Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og den nye regjeringen går et hakk lenger enn forgjengerne i sitt tillegg til statsbudsjettet.
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og den nye regjeringen går et hakk lenger enn forgjengerne i sitt tillegg til statsbudsjettet.

Nytt pensjonssjokk for private barnehager - regjeringen vil kutte enda mer

Solberg-regjeringen gikk inn for å kutte pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 til 11 prosent. Støre-regjeringen tar kuttet ytterligere et hakk lenger, til 10 prosent fra 2022.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet for Stortinget mandag.

Der heter det blant annet:

«Private barnehager har lavere utgifter til pensjon enn de blir kompensert for gjennom offentlige tilskudd. Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager til 10 pst. av lønnsutgiftene i kommunale barnehager med virkning fra 1. januar 2022.»

Effekten av justeringen tallfestes til 168,9 millioner kroner i 2022. Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 206,9 millioner kroner, som allerede var foreslått.

Kutter i foreldrebetaling

Samtidig innfrir regjeringen på løftet om å kutte i maksprisen for foreldrebetaling. I budsjettforslaget fra Vedum, skjer endringen fra 1. august 2022. Fram til da blir maksimal månedspris i tråd med budsjettet Jan Tore Sanner (H) la fram tidligere i høst, på 3.315 kroner (95 kroner mer enn i 2021).

Fra neste barnehageår av foreslås makspris senket med 265 kroner per måned, til 3.050 kroner i måneden. Samlet foreldrebetaling for 2022 foreslås fastsatt til 35.140 kroner.

Isolert sett får ikke denne endringen noen praktisk betydning for den enkelte private barnehage, ettersom det er kommunene som finansierer «mellomlegget» når foreldrenes del av regningen blir redusert.

Regjeringen foreslår at kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 314,9 millioner kroner i 2022.

Dekker inn med pensjonskutt

På listen over inndekninger som regjeringen har funnet for sine satsinger, står pensjonspåslaget til private barnehager – hvor hovedregelen er en reduksjon på tre prosentpoeng.

For at barnehager med mindre økonomisk handlingsrom skal få noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet, foreslås en treårig overgangsordning for «enkeltstående barnehager».

Dette innebærer at enkeltstående barnehager mottar et pensjonspåslag på 12 prosent i 2022, 11 prosent i 2023 og 10 prosent i 2024.

Private barnehager som har inngått pensjonsavtale før 1. januar 2019, kan også få dekket høyere pensjonsutgifter, oppad begrenset til kommunens egne pensjonsutgifter.

Til sammen regner regjeringen med at reduksjonen i pensjonstilskudd til private barnehager vil gi en innsparing på 375,8 millioner kroner i 2022.

Powered by Labrador CMS