De som ikke drikker melk, slipper foreldrebetaling i administrasjonens billigste variant for kommunen.
De som ikke drikker melk, slipper foreldrebetaling i administrasjonens billigste variant for kommunen.

Ansette kjøkkenressurs og ordne tre måltider om dagen – eller kutte alt utenom melk?

Det er ytterpunktene i modellene som Flekkefjord-politikerne har fått servert.

Publisert Sist oppdatert

Ressursbruk knyttet til barnehagenes matservering er nok en gang tema i Flekkefjord kommune, og i spaltene til Avisen Agder, som over en periode har fulgt temaet tett.

Seneste artikkel innledes med å minne om at verken rådmann eller politikere høsten 2022 hadde fulgt opp bystyrets vedtak om å bevilge kommunale midler til tilberedning av måltider i barnehagene.

Det fikk både foreldre og tillitsvalgte til å reagere, som Barnehage.no tidligere har omtalt.

Bakgrunnen var erfaringer gjort under pandemien, da medbrakte matpakker ifølge tillitsvalgte bidro til gode måltidsstunder der personalet kunne bruke tiden sammen med barna.

Budskapet var klart: De ansattes representanter ville heller ha matboksene tilbake, dersom ikke ekstra ressurser til matservering ble prioritert.

40 timer i uken

Et enstemmig bystyre i Flekkefjord valgte å sende saken om bemanning og mat i barnehagene tilbake til rådmannen, med beskjed om å legge fram en utredning for personaltetthet knyttet opp mot tilberedning av måltider i de kommunale barnehagene.

Nå foreligger en slik utredning. Den er del av kommunens virksomhetsrapport for 1. tertial 2023, som ble lagt fram for bystyret i juni. Her framgår blant annet:

  • At personaltettheten ligger på 5,9 barn per ansatt i de kommunale barnehagene i Flekkefjord, mot 5,7 barn per ansatt som nasjonalt gjennomsnitt.
  • At to av tre private barnehager i Flekkefjord har kjøkkenressurs tilsvarende henholdsvis 40% og 60% stilling.
  • At de seks kommunale barnehagene i Flekkefjord serverer frokost, lunsj og frukt/mellommåltid hver dag.
  • At 39,75 timer ukentlig går med til matrelatert aktivitet i en mellomstor barnehage (estimatet er basert på en undersøkelse i barnehagene i 2022).
  • At kostpengesatsen ligger på 520 kroner per måned i kommunale barnehager. For de private barnehagene med kjøkkenressurs er satsen 500 og 610 kroner.
  • I tråd med bystyrets bestilling, inneholder utredningen også modeller for styrket personaldekning, og beregninger for hva de innebærer av økte driftskostnader.

Tre modeller

I tråd med bystyrets bestilling, inneholder utredningen også modeller for styrket personaldekning, og beregninger for hva de innebærer av økte driftskostnader.

Modell 1: Bemanning for tilberedning av tre måltider per dag, i tråd med kartleggingen fra våren 2022, men fratrukket 40% som en estimerer at barna kan være med og tilberede måltidene som en pedagogisk aktivitet. Bemanningsbehov blir da 3,4 årsverk. Kommunens direkte kostnader øker med nær 1,3 millioner kroner, foreldrebetaling dekker deler av lønnskostnader.

Modell 2: Bemanning for to måltider per dag, og nistepakke til frokost. Bemanningsbehov blir 3,09 årsverk. Matkostnadene går noe ned, men frokost er i utgangspunktet det rimeligste av måltidene. Kommunens direkte kostnader øker med 766.000 kroner.

Modell 3: Barna har medbrakt mat/nistepakke til 3 måltid per dag, men får servert melk. Sats for foreldrebetaling reduseres til 105 kroner per måned. Det vil si 5 kroner per dag til melk. De som ikke drikker melk, slipper foreldrebetaling. Kommunen får ingen økte kostnader.

I juni-møtet ga rådmann Bernhard Nilsen uttrykk for at administrasjonen ser det naturlig å komme med forslag om hvilken ordning man går for som grunnlag for budsjettet til høsten. Ingrid Lillehei (Ap) foreslo at en sak angående matservering skulle tas opp i neste utvalg for helse, kultur og oppvekst, noe bystyret vedtok ifølge Agder Avis.

Ulik praksis

Tall fra Barnehagefakta viser at i underkant av 300 barn går i Flekkefjords seks kommunale barnehager. I underkant av 150 går i tre private barnehager, hvorav cirka 115 i barnehager som har kjøkkenressurs på plass.

I omkringliggende kommuner, praktiseres ulike løsninger.

I utredningen refereres følgende:

  • I Kristiansand har alle barnehager fått tilført ressurser til å ansette personell til å tilberede måltider i barnehagene fra 1. august 2023. Dette brukes til å servere lunsj hver dag. Ellers er det ett nistepakkemåltid. Det serveres ikke frokost. Kostpengene har økt fra 210 til 380 kroner.
  • I Kvinesdal har barna med seg frokost og lunsj, mens fruktmåltidet som serveres i barnehagen koster foreldrene 170 kroner i måneden.
  • I Vennesla har man hatt ansatt kokk i barnehagene siden 2005. For barnehager med 60 plasser, i 60 prosent stilling (for 85 plasser, 80 prosent stilling). Frokost er medbrakt, ellers er det typisk varmmat 1-2 ganger i uken, og det bakes brød i barnehagen. Kostpenger er 400 kroner per måned.
Powered by Labrador CMS