Kunnskapsminister Guri Melby vil ikke revurdere kutt i pensjonstilskudd som følge av møtet med fagforeningene og PBL.
Kunnskapsminister Guri Melby vil ikke revurdere kutt i pensjonstilskudd som følge av møtet med fagforeningene og PBL.

Melby vil ikke revurdere pensjonskutt

Fagforeningene og PBL møtte statsråden til hastemøte om kutt i pensjonspåslaget. Men Melby ser ingen grunn til å gjøre noen endringer.

Publisert Sist oppdatert

Det var tirsdag at fagforeningene Delta, Utdanningsforbundet og Fagforbundet, i tillegg til PBL, møtte hos Kunnskapsdepartementet for å legge fram det de opplever er konsekvensene av kutt i pensjonstilskuddet.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier til barnehage.no at hun setter pris på innspillene fra organisasjonene, men at det ikke kom fram noe i møtet som gjør at hun vil revurdere kuttet i pensjonspåslag.

– Nå som vi har lagt frem statsbudsjettet kommer vi ikke til å endre dette. Nå er det i så fall opp til Stortinget å vurdere om det skal gjøres noen endringer, og det har de all mulighet til å gjøre, sier Melby.

LES OGSÅ: Pensjonskuttet: Hastemøte med statsråden

Mangfold

– Flere barnehager har varslet at de kan komme til å måtte avvikle driften som følge av kutt i pensjonspåslaget. Hva er dine tanker rundt det?

– Vi ønsker å bevare mangfoldet i barnehage-Norge. Derfor er vi også opptatt av å ha en god finansiering av private barnehager. Og det mener jeg at vi har i dag. For de fleste er dette kuttet et mindre kutt, men jeg skjønner at det selvsagt betyr noe hvis du har små marginer. Vi har vært opptatt av at vi i hvert fall i første omgang skal skjerme de enkeltstående små barnehagene. De får ikke noe kutt i 2021 fordi vi skjønner at de trenger lengre tid på å omstille seg til et litt lavere tilskuddsnivå, sier Melby. Hun legger til:

– Men vi har basert oss på at man har vært overkompensert i mange år, altså at man har fått mer enn de utgiftene man har hatt til pensjon. Det er fortsatt slik at over 80 prosent av barnehagene får dekket minst det de har i utgifter til pensjon, og kanskje mer. Så det er ikke sikkert at det er akkurat pensjonstilskuddet som er problemet. For mange kan det nok være et større problem at kommunen de holder til i bruker for lite penger på barnehage, for eksempel.

Bekymret for de enkeltstående

– KS er bekymret for at kommunene som følge av kuttet i pensjonspåslag opplever kutt i rammetilskuddet. Dette vil gå spesielt utover kommunene som ikke har private barnehager. KS ønsket at pengene som spares på pensjonskuttet blir igjen i kommunene, slik at de kan benyttes til andre barnehageformål. Forstår du bekymringen?

– Når vi lager slike ordninger vil det alltid være vanskelig å være helt millimeter-rettferdig. Det er alltids en risiko for at det vil slå bra ut for noen kommuner og at det vil slå litt negativt ut for andre. Finansieringen til kommunene er et veldig komplekst system. Det vil nok for de fleste kommuner være slik at det på noen områder slår positivt ut og på andre områder slår negativt ut, men at det i sum blir relativt jevnt fordelt. Jeg mener ordningen vi har funnet er så rettferdig som vi kan få til, sier kunnskapsministeren

Både KS og PBL har tatt til orde for at det bør settes ned et utvalg som skal belyse flere forhold ved finansieringen av barnehagesektoren, både bemanningsnormer og pensjonspåslag. Melby er uenig i at det ikke er gjort en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet.

– Det mener jeg at vi allerede har gjort. Det ble gjort tilbake i 2015-2016, og så er det gjort noen endringer både på kapitaltilskudd og nå på pensjonstilskudd. Vi mener at vi nå har et finansieringssystem som i ganske stor grad treffer de utgiftene som barnehagene har, sier hun.

– Det jeg er mest bekymret for er at de barnehagene vi ser sliter, er de minste barnehagene og de enkeltstående barnehagene. Jeg mener vi fremover bør prioritere å se på hvordan vi i større grad kan sørge for at disse har en mulighet til å overleve, uten å måtte bli en del av et stort konsern. Ellers tror jeg vi vil miste mye av det mangfoldet vi har, sier Melby.

Powered by Labrador CMS