Nestleder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Sonja Tan Nguyen, mener regjeringens satsing på utdanning er et stort seg i riktig retning.

Pedagogstudentene: – Et stort gjennomslag for oss

Regjeringen vil styrke barnehagelærerutdanningen med 50 millioner kroner. – Dette er noe vi har jobbet for i lang tid, sier nestleder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Sonja Tan Nguyen.

Publisert Sist oppdatert

Etter et år med rekordnedgang i antall søkere til barnehagelærerutdanningene (BLU), vil regjeringen styrke utdanningen med 50 millioner kroner og samtidig øke satsingen på etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehagen med 180 millioner kroner til totalt 575 millioner kroner i 2023.

– 50 millioner kroner til barnehagelærerutdanningen er et stort gjennomslag for oss. Dette er noe vi har jobbet for i lang tid, og vi er glade for at regjeringen anerkjenner betydningen av god utdanning for å sikre barna de beste lærerne, sier Sonja Tan Nguyen.

Krise-nedgang

Til årets studiestart var nedgangen i søkertallene på nesten 27 prosent. Det fikk leder av Pedagogstudentene, Lars Syrrist, til å uttale:

– Det er helt krise! Behovet for lærere her i landet er enorm, og denne trenden må snu.

Og:

– Skal regjeringen rekruttere, utdanne og beholde nok lærere i årene som kommer, er løsningen å satse på lærerutdanningene. Til det trengs det politisk vilje til å prioritere lærerutdanningene. Pengene må på bordet! Regjeringen må ta tilbakemeldingene fra studentene på alvor.

– Nå legger regjeringen i alt 50 millioner kroner på bordet, i tillegg til satsingen på videreutdanning. Er det nok?

Det er riktig at vi må gjøre en felles innsats for å snu trenden. Nå er det er godt å se at regjeringen tar tak i utfordringene i sektoren, og viser stor vilje til å jobbe for å løse dette. Vi har i stor grad blitt hørt og ser fram til gode samtaler med regjeringen framover, og vil legge fram flere forslag for å styrke lærerutdanningene, sier Nguyen.

Savner satsing på veiledning

Satsingen på barnehagelærerutdanningen i neste års statsbudsjett forklares slik av Aps utdanningspolitiske talsperson Elise Waagen:

– Flere rapporter har pekt på at utdanningen er underfinansiert, etter omleggingen i 2013. I år var det også en betydelig nedgang i søkertallene. En tydelig satsing kan bidra til å gjøre utdanningen bedre og mer relevant og sikre at flere søker seg til utdanningen.

Nguyen peker på det samme som Aps Elise Waagen: At barnehagelærerutdanningen har vært underfinansiert gjennom mange år.

– Denne satsingen kan føre til bedre oppfølging og bedre kvalitet på utdanningen.

En ting mener hun likevel mangler i forslaget til Statsbudsjett:

– Vi håper barnehagesektoren får midler til å satse på veiledning av nyutdannete i barnehagene. Vi vet at dette er et av de viktigste tiltakene for både å beholde og rekruttere nye barnehagelærere.

Går riktig vei

I et intervju med Fagbladet nylig uttalte Brenna at:

– Vi har utdannet veldig mange flere barnehagelærere de siste åra, så selv om det har vært en liten knekk i antall søkere i år, så går det riktig vei totalt. Jeg har veldig tro på at vi klarer å utdanne flere barnehagelærere framover. Så må kommunene og barnehagene ansette folk med utdanning etter hvert som de skal ansette nye.

– Hva tenker du om det hun sier?

Vi er selvsagt bekymret for nedgangen i søkertallene, men opplever at regjeringen nå tar oss på alvor. Å satse på barnehagelærerutdanningene mener vi er helt avgjørende for å sikre nok barnehagelærere i framtiden, sier nestlederen i Pedagogstudentene.

Powered by Labrador CMS