SV-leder Audun Lysbakken var med på å legge fram partiets alternative statsbudsjett mandag. Bildet er tatt under et skolebesøk i sommer.
SV-leder Audun Lysbakken var med på å legge fram partiets alternative statsbudsjett mandag. Bildet er tatt under et skolebesøk i sommer.

SV flagger ønske om nytt velferdsutvalg før forhandlingene med Ap og Sp

Her er partiets ønsker for barnehagesektoren, slik det framkommer i SVs alternative statsbudsjett.

Publisert

Da han la fram SVs alternativ til statsbudsjettet, som blant annet inneholdt skatteøkninger på mer enn 20 milliarder kroner, gjorde partileder Audun Lysbakken det klart at Sosialistisk Venstreparti akter å ta med seg inn i budsjettforhandlingene en del av det som gjorde at det ikke ble noen rødgrønn flertallsregjering av sonderingene på Hurdalssjøen tidligere i høst.

Ut over å plassere klima og rettferdighet på toppen av prioriteringslisten, var Lysbakken blant annet konkret på følgende ønske:

- At vi skal sette ned et utvalg i samarbeid mellom regjeringen og SV, for å utvikle, utrede og legge fram forslag til nullprofittsmodeller for de grunnleggende velferdssektorene. Sånn som barnehager, barnevern, rusomsorg, eldreomsorg, arbeidsmarkedstiltak og så videre.

Partilederen viste til at SVs svenske søsterparti fikk gjennomført en slik utredning for noen år siden, uten at løsningene fikk politisk flertall og ble satt ut i livet i Sverige.

Uenige om profittforbud

Det håper Lysbakken å få til i Norge.

– Med modeller utviklet i løpet av året som kommer, vil det være mulig å fase ut de kommersielle aktørene i ulike deler av velferden ut over i perioden, hevdet han på SVs pressekonferanse mandag.

Vel vitende om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke ønsker slike endringer.

– Dette er et politiske spørsmål der partiene stiller seg litt ulikt. Vi er avhengig av politisk flertall. Vi vil først gå til SV når vi skal forhandle om saker. Regulering av private barnehager er et tema som ble diskutert på Hurdalssjøen. Regjeringens politikk innebærer at vi fortsatt skal ha private barnehager, at de skal kunne drive forsvarlig, og ha driftsmargin. Vi ønsker ikke profittforbud, som SV tar til orde for. Vi ønsker å regulere, og ha et mer likeverdig barnehagetilbud og høyere kompetanse. Jeg har stor tro på at vi skal få til å oppnå flertall for et tydeligere og strengere regelverk for de private barnehagene, sa Halvard Hølleland (Ap), statssekretær i Kunnskapsdepartementet, til barnehage.no nylig.

Penger til barnehageplasser

I SVs alternative budsjettforslag omtales barnehagesektoren slik:

«Barn i barnehage trenger nok barnehagelærere og andre ansatte med kompetanse og forståelse for barns behov. Barna skal ikke være taperne i trange kommunebudsjetter. Derfor opprettholder og styrker vi tilskuddet til kommunene. SV vil ha en barnehage som gir alle barn like muligheter og bidrar til å utjevne sosial ulikhet, uavhengig av foreldrenes inntekt. SV vil stoppe velferdsprofitører og stanse utbyggingen av nye kommersielle barnehager, trappe ned videreføringen av kontrakter med kommersielle drivere og sørge for at kommunene har, og bruker, forkjøpsrett til private barnehager.»

SV har lagt inn 100 millioner kroner i «tilskudd til bemanningsnormen», 448 millioner kroner til «3800 flere barnehageplasser» og 15 millioner kroner til «økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder». Men ikke prioritert å kutte i foreldrenes makspris, og har tilsynelatende heller ikke med det ytterligere kuttet i pensjonstilskudd til private barnehager som Ap/Sp foreslo i sitt tillegg til statsbudsjettet for 2022.

Reaksjonene på budsjettforslaget lot ikke vente på seg mandag.

– Dette er et budsjett for redusert verdiskaping, dårlige velferdsordninger og økte utgifter for folk flest. SV forsyner seg grovt med den ene hånden og gir noe tilbake med den andre, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp, ifølge NTB.

Powered by Labrador CMS