– I revidert budsjett i fjor klarte vi å sette ned prisen noe, og med dette statsbudsjettet setter vi den ytterligere ned, sier kunnskapsminister Tonje Brenna til Dagbladet.
– I revidert budsjett i fjor klarte vi å sette ned prisen noe, og med dette statsbudsjettet setter vi den ytterligere ned, sier kunnskapsminister Tonje Brenna til Dagbladet.

Setter ned maksprisen: – Samfunnet vinner på at flest mulig barn går i barnehage

Regjeringa foreslår å gjøre barnehage helt gratis for alle som bor i Finnmark og Nord-Troms. I tillegg blir tredje barn gratis, og maksprisen settes ned ytterligere.

Publisert Sist oppdatert

– I krevende tider er gode velferdstjenester i hele landet avgjørende for å gi folk trygghet i hverdagen. Derfor prioriterer vi å gjøre barnehagene billigere og mer tilgjengelige for småbarnsfamiliene. Det bidrar til å holde de faste kostnadene i en barnefamilie lavere i en tid med høy prisvekst generelt. Samfunnet vinner på at flest mulig barn går i barnehage, da klarer barna seg bedre i skolen og i arbeidslivet og forskjellene i samfunnet blir mindre, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Regjeringens budsjettforslag innebærer at maksprisen i barnehage blir redusert med 315 kroner i måneden sammenlignet med 1. januar 2022. Den nye maksprisen blir 3000 kroner.

– Med Støre-regjeringa vil en familie som betaler makspris spare 3 465 kroner årlig på en barnehageplass sammenlignet med Solberg-regjeringas siste budsjettforslag. På grunn av prisvekst i samfunnet, vil den reelle innsparinga være høyere, sier Brenna.

Dette er endringene regjeringen nå foreslår:

  • Maksprisen i alle barnehager settes ned til 3000 kroner per måned fra 1. januar.
  • Tredje barn samtidig i barnehagen blir gratis fra 1. januar.
  • Barnehage blir gratis i hele Nord-Troms og Finnmark (tiltakssonen) fra 1. august.

Moderasjonsordningene på barn nummer to samtidig i barnehagen, blir værende som før.

– Det å få mange barn på kort tid, kan gi en sårbar økonomisk situasjon. Dette tiltaket vil hjelpe disse familiene og senke terskelen for at foreldrene velger å benytte barnehage, seier Brenna.

Reduksjonen i fastprisen blir bare 50 kroner mindre per måned enn i dag, men totalt utgjør regjeringens barnehagesatsing 426, 2 millioner kroner fra statskassa.

Av dette utgjør redusert makspris 329 millioner kroner, gratis 3. barn 20 millioner kroner, mens tiltakene i nord utgjør 77,2 millioner kroner, ifølge en sak i Dagbladet.

Gratis i nord

I tillegg vil regjeringen gjøre barnehage helt gratis lengst nord:

Ordningen vil gjelde for alle i tiltakssonen i Troms og Finnmark. Den omfatter alle kommunene i Finnmark, samt sju kommuner i Nord-Troms; Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

– Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Dette tiltaket vil gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å bosette seg i disse kommunene, kommenterer utdanningspolitisk talsperson i Ap, Elise Waagen.

Fylkesordfører i Troms og Finnmark, Tarjei Jensen Bech, sier dette om forslaget til NRK:

– Det kan bety at det vil bli mere attraktivt å bo i regionen, og at man sørger for at folk bosetter seg. Det kan være et tiltak som bidrar til å styrke innbyggertallet og forhindre fraflyttingen som vi har hatt.

– Viktig omfordeling

– Jeg er svært glad for at vi i et stramt budsjett får til å prioritere billigere barnehageplasser. Det er et viktig omfordelingstiltak nå i en krevende tid som kommer mange småbarnsfamilier til gode. Et godt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som familier får økt mulighet til å kombinere arbeid og familie, fortsetter Waagen.

– Under høyreregjeringen økte barnehageprisen år for år, og det blir dyrere for vanlige familier å ha barn i barnehagen. Vår regjering snur trenden, og det er jeg stolt av.

– Vi vet at samfunnet vinner på at mange barn går i barnehagen, og dette tiltaket vil bidra til det. Forskning viser at barn som har gått i barnehagen klarer seg bedre i skolen og i arbeidslivet. Det gjelder særlig de mest sårbare barna, sier Waagen.

Powered by Labrador CMS