– Behovet for lærere her i landet er enorm, og denne trenden må snu, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Lars Syrrist.
– Behovet for lærere her i landet er enorm, og denne trenden må snu, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Lars Syrrist.

Opptakstall: – Det er helt krise

Opptakstallene til barnehagelærerutdanningene stuper. Pedagogstudentene er ekstremt bekymret.

Publisert Sist oppdatert

Til årets studiestart er nedgangen på hele 26,9 prosent.

– Det er helt krise! Behovet for lærere her i landet er enorm, og denne trenden må snu, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Lars Syrrist i en pressemelding.

Bakgrunnen er at årets opptakstall til høyere utdanning ble offentliggjort i dag. De viser at det er langt færre som vil bli barnehagelærer nå enn i fjor: Som barnehage.no tidligere har omtalt, er nedgangen dramatisk. Antall førstevalgssøkere til barnehagelærerutdanningene har ikke vært lavere siden opptaket 2013.

– De som nå har søkt og fått plass på lærerutdanningene er ekstremt verdifulle. Vi håper at så mange som mulig både starter og fullfører lærerutdanningene. Vi i Pedagogstudentene vil jobbe videre for å heve kvaliteten på lærerutdanningene, og vi mener nøkkelen er bedre finansiering og bedre praksis, sier Syrrist.

Det er i år gitt tilbud til 3 604 søkere (ned fra 4 928 i fjor) til 2 730 studieplasser. Det er en prosentvis nedgang i antall tilbud gitt på 26,9 prosent. Dette tilsvarer 1 324 færre tilbud. Det er 1,3 søkere med tilbud per studieplass.

Også til de andre lærerutdanningene går tallene ned: Det er blant annet en nedgang på 4,4 prosent til grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn, 5,3 prosent til grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn og 6 prosent til lektorutdanningen.

– Vi mener at fornøyde lærerstudenter er den beste rekrutteringskampanjen man kan få. Skal regjeringen rekruttere, utdanne og beholde nok lærere i årene som kommer, er løsningen å satse på lærerutdanningene. Til det trengs det politisk vilje til å prioritere lærerutdanningene. Pengene må på bordet! Regjeringen må ta tilbakemeldingene fra studentene på alvor, mener Syrrist.

Andel menn som jobber i barnehage, styrere og grunnbemanning totalt, var per 15. desember 2021 10,1 prosent. Samtidig er det i år, som i fjor, nærmere 20 prosent menn blant de kvalifiserte søkerne som har fått tilbud om studieplass ved utdanningene.

Ser man opptakstallene til alle utdanningene, viser tall fra Samordna opptak at av 121 198 kvalifiserte søkere, har 105 216 fått tilbud om studieplass. I det siste året før pandemien var det 99 319 søkere som fikk tilbud om plass.

– Arbeidsledigheten er rekordlav, og verden har åpnet opp igjen. Det ser vi igjen i søkertallene, som nå er tilbake på nivåene fra før pandemien. Over halvparten av alle kvalifiserte søkere har kommet inn på førstevalget sitt i år. Og det er veldig få søkere som ikke får tilbud i det hele tatt. Det viser at vi har et studietilbud som treffer søkerne, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Opptakstall til barnehagelærerutdanningen 2013-2022:

Powered by Labrador CMS