Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for reduksjon i maksprisen foreldre må betale for en barnehageplass.

Ny regjering vil senke foreldrenes makspris – så mye lavere blir den

Det er et 16 år gammelt løfte som skal innfris.

Publisert Sist oppdatert

«Regjeringen vil innføre maksimalpris på 2250 kroner pr. måned fra 1. januar 2006. Maksimalpris på 1750 kroner (2005-kroner) innføres når full barnehagedekning er nådd, senest ved utgangen av 2007.»

Det var ett av løftene de rødgrønne partiene ga folket i regjeringsplattformen i 2005.

Men de greide aldri helt å holde ord.

Brå økning i etterspørsel

Riktignok ble første del av løftet gjennomført, og maksprisen fastsatt til 2250 kroner i 2006. Men året etter økte den med 80 kroner per måned, før den ble stående på stedet hvil i flere år.

Daværende SV-leder Kristin Halvorsen forklarte at årsaken til at prisen ikke ble satt raskere ned, var at prisnedgangen førte til «en veldig brå økning i etterspørselen», oppsummerte Aftenposten tilbake i 2013.

Da Stoltenbergs andre regjering la fram sitt siste forslag til statsbudsjett samme høst, var følgende formulering med:

«Kunnskapsdepartementet foreslår å fastsette maksimalprisen til 2 360 kroner per måned, noe som er en reell reduksjon fra 2013 på 45 kroner per måned. Regjeringa innfrir med dette målet i Soria Moria-erklæringa om en maksimalpris på 1750 kroner (2005-kroner) per måned».

Regjeringsskifte

Den gang som i år, ble det regjeringsskifte. Under Erna Solbergs ledelse, ble prioriteringene annerledes. Åtte år senere, ligger maksprisen på 3230 kroner.

En månedspris tilsvarende 1750 "2005-kroner", ville etter hva barnehage.no får opplyst fra Arbeiderpartiet, i år ha vært 2975 kroner.

Så vil den nye regjeringens endringsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 vise hva maksprisen blir fra og med 1. januar 2022.

Men mye tyder på at foreldrebetalingen for en fulltids barnehageplass, vil bli redusert med cirka 255 kroner for hver av de 11 månedene i barnehageåret, eller om lag 2800 kroner i året.

I Hurdalsplattformen heter det at: «Regjeringa vil redusere maksprisen i barnehagen til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Dette skal skje i løpet av 2022.»

Den totale kostnaden for et slikt grep, er beregnet å ligge på i overkant av 600 millioner kroner.

Barnehage.no får bekreftet at intensjonen til den nye mindretallsregjeringen er at prisen skal ligge på et nivå tilsvarende 1750 "2005-kroner" i årene som kommer.

Les også: Ap vil senke maksprisen med 2805 kroner hvis de vinner valget

Oppdatering: I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, blir reduksjonen i makspris innført fra 1. august 2022. Fram til da blir maksimal månedspris i tråd med budsjettet til Solberg-regjeringen; 3.315 kroner (95 kroner mer enn i 2021).

Fra 1. august foreslås makspris senket med 265 kroner per måned, til 3.050 kroner i måneden. Samlet foreldrebetaling for 2022 foreslås fastsatt til maks 35.140 kroner.

Powered by Labrador CMS