PBL-direktør Anne Lindboe (til venstre) reagerer sterkt på regjeringens forslag til budsjett for neste år. Her er hun sammen med styreleder Eirik Husby og nestleder Ragnhild Finden under PBLs landsmøte forrige uke.
PBL-direktør Anne Lindboe (til venstre) reagerer sterkt på regjeringens forslag til budsjett for neste år. Her er hun sammen med styreleder Eirik Husby og nestleder Ragnhild Finden under PBLs landsmøte forrige uke.

– En svart dag for alle som er opptatt av tidlig innsats

PBL-direktør Anne Lindboe reagerer sterkt på regjeringens forslag om å redusere ytterligere på de private barnehagenes pensjonspåslag.

Publisert Sist oppdatert

– At jeg som kunnskapsminister, sammen med sektoren, skal jobbe for å finne ut hvordan vi kan øke kvaliteten i barnehagene.

Det trakk kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fram som det viktigste budskapet da hun snakket til om lag 230 eiere, drivere og andre representanter fra private barnehager under PBLs landsmøte i forrige uke. Der snakket også flere barnehageeiere om utfordringer knyttet til en stram økonomi - som vil forverre seg kraftig med den forrige regjeringens forslag om å senke pensjonspåslaget fra 13 til 11 prosent for alle barnehager som inngår i en kjede på to eller flere, allerede fra årsskiftet. Blant andre Robert Ullmann, daglig leder i barnehagestiftelsen Kanvas, uttrykte bekymring.

I dag la regjeringen fram sine forslag til endringer i statsbudsjettet. Der strammer de ytterligere inn, og senker pensjonstilskuddet til 10 prosent for barnehager som inngår i organisasjoner som består av mer enn en barnehage. Endringen trår etter planen i kraft fra 1. januar 2022. For enkeltstående barnehager trappes påslaget gradvis ned fra 12 prosent neste år til 10 prosent fra 2024.

– Hva er din umiddelbare reaksjon på dette signalet fra regjeringen?

– At dette er et alvorlig angrep på kvaliteten for barna og vilkårene for de ansatte. Det er overhodet ingen sammenheng mellom regjeringens ambisjoner om høyere og jevnere kvalitet, og dette flate kuttet i tilskudd til alle private barnehager, sier PBL-direktør Anne Lindboe.

Hun mener det som allerede var en alvorlig og krevende situasjon for mange private barnehager, etter budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen, i dag er blitt ytterligere forverret. Det vil få konsekvenser:

– Mange barnehager må kutte i kvaliteten på tilbudet til barna for å klare å være dette. Dette er rett og slett en svart dag for alle som er opptatt av tidlig innsats og gode barnehager for alle barn.

Setter pensjonsavtalen i spill

– «Kuttet i pensjonspåslaget vil ikkje påverke pensjonen til dei tilsette i dei private barnehagane, og vil sikre at påslaget i større grad dekker det barnehagen faktisk bruker på pensjonsutgifter», står det blant annet i pressemeldingen fra KD. Men stemmer det: Eller vil dette gi grunnlag for å reforhandle den relativt ferske pensjonsavtalen mellom PBL-medlemmene og forbundene, slik du tidligere har antydet?

– Allerede driver fire av ti barnehager med så svake marginer at Velferdstjenesteutvalget mener at den økonomiske bærekraften er i fare. En av tre går allerede i minus. Det er ingen tvil om at kutt i pensjonstilskuddet, i den størrelsesorden det her er snakk om, kan føre til at fremforhandlede tariffavtaler med fagforeningene må reforhandles. Forslaget vil dermed kunne svekke lønns- og pensjonsvilkårene til de ansatte i private barnehager. Det beklager vi på det sterkeste.

– Har dere vært i kontakt med partene om å møtes?

– Vi har løpende kontakt med våre tariffparter og har gjennom flere år hatt et godt samarbeid, ikke minst når det gjelder arbeidet for en pensjonsavtale som både er god for de ansatte og bærekraftig for arbeidsgiverne.

Faktiske kostnader?

– Er ti prosent nærmere det de private barnehagene faktisk har i pensjonsutgifter, slik regjeringen mener?

– Nei, og det er veldig synd at også denne regjeringen baserer sine vurderinger på et misvisende tallgrunnlag som vi for lengst har dokumentert ikke er i tråd med de reelle kostnadene som barnehagene har. Vi har vist til dokumentasjon fra både pensjonsleverandør Storebrand og aktuarfirmaet Lillevold & Partners, to av Norges fremste fagmiljøer på pensjon. Beregningene fra Storebrand viser at barnehager med PBLs pensjonsordning i 2021 vil få pensjonskostnader på i snitt mer enn 13 prosent av lønnskostnadene. Det er også et poeng at tallene som ligger til grunn for kuttforslaget er fra før innføringen av bemanningsnorm i sektoren. Det bør derfor komme på plass et oppdatert og omforent tallgrunnlag, som også gir et riktigere bilde av pensjonskostnadene i private barnehager fremover, og også av den økonomiske situasjonen i sektoren, sier Lindboe.

– Videre står det at: «Barnehagar som har høgare pensjonsutgifter enn dei får dekt gjennom påslaget, vil framleis kunne søke om å få dekt kostnadene». Har dere erfaring med medlemsbarnehager som har søkt om kostnadsdekning i tilfeller der pensjonsutgiftene ikke er dekket – og i så fall hvilke erfaringer har dere gjort dere?

– Ja, det har vi dessverre mange erfaringer med. For mange private barnehager med høye pensjonskostnader vil søknadsordningen være illusorisk, blant annet fordi muligheten for dekning er begrenset til kommunens egne kostnader. Regjeringen skyver foran seg en søknadsordning som for veldig mange barnehager ikke vil være reell.

Jobbet i flere år

– Har dere rukket å diskutere dette i PBL, og hvordan tenker dere i så fall helt umiddelbart at dette skal møtes?

– Vi har jo – dessverre – vært nødt til å jobbe med denne saken i flere år allerede. Vi vil bruke tiden frem til statsbudsjettet blir vedtatt til å forsøke å synliggjøre konsekvensene et slikt kutt vil ha for barn, ansatte og barnehager. I tillegg vil vi bistå alle medlemsbarnehager som etter hvert må starte prosesser med å søke om økte tilskudd basert på regnskapsførte pensjonskostnader. Vi jobber både interessepolitisk for å begrense skadene og bistår medlemmene direkte, sier Anne Lindboe.

Powered by Labrador CMS