Morten Edvardsen er gruppeleder for Senterpartiets bystyregruppe i Oslo og uenig i byrådets matpolitikk for de yngste.
Morten Edvardsen er gruppeleder for Senterpartiets bystyregruppe i Oslo og uenig i byrådets matpolitikk for de yngste.

– Det er ikke kjøtt som er problemet med mat i barnehagene

Oslo-byrådets plan om å fjerne kjøtt fra barnehagemenyen møter motstand. Snart begynner arbeidet med nye offisielle norske kostråd.

Publisert Sist oppdatert

Byrådet i Oslo vil fjerne kjøtt fra måltider i barnehager, aktivitetsskoler (AKS) og fritidsklubber i hovedstaden. Tiltaket er del av en handlingsplan for sunnere, bærekraftig og mer plantebasert mat, samt reduksjon av matsvinn – som sendes på høring denne uka, ifølge VG.

– Vi har tatt mål av oss til å halvere kjøttforbruket i kommunen på grunn av klima og natur – og fordi det er bra å spise mer plantekost, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen fra MDG til avisa.

Kutter ikke fisk

Skolematen kommunen serverer er allerede kjøttfri. Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG), forteller at de nå går nedover i alder, og vil tilby mer sunn og plantebasert mat i barnehagene.

Barnehage.no omtalte for et par måneder siden et initiativ for å ta gratis vegetarisk barnehagemat inn i partiprogrammet til Oslo MDG. Handlingsplanen som nå sendes på høring, går ikke like langt.

Byrådets plan gjør at kjøtt fjernes, men fiskeretter skal fortsatt bli å finne på barnehagemenyen.

Det er heller ikke kommunisert noen endring i kostprisen i kommunale barnehager, som nå ligger på 200 kroner i Oslo.

Kjøtt i matpakka?

Til foreldre som sliter med å få barna til å spise grønnsaker, er budskapet dette:

– Gode matvaner etableres tidlig. Men for de som vil, kan man fortsatt ha med matpakke med pålegg man velger selv, sier Stav til VG.

Hun knytter for øvrig også tiltaket til sosial utjevning og inkludering, begrunnet med at sunne matvaner henger sammen med inntekts- og utdanningsnivå.

Wilhelmsen og Stav sier de har full støtte fra de to andre byrådspartiene, Ap og SV.

Fra opposisjonspartiene Sp, Høyre og Frp, kommer det kritikk. «Et alt for drastisk grep» er budskapet fra Frp, mens Eirik Lae Solberg (H) synes Oslo kommune bør følge de faglig begrunnede nasjonale ernæringsrådene, ikke finne på nye.

– Skivebom

Til Barnehage.no gjentar Morten Edvardsen, gruppeleder i Sps bystyregruppe deres syn på saken:

– Senterpartiet er for valgfrihet i kostholdet, men å gjøre barns ernæring til en ideologisk kamparena er skivebom. Før vi kutter ut viktige proteiner og vitaminer fra maten ungene får i barnehagen, må vi i alle fall vite hva vi gjør.

Edvardsen mener kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok, og peker for øvrig på de nasjonale kostholdsrådene for barn som gjelder per i dag.

– De inneholder også kjøtt og fisk, som inneholder viktige næringsstoffer som er vanskelig å erstatte med platebasert kost. Dette er næringsstoffer ungene trenger for næring og utvikling, sier han.

FN-rapport: Mat fra dyr er viktig for barn

TV2 omtalte nylig en rapport fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk, hvor et av hovedbudskapene er at kjøtt, egg og melkeprodukter inneholder essensielle næringsstoffer som er vanskelig å erstatte med et rent plantebasert kosthold.

Mat fra dyr er spesielt nødvendig for barn, ungdommer og eldre, og gravide og ammende rundt i verden, ifølge rapporten. Den er rettet mot hele verdens befolkning, og i mange deler av verden er kjøttforbruket lavt.

Blant norske fagfolk vektlegges FN-rapporten ulikt.

