Fungerende leder i FUB, Cathrine Ballo Olsen, er skuffet over regjeringens manglende satsing på bemanning og å følge opp et trygt og godt barnehagemiljø.

– Vi fortsetter å svikte enkeltbarn

Det er satt av provoserende lite til oppfølgingen av et trygt og godt barnehagemiljø, kommenterer FUB etter at statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram.

Publisert

FUB er opptatt av trygt og godt barnehagemiljø, og ønsker at også barnehagebarn som ikke har det bra i barnehagen skal ha muligheten til å klage inn og få sin sak behandlet av statsforvalteren, slik barn i skolen har det. Dagens regelverk om trygt og godt barnehagemiljø trådte i kraft i 2021, men FUB har gjentatte ganger opplevd at det ikke går langt nok med tanke på barnets beste, skriver Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i en pressemelding.

Tematikken ble nylig omtalt i et debattinnlegg blant annet signert FUB-lederen. Der påpekes det at lovendringen i 2021 var et skritt i riktig retning, men at lovverket mangler skolens lovbestemmelse som sikrer barnehagebarns rett til å ha et trygt og godt barnehagemiljø, og sikkerhetsnettet med en klagerett og en uavhengig vurdering fra Statsforvalteren.

Vi er alle kjent med at det foregår krenkelser, utestengelse og mobbing også i barnehagen. Derfor er det paradoksalt at vi lar små barn i barnehagen ha en hverdag uten det samme sikkerhetsnettet som elever har i skolen, står det blant annet.

Nå reagerer utvalget på manglende oppfølging fra regjeringen:

– At det er satt av en million til å øke kunnskapsgrunnlaget om barns trivsel i barnehagen og barnehagens arbeid med å følge opp loven, er provoserende. Erfaringen med paragraf 9A i skolen viser at regjeringen burde innføre tilsvarende sikkerhetsnett i barnehagen umiddelbart. Barnehagebarnas trygghet bagatelliseres sammenlignet med elever, og regjeringen ser ikke ut til å ha noen planer om å endre på dagens regelverk. Resultatet blir at vi fortsetter å svikte enkeltbarn, sier fungerende leder i FUB, Cathrine Ballo Olsen.

Skuffet

Foreldreutvalget for barnehager skriver i den samme pressemeldingen at de er glad for at regjeringen ser behovet for kompetanseløft i barnehagen, men er skuffet over at de ikke prioriterer behovet for bedre bemanning.

I forslag til statsbudsjett for 2023 har regjeringen økt ramma til barnehager med over 300 millioner kroner. Store deler av potten går til kompetanseheving: Regjeringen vil styrke barnehagelærerutdanningen med 50 millioner kroner og samtidig øke satsingen på etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehagen med 180 millioner kroner til totalt 575 millioner kroner i 2023.

– Vi er glade for at regjeringen har sett behovet for en kompetanseheving i barnehagen, men er bekymret over at de ikke setter inn flere ansatte. Vi trodde faktisk at pandemien hadde vist hvor sårbar bemanningen i barnehagene er. Kompetanse er viktig, men det må også være nok ansatte sammen med barna, sier Olsen.

Hun minner om at regjeringen selv lovet å «Forbetre bemanningsnorma slik at ho sikrar barna nok tilsette» i Hurdalsplattformen.

Positiv satsing i nord

Forslaget om gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark er positivt for både barn og foreldre, mener FUB.

– Gratis barnehage gir flere barn et barnehagetilbud og bidrar positivt til å utjevne sosiale forskjeller. Vi mener at dette vil ha en positiv effekt, og har en forventing om at dette etter hvert vil gjelde hele landet, sier hun.

FUB mener også gratis barnehage fra og med barn nummer tre og en forsiktig reduksjon i maksprisen er positivt.

– Vi vet at dette er et krevende budsjettår og anerkjenner at det er satt av midler til kompetanseheving, men savner innføringen av en håndhevingsordning og styrket bemanning i barnehagen. Nå skal vi sette oss ytterligere inn i budsjettet før vi kommer med våre innspill i videre budsjettprosess, avslutter Olsen.

Powered by Labrador CMS