– Jeg er dessverre ikke overrasket, sier Elise Håkull Klungtveit i Pedagogstudentene om søkertallene.

25 prosent færre vil bli barnehagelærer

– For å rekruttere og utdanne nok lærere, trengs lærerutdanninger av høy kvalitet. Da må pengene på bordet, og det nå! Sier lederen av Pedagogstudentene.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall fra Samordna opptak viser at det er registrert 3 061 førstevalgssøkere til 2 730 studieplasser ved barnehagelærerutdanningene.

Sammenlignet med i fjor er det en nedgang i antall førstevalgssøkere på hele 25,6 prosent. Det utgjør 1055 færre søkere.

Antall førstevalgssøkere til barnehagelærerutdanningene har ikke vært lavere siden opptaket 2013, opplyser Samordna opptak.

Flere vil bli lærere for 1.-7. trinn

Totalt er det 10 630 søkere som i år har en skole- og barnehagerettet lærerutdanning som sitt førstevalg. Det er en samlet nedgang på 10,4 prosent fra året før, som er litt lavere enn den nasjonale nedgangen i søkertallene på 12,4 prosent, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Samtidig som barnehagelærerutdanningen har en nedgang på 25,6 prosent førstvalgssøkere, har lektorutdanningen en nedgang på 7,2 prosent og grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 en nedgang på 3,7 prosent sammenlignet med året før.

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 opplever imidlertid en oppgang i antall førstevalgssøkere, på 6,5 prosent.

– Jeg er veldig glad for at flere enn i fjor vil bli lærer for barn på 1. – 7. trinn, men jeg skulle gjerne sett enda bedre søkertall, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i pressemeldingen.

– Pengene må på bordet

Pedagogstudentene, som er Utdanningsforbundets studentorganisasjon, er svært skuffet over søkertallene til flere av lærerutdanningene:

– Jeg er dessverre ikke overrasket, men veldig bekymret, sier leder Elise Håkull Klungtveit i en pressemelding.

– For å rekruttere og utdanne nok lærere, trengs lærerutdanninger av høy kvalitet. Da må pengene på bordet, og det nå!

– Må lytte til studentene

Pedagogstudentene tror de lave søkertallene skyldes underfinansiering av lærerutdanningene. I flere år har lærerstudentene gjennom Studiebarometeret rapportert om lærerutdanninger som ikke svarer til forventingene, påpeker de.

– Vi må ta den unge generasjonen på alvor, de søker seg ut utdanninger de vet er gode. Vil vi ha flere søkere til lærerutdanningene, må vi lytte til tilbakemeldingene fra studentene. Vi har store forventinger til at Støre-regjeringen ikke bare snakker om høye ambisjoner, men også viser det ved å gi lærerutdanningene de nødvendige økonomiske rammene, sier Klungtveit.

– Alle barn og elever fortjener en lærerutdanna lærer. Det bør være en selvfølge. Nå håper vi at motiverte søkere får plass, og en fantastisk studietid slik at de blir værende i verdens viktigste yrke.

– Omtrent som før korona

Universiteter og høgskoler har i år lyst ut 62 191 studieplasser fordelt på 1 317 studier. Dette er det høyeste antall utlyste studieplasser noensinne. Ved årets søknadsfrist var det likevel rundt 19 000 færre søkere enn i 2021, som var et rekordår.

Totalt 134 954 personer har søkt studieplass på en høyskole eller et universitet via Samordna opptak.

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe.

Markant oppgang for nettstudier

Nettstudier opplever imidlertid en stor økning i antall søkere. Totalt er det 34,2 prosent flere førstevalgssøkere til rene nettbaserte studier i Norge sammenlignet med i 2021.

Det er i år opprettet ni nye nettstudier, med til sammen 535 studieplasser. Seks av disse studiene er ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

– Vi trenger selvfølgelig fortsatt fulltidsstudier, men behovet for desentraliserte og fleksible utdanninger øker i takt med at flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie, sier Borten Moe.

Flere søkere enn plasser på Nesna

I april 2019 fikk høyskolen på Nesna den tunge beskjeden om nedleggelse. Påfølgende år ble det kjempet en hard kamp for å bevare hjørnesteinsbedriften, og i oktober i fjor kom beskjeden om at skolen reddes, skriver NRK.

I dag kunne forkjemperne for å bevare skolen juble for flere søkere enn antall studieplasser.

Fra høsten tilbyr Nord universitet barnehagelærerutdanning (BLU) og grunnskolelærerutdanning (GLU) på Nesna, og det er planlagt til sammen 100 studieplasser. Tall fra Samordna opptak viser at det i år er til sammen 118 førstevalgsøkere og 341 som har Nesna som ett av sine valg.

Antall førstevalgssøkere:

 • Barnehagelærer: 46 søkere (30 plasser)
 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn: 28 søkere (30 plasser)
 • Grunnskolelærer, 5.–10 trinn: 44 søkere (40 plasser)

Fakta om søkertallene 2022:

I dag koordinerer Samordna opptak opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler. 1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Søkertall 2022 - universitet og høyskoler

 • 134 954 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak.
 • Universiteter og høgskoler har lyst ut 62 191 studieplasser fordelt på 1 317 studier.
 • I 2022 har 80 729 kvinnelige søkere og 54 225 mannlige søkere søkt opptak til grunnstudier ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette utgjør en kvinneandel på 59,8 prosent og en mannsandel på 40,2 prosent.

Søkertall 2022 - fagskoler

 • 12 246 personer har i år søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak.
 • Det er lyst ut 12 186 studieplasser fordelt på 437 ulike fagskoleutdanningen/studier.
 • Av totalt 12 246 søkere er 4 295 kvinner og 7 951 menn. Dette utgjør en kvinneandel på 35,1 prosent og en mannsandel på 64,9 prosent.

Nettstudier og nettstudier med samlinger

 • Siden 2016 har universiteter og høyskoler utvidet antall studieplasser tilknyttet nettstudier med 207,0 prosent.
 • Antall studieplasser tilknyttet nettstudier med samlinger har økt med 76,1 prosent. Til sammenligning har studieplasser på stedbaserte utdanninger økt med 9,3 prosent i samme periode.
 • Det er i år opprettet 9 nye nettstudier ved universiteter og høgskoler, med totalt 535 studieplasser. Disse studiene har til sammen fått 3 055 førstevalgssøkere. Totalt 475 av disse studieplassene, og 2 956 av disse førstevalgssøkerne er tilknyttet 6 nye nettstudier ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

Søkertallene forteller ikke hvor mange av søkerne som er kvalifisert til de studiene de søker seg til. Dette får vi vite i slutten av juli når hovedopptaket er gjennomført og tilbudene er sendt ut.

(Kilde: Samordna opptak)

Powered by Labrador CMS