Mange har etterspurt endringer i finansieringssystemet for private barnehager. Nå skal temaet utredes.

Regulering/finansiering: Nå skal konsulenter hyres inn. Dette er bestillingen

Hoveddelen av arbeidet skal skje i perioden høst 2022 – vår 2023.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har både varslet og satt i gang endringer for barnehagesektoren, etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet fant sammen om Hurdalsplattformen.

Hittil har mye handlet om pensjonskutt og regulering, men kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), har også vært klar på at det skal gjøres en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet.

Man siktet på å ha en gjennomgang klar i løpet av 2023, opplyste statssekretær Halvard Hølleland (Ap) til Barnehage.no i mai, uten å kunne tidfeste når et endret finansieringssystem ville kunne tas i bruk.

Juss og økonomi

Nå har prosessen kommet ett steg videre. Fredag lyste Kunnskapsdepartementet ut konkurransen om utredning av juridiske og økonomiske problemstillinger knyttet til regulering og finansiering av private barnehager. Følgende kulepunkter er trukket ut av den korte beskrivelsen departementet gir i anbudsutlysningen:

  • Regjeringen vil gi små privateide og ideelle bedre rammevilkår, og stoppe utviklingen der kommersielle aktører stadig eier flere barnehager.

  • Regjeringen vil regulere kjøp og salg av barnehager strengere, vurdere kommunal forkjøpsrett og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift.
  • Regelverket skal også gi kommunene større muligheter til å styre finansiering og sette krav til private barnehager.

Videre heter det at:

«Oppdragsgiver skal i gang med regelverksarbeidet og har derfor behov for analyser og utredning av ulike juridiske og økonomiske problemstillinger. Oppdragsgiver ønsker å inngå en toårig rammeavtale om regulering og finansiering av private barnehager, med mulig forlengelse på ett år. Leveransen skal skje i form av rapporter, juridiske betenkninger, presentasjoner og løpende rådgivning og diskusjon.»

Det skisseres at hoveddelen av arbeidet vil være i perioden høst 2022 – vår 2023.

Drift og eiendom

Problemstillingene som ønskes belyst er både knyttet til barnehagedrift og barnehageeiendom, heter det i anbudsdokumentene. Listen er ikke uttømmende, men følgende tematikk og fagområder trekkes fram:

  • Finansieringssystemet og delelementer i tilskuddssystemet (kapitaltilskudd, pensjonstilskudd, administrasjonstilskudd og driftstilskudd)
  • Gevinstrealisering og verdiuttak fra sektor, både når det gjelder barnehagedrift og eiendom.
  • Offentlig regulering av private virksomheter som leverer velferdstjenester der det offentlige har et lovfestet forsyningsansvar til sine innbyggere, og som er finansiert med offentlige tilskudd og en offentlig regulert brukerbetaling.
  • EØS-rettslige spørsmål og vurderinger knyttet til regulering og finansiering av private barnehager.
  • Eventuelle folkerettslige og konstitusjonelle forhold ved endringer i regulering og offentlig finansiering av private barnehager.

Estimert verdi på kontrakten er 3-5 millioner kroner. Tildelingskriteriene er oppdragsforståelse (30%), kompetanse hos tilbudt personell (55%) og pris (15%).

Frist for å delta i konkurransen, er satt til 10. august.

Powered by Labrador CMS