Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) innledet årets Styrerkonferanse i regi av Utdanningsforbundet.
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) innledet årets Styrerkonferanse i regi av Utdanningsforbundet.

Setter rammeplanen under lupen - fra styrerens perspektiv

Akkurat nå er nærmere 500 barnehagestyrere fra hele landet samlet i Trondheim. Blant annet for å høre statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) og nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås sette lederrollen i perspektiv.

Publisert

Barnehagen har fått en ny rammeplan – men hva betyr det for praksis i barnehagen? Hvilke forventninger innebærer rammeplanen for styrerrollen, for forholdet mellom styrer og barnehagelærer?

Det er inngangen til årets styrerkonferanse i regi av Utdanningsforbundet. En konferanse som har undertittelen Ny rammeplan - ny praksis. Hensikten er å løfte fram ulike sider ved innføring av ny rammeplan med særskilt fokus på ulike oppgaver knyttet til styrerrollen i denne sammenheng.

– Dette er en kampsak

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet åpnet med å understreke styrerens betydning i landets barnehager: 

– Det skal være en styrer i hver barnehage. Det er en av de viktigste sakene våre, jeg vil si at det er en kampsak, sier hun. 

Valås viste til en undersøkelse fra 2015, som slår fast at 18 prosent av barnehagene følger ikke barnehagelovens hovedprinsipp om én styrer i hver barnehage.

– Dere skal levere på en lang rekke områder. Samtidig består ressursene deres av knapper og knapper. Det blir stadig færre styrere, mens antallet ansatte øker. 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet understreket at styrerens betydning i barnehagen er en kampsak.
Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet understreket at styrerens betydning i barnehagen er en kampsak.

Nestlederen pekte på punktene i Utdanningsforbundets lederplakat. Der står det blant annet at barnehagen skal ha en leder som er tett på arbeidet med barna og bygger kultur og struktur for samarbeid og utvikling av praksis, som leder og følger opp arbeidet med å sette mål og peker ut retning for arbeidet, og som sørger for at barnehagen lager samarbeidsforum der alle ansatte jevnlig kan delta i vurdering og utvikling av praksis.

FAKTA Dette mener Utdanningsforbundet

«Mer tid til pedagogisk ledelse gir bedre barnehager»

Ikke alle barnehager er gode nok. Kvalitetsforskjellene i norske barnehager må reduseres. Utdanningsforbundet mener at god pedagogisk ledelse er helt avgjørende for kvaliteten i barnehagen og at tid til pedagogisk ledelse må økes.

Les mer på Utdanningsforbundets hjemmesider.

Det er også viktig at en leder vet hva de ansatte kan, og legger til rette for kompetanseheving, og selv sørger for å holde seg oppdatert - eller trekker inn ekstern kompetanse når det er behov for det. 

– Det er helt nødvendig at barnehagene har en daglig tilstedeværende ledelse som kan innfri hele lederoppgaven. Styreren må ha tid, og må være til stede, oppsummerte hun. 

For lite plass i debatten

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) innledet med å fortelle at hun som forelder opplever å få bakoversveis av hva de ansatte i barnehagene klarer å levere hver dag.

Deretter fulgte hun opp med å snakke om at nettopp ledelse får for lite plass i den offentlige debatten. Men at det er helt avgjørende med god ledelse om man i hver enkelt barnehage skal kunne følge opp og implementere rammeplanen. 

– Endring kan bare skje lokalt. Skal man få til en reell endring, som nå med ny rammeplan, krever det ledelse. Det skjer ikke av seg selv. Det er en stor oppgave og et stort ansvar som ligger hos dere ledere, sa hun til de frammøtte styrerne. 

Sjøberg understreker at regjeringen vil fortsette å jobbe for styrerutdanningen, som siden starten har utdannet i alt 2.200 barnehagestyrere. 

– Den har som mål å styrke lederkompetansen hos styrerne, og får veldig gode tilbakemeldinger. Den nye barnehagelærerutdanningen har også i større grad fokus på ledelse. Vi skal holde trykket oppe på begge disse utdanningene. 

Viktig rolleavklaring

Sjøberg viste også til at den nye rammeplanen er langt tydeligere enn tidligere. Blant annet med et eget kapittel om roller og ansvar, der barnehageeierens, styrerens og den pedagogiske lederens roller i barnehagen beskrives inngående. 

– Når dette er viet et eget kapittel, er det fordi det er viktig. 

Sjøberg var også innom tema som lekens betydning, og det nye læringsmiljøprosjektet som nå også involverer barnehagene. 

– Det ble faktisk tilløp til entusiasme i Kunnskapsdepartementet da det viste seg at det var flere barnehager enn skoler som var med i læringsmiljøprosjektet. Og jeg vet at mange skulle ønske vi hadde en lov for læringsmiljø i barnehagen allerede nå, sa hun og viste til arbeidet med en mobbelov for barnehagen. 

– Men vi er nødt til å gjøre et skikkelig arbeid med denne. 

I løpet av de neste to dagene skal blant andre Kjetil Børhaug fortelle om arbeidet til ekspertuvalget som skal se på barnehagelærerens rolle, det blir fokus på både juss og vurdering i barnehagen, og styreren som politisk og faglig aktør. 

Se hele programmet her. 

Barnehage.no følger Styrerkonferansen 2018 gjennom de to neste dagene. 

Powered by Labrador CMS