man får det man skal ha, og unngår problemer med at noen får mer og som nå, at noen får mindre.

Vil øke bevilgningene

– Men det løser ikke problemet med underdekning på andre deler av tilskuddet? For barnehager som er underfinansiert på annet enn pensjon, og bruker pensjonstilskuddet for å kompensere?

– Det er strid om det poenget. SV mener uansett at det er fornuftig å øke bevilgningene til barnehage. I vårt alternative helhetlige opplegg, mener vi hver barnehage får en god finansiering. Vi har satt av penger i vårt budsjett, 200 millioner, til flere pedagoger og økt bemanning. Dette er øremerkede midler, og gjelder også private barnehager.

– Men dette er vel ikke en sak SV prioriterer i budsjettforhandlingene med Ap og Sp?

– Jeg kan ikke si noe om hva som er tema i forhandlinger som skjer mellom parter med tillit til hverandre. Det jeg kan si er at å få på plass kostnadsdekning til pensjon er en viktig del av et prioritert tiltak for SV; nemlig å få på plass finansiering som gir trygghet til barna og hindrer uttak av store verdier fra midlene fellesskapet bruker på barnehager.

– Det er ikke de private barnehageeierne SV kjemper for.

– Vi kjemper hardt for enkeltstående barnehager som ikke har eiere som tar ut profitt eller kjøper og selger eiendommer til stor fortjeneste. I mangfoldet vi har i dag, er SV opptatt av å ta vare på bredden, og jobbe mot utviklinga med konsolidering og konserndannelse. Fortsetter utviklinga som i dag, vil halvparten av barnehagene være eid av konsernene innen 2029. Vi slåss for de små og enkeltstående, i tillegg til kommunens egne.

Ideell driftsform

– Dere ønsker profittforbud, og i det ligger det at det kun skal være rom for ideelle barnehager?

– Ja, det gjør vi i alle de skattefinansierte grunnleggende velferdstjenestene, barnehager inkludert.

– Vil ikke det ekskludere mange, for eksempel Anita Gaustad og Anette Lauareid Hovda, som driver hver sin barnehage som AS, og som oppsøkte Stortinget for å dele sine historier nylig?

– Det vil være rom for alle private som ikke henter ut profitt med SVs opplegg. Det gjelder også ganske mange som i dag er organisert som AS, som ikke tar ut verdier, men reinvesterer. Vi vil sørge for et trygt og godt opplegg så barnehager som i dag er driftet kommersielt kan legge om drifta til ideelt eierskap og fortsette den viktige jobben de i dag gjør.

– Men omorganisering til ideell driftsform vil være et krav?

– SV ønsker å få utredet ideelle driftsformer, sånn at man har en organisasjon som er trygg og tydelig på at alle midler som foreldre gir i foreldrebetaling og alle tilskudd forblir i barnehagens drift. Det fins mange måter å løse det på som sikrer trygghet og forutsigbarhet for den enkelte barnehagen. Og som får på plass en sektor hvor hver krone gitt til barna går til barna.

– Vil forsvare mangfoldet

– Litt sent å spørre, kanskje, men hva vil egentlig SV med barnehagefeltet?

– SV ønsker å ta vare på den gode tradisjonen vi har i Norge i dag, hvor barn blir veiledet i fellesskap til å utvikle seg i lek og læring. Vi vil finansiere bedre med tanke på bemanning; nok ansatte, og riktig kompetanse. Og vi vil forsvare mangfoldet mot den kommersielle ensrettinga vi har sett de siste årene.

Når Øvstegård sier at halvparten av barnehagene vil være eid av de fem store kjedene innen 2029, er det basert på opplysninger fra Telemarksforsknings notat «En barnehagesektor i endring», som kom i 2019. Og forutsatt samme prosentvise økning som observert hos de største i årene 2013-2017.

Les også: SV flagger ønske om nytt velferdsutvalg før forhandlinger med Ap og Sp

– Hvor realistisk er det å få til det dere ønsker?

– Jeg mener det er grunn til å ha store ambisjoner på vegne av sektoren. Vi har vist i Norge at vi kan skape en utrolig flott barnehagesektor, som vi har hatt grunn til å være stolte av. Etter barnehageforliket i 2003 er det bygd ut et godt tilbud til barna, som det er verdt å fortsette å investere stort i.

– Reaksjonene viser viktigheten

– Overfor Nettavisen beskylder Frps Himanshu Gulati dere for å ta livet av private barnehager, tross deres viktige bidrag til barnehagereformen som dere i SV var arkitektene bak …

– Det som var det flotte med barnehageforliket, var at et stort mangfold av krefter kom sammen og fikk til god barnehagedekning. Det er de kommersielle konsernene som truer barnehageforliket. Min beskjed til private barnehager er at vi gjør det vi gjør for å forsvare mangfoldet. Dessuten bør kritikken rettes mot regjeringspartiene, som har foreslått kuttene. Vi ønsker en annen løsning.

– Vil det være nok penger med SVs opplegg, til å sikre god kvalitet og forsvarlig drift i barnehagene?

– Absolutt, for vi legger ikke inn regjeringens kutt i vårt budsjett. Vi mener kostnadsdekning er et langt bedre virkemiddel. Nøyaktig hvilke utslag det vil gi økonomisk, vet jeg ikke ennå. Men når vi ikke kutter nå, men øker bemanningsfinansieringa med store summer, så vil det gi et raust budsjett for private barnehager.

– Hvis dere vinner fram i forhandlingene.

– Vi står hardt på for de forslagene vi mener er nødvendig for å bedre finansieringssystemet i barnehagene. Reaksjonene de siste par ukene viser hvor viktig det er å få på plass det vi ønsker.

Powered by Labrador CMS