Svarene på spørsmål om barnehagens mattilbud er det som viser størst forskjell mellom private og kommunale barnehager i undersøkelsen.
Svarene på spørsmål om barnehagens mattilbud er det som viser størst forskjell mellom private og kommunale barnehager i undersøkelsen.

EPSI: Tydelig forskjell i foreldres syn på barnehagens mattilbud

Har barnehagen tilstrekkelig fokus på mat og kosthold? Ja mener 72 prosent av spurte foreldre med barn i private barnehager. For kommunale barnehager ligger ja-andelen på 55 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i ratingbyrået EPSIs årlige undersøkelse som måler foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge.

Nesten 600 tilfeldig utvalgte foreldre med barn i barnehage har kommet med en vurdering av deres barnehage.

Gode tilbakemeldinger

Både privat og kommunalt drevne barnehager får gode skussmål fra foreldrene, men nok en gang er det de private barnehagene som får de aller beste tilbakemeldingene. Den tydeligste differansen mellom private og kommunale barnehager finner vi nok en gang på spørsmål som omhandler mat og kosthold, heter det i pressemeldingen om studien, som ble sendt ut onsdag.

– Foreldre som har barn i private barnehager oppgir i større grad enn de med barn i kommunale barnehager at fokuset på mat og kosthold er godt nok, og at maten som serveres er sunn, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Rating Norge.

Går man nærmere inn på resultatene, så svarer henholdsvis 72% og 55% av foreldrene at barnehagen har tilstrekkelig fokus på mat og kosthold, mens henholdsvis 83% og 69% svarer at de opplever maten som serveres i barnehagen som sunn. Også når det spørres om maten og kostholdet i barnehagen sett opp mot hva foreldrene betaler, kommer de private barnehagene klart best ut.

Mange meninger

Til Barnehage.no forteller Høst at foreldrene også har hatt anledning til å svare mer fritt om hva de mener skal til for at matopplevelsen i barnehagen kan bli enda bedre.

Og at de får mange ulike svar. For eksempel «mer internasjonal mat og vegansk mat», «oftere varmmat» og «mindre tubeost og prosessert mat».

Mer om undersøkelsen

  • Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 16.okt til 04.des 2022 av Norstat Norge AS.
  • Totalt ble det samlet inn 581 intervjuer (281 intervjuer med foreldre i private barnehager og 300 intervjuer med foreldre med barn i kommunale barnehager).

Kilde: EPSI Rating

- Alle liker godt måltid, også barn. Vi ser at det er mange ulike ønsker og behov der ute som det er viktig for barnehagene å ha et forhold til. Men det er en utfordring for barnehagene å levere på disse ønskene også, i og med at meningene er så mange, sier Høst.

Reaksjoner på vikarbruk

Selv om scoren har gått litt ned på de fleste parametere sammenlignet med fjoråret, er norske barnehager fortsatt foran våre skandinaviske naboer, ifølge EPSI.

Og barnehage er fortsatt den delen av det norske utdanningsløpet som oppnår best resultater.

– Høstens barnehagestreik berørte mange foreldre med barn i private barnehager, men dette ser ikke ut til å ha påvirket tilfredsheten i nevneverdig grad, forteller Høst.

– Det vi dog fanger opp i denne målingen er at det i år er en vesentlig større andel av foreldrene som mener at barnehagene deres bruker for mange vikarer. Dette gjelder både for de kommunale og private barnehagene, og fellesnevneren for de som svarer dette er at de er vesentlig mindre fornøyde enn andre foreldre.

Turer og åpningstider

I løpet av intervjuet stilles drøyt 50 spørsmål om foreldrenes opplevelse og erfaringer med barnehagen. Resultatene viser at det er foreldre med barn i private barnehager som jevnt over kommer med de beste tilbakemeldinger.

Foruten det som allerede er nevnt om mat og kosthold, tyder tilbakemeldingene også på at de private barnehagene er flinkere på å arrangere turer og andre uteaktiviteter, og at åpningstidene er bedre tilpasset foreldrenes behov, framgår det av rapporten som EPSI har laget om utdanningssektoren i 2022.

Figuren viser utviklingen i kundetilfredshet for barnehagene i perioden 2009 - 2022.
Figuren viser utviklingen i kundetilfredshet for barnehagene i perioden 2009 - 2022.
Powered by Labrador CMS