Tonje Brennas viktigste budskap til den private barnehagesektoren mandag, handlet om kvalitet.
Tonje Brennas viktigste budskap til den private barnehagesektoren mandag, handlet om kvalitet.

Kunnskapsministeren: – Opptatt av regler som står seg over tid

Tonje Brenna (Ap) åpnet sin tale til PBL-landsmøtet med å fortelle at hun er i kontakt med PBL morgen og ettermiddag, fordi hennes yngste sønn går i en strålende god PBL-barnehage på Jessheim.

Publisert

Under sitt besøk på Gardermoen mandag, var statsråden opptatt av å takke for og anerkjenne all den gode jobben som gjøres ute i barnehagene. Den ferske kunnskapsministeren roste også den private barnehagen som spiller en stor rolle i egen families hverdagsliv.

– Barnehagen til min yngste sønn har stabile voksne, og lite vikarbruk. Vi treffer voksne vi kjenner hver dag. Det setter jeg veldig pris på. De er gode til å ha kontakt med hjemmet. De sier fra hva vi kan jobbe med, og de informerer. Ikke minutt for minutt, men om de viktigste høydepunktene i barnehagedagen, utdyper Tonje Brenna til barnehage.no.

Vekter kvaliteten høyt

Til forsamlingen på om lag 230 eiere, drivere og andre representanter fra private barnehager beskrev hun barnehageforliket som en av de største norske velferdsreformene siden krigen. Noe man aldri hadde fått til uten de private.

Hun snakket om fellesbarnehagen, om ambisjonen om å få inn enda flere unger i barnehagefellesskapet – særlig de som bor i levekårsutsatte områder.

Og ikke minst: Den nye regjeringens uttalte ønske om å øke andelen barnehagelærere til 50 prosent, samt øke andelen fagarbeidere med mål om 25 prosent.

– Hva var ditt viktigste budskap til forsamlingen i dag?

– At jeg som kunnskapsminister, sammen med sektoren, skal jobbe for å finne ut hvordan vi kan øke kvaliteten i barnehagene. Gjennom å øke andelen med utdanning, men også gjennom å gi påfyll av kompetanse, og at flere kan ta utdanning mens de jobber. Det har jeg lyst til sammen med sektoren.

– Utdatert regelverk

Mange av tilhørerne satte tydelig pris på det statsråden sa om private barnehagers viktighet for samfunnet, også i framtiden. Men i løpet av de tre kvarterene hun hadde til rådighet, fikk Brenna også klare signaler om at mange er bekymret for framtiden i et nytt politisk landskap – der en potensiell samarbeidspartner som SV har flagget nei til profitt i velferden.

- Du sier at du er for et visst utbytte og driftsmarginer på mellom tre og fem prosent, og at du har forståelse for at det trengs for å kunne drive private barnehager. Men hvilket utslag vil et samarbeid med andre partier kunne gi?

– Jeg er opptatt av at vi får regler som har så bred oppslutning at de står seg over tid. Men dagens regelverk er utdatert. Når private nå utgjør halvparten av velferdstilbudet i barnehagesektoren, må vi ta ansvar for å lage rammer og regler som gjør det mulig å drive trygt og sunt. Velferdstjenesteutvalget sier driftsmarginer på tre til fem prosent. Det er jeg enig i, og jeg har det målet for øyet. Men jeg mener ikke det er et mål at offentlige midler bidrar til at de største aktørene vokser seg større, eller at flere barnehageplasser enn i dag eies av utenlandske selskaper. Når vi bruker milliarder, må vi vite at med pengene som følger med går til kvalitet og barnas beste, svarer Brenna til barnehage.no.

Powered by Labrador CMS