– Gruppen bak rapporten ser ut til å inkludere få helse- og ernæringsforskere, men samtidig har de involvert en rekke aktører som jobber med animalske produkter, uttaler Lars T. Fadnes som er professor ved Universitetet i Bergen og sitter i Nasjonalt råd om ernæring, til TV2.

Nytt nordisk faggrunnlag: Vi bør kutte ned på kjøtt

Barnehage.no har spurt Helsedirektoratet om prosessen rundt den omfattende rapporten NNR 2023 (Nordic Nutrition Recommendations) som er ment å danne faglig grunnlag for retningslinjer om kosthold i nordiske og baltiske land, og som nå er ute på høring. Svarene kan du lese i den grå boksen litt lengre ned.

Rundt 400 forskere medvirker til NNR-rapporten, som konkluderer med at vi bør spise mer planter, mindre prosessert kjøtt og mindre rødt kjøtt, både av hensyn til helsen vår, og klimaet.

I rapportutkastet lyder den konkrete anbefalingen for voksne på ikke mer enn 350 gram rødt kjøtt i uka. (Dagens kostråd fra Helsedirektoratet sier 500 gram.)

For å minimere miljøpåvirkning, bør ikke redusert forbruk av rødt kjøtt erstattes med hvitt kjøtt, men plantebaserte matvarer som belgfrukter, ifølge NNR.

Begynner på nye norske kostråd etter 20. juni

Når den endelige NNR-rapporten foreligger i juni, utgjør den kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for revisjon av norske kostråd, bekrefter avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen hos Helsedirektoratet til Barnehage.no.

– Når kommer nye norske kostråd?

– Først må vi få det endelige kunnskapsgrunnlaget. Det publiseres på Island 20. juni i år. Deretter vil vi arbeide med revisjonen av de norske kostrådene basert på det nye kunnskapsgrunnlaget vi har fått. Det er per nå for tidlig å si når de nye kostrådene vil komme.

– Når kommer nye anbefalinger for mat og måltider i barnehagen?

– Etter at Helsedirektoratet har revidert og publisert nye kostråd, må vi ta fatt på oppgaven med å oppdatere Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehage slik at den blir oppdatert i henhold til gjeldende kostråd. Vi kan ikke per nå si noe om når dette vil skje.

– Når ble det sist gjort større endringer i norske myndigheters råd og retningslinjer om kosthold generelt og for barnehagen spesielt?

– De gjeldende anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet er fra 2014 og ble utarbeidet på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendations 2012 (NNR2012) og rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer, utgitt av Nasjonalt råd for ernæring i 2011.» Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen ble publisert i en ny og revidert versjon i 2018.

Vil ha kvalitet og variasjon

Edvardsen er likefult klar i sitt budskap:

– Det er ikke kjøtt som er problemet med mat i barnehagene og i AKS i Oslo, det er at kvaliteten og variasjonen er for liten. Jeg skulle ønske MDG i stedet for å føre sin ideologiske kamp mot kjøtt inn i barnehagene, ville innføre et kvalitetsløft for maten vi serverer ungene i barnehagene og AKS, sier han til Barnehage.no.

Sps gruppeleder ønsker seg mer bevissthet omkring matens opphav, og gode råvarer i Oslo-barnehagene.

– Senterpartiet er opptatt av hvor kjøttet og fisken kommer fra, og vil at maten som tilbys i barnehager og AKS er kortreist og har levd gode liv før de blir til mat. Kommunen bør bruke mer norsk kjøtt, fisk, korn og grønt fra Norge, og kjøtt fra norske beitedyr og vilt heller enn å henge seg opp i vegetarkost, sier Edvardsen.

Mat for MDG-landsmøtet?

Også internt i Miljøpartiet De Grønne skaper saken debatt. Denne helgen holder partiet sitt landsmøte på Fornebu, og på vei dit gjør Rune Askeland, som topper MDGs valgliste i Rogaland det klart overfor VG at han ikke ser det som noen prioritert oppgave å ta vekk servelaten fra barns brødskiver.

Powered by Labrador CMS