Tillitsvalgte er bekymret for bemanningssituasjonen i barnehagene i Flekkefjord kommune, og tar opp situasjonen omkring måltidene i et brev til politikerne.
Tillitsvalgte er bekymret for bemanningssituasjonen i barnehagene i Flekkefjord kommune, og tar opp situasjonen omkring måltidene i et brev til politikerne.

Foreslår å øke kostpengene med 125 kroner. Da ber tillitsvalgte om å få matpakken tilbake

Rådmannen prioriterer ikke å bruke kommunens frie midler til matservering, men peker på at små barnehager får en merinntekt som kanskje kan brukes på måltidshjelp fra frivillige lag og foreninger.

Publisert Sist oppdatert

Da politikerne i juni vedtok at man skulle gå bort fra matpakkeordning og gjeninnføre matservering i kommunale barnehager i Flekkefjord, ble det presisert at det skulle legges frem en plan for økt bemanning knyttet til tilberedning av måltider, skriver Avisen Agder (krever innlogging).

Tillitsvalgte er bekymret

Ifølge samme kilde har dette imidlertid ikke skjedd, og torsdag skal kommunens budsjett for 2023 vedtatt.

I forkant av bystyremøtet har tillitsvalgte fra samtlige av de kommunale barnehagene i Flekkefjord sendt brev til gruppelederne i de ulike partiene, med et budskap som lokalavisen gjengir slik:

«Som tillitsvalgte er vi bekymret for bemanningssituasjonen i barnehagene, og det arbeidspresset som personalet føler på. Vi ønsker en ny debatt om matserveringen i kommunale barnehager, og hvilke rammebetingelser som må legges til grunn for at vi skal kunne fortsette med det. Bystyret vedtok i juni-22 at barnehagene skulle fortsette med matservering, og at det skulle ansettes kjøkkenpersonell. Dette skulle finansieres gjennom økte matpenger, og en egenandel fra kommunen.»

Dekker bare delvis behovet

I rådmannens forslag til budsjett for 2023, er det ikke lagt inn midler til å ansette kjøkkenpersonell.

«Det er lagt inn en økning i matpenger med 125 kroner per måned. Merinntektene vil bare dekke en delvis økning av bemanningsbehovet knyttet til måltidsorganisering i barnehagene. De største barnehagene vil få en liten økning av stillingsressursene, mens de små barnehagene får en merinntekt som eventuelt kan dekke tilskudd til måltidshjelp fra frivillige lag og foreninger. Det er ikke lagt inn økte kommunale ressurser til økt bemanning i forbindelse med måltider», framgår det av sakspapirene.

– Budsjettet er en prioritering blant mange formål, og rådmannen fant ikke rom for å prioritere dette i sitt forslag, svarer kommunalsjef for oppvekst og kultur, Svein Hansen, på Avisen Agder sitt spørsmål om hvorfor bystyrets vedtak ikke er fulgt opp i rådmannens budsjett.

– En politisk prioritering

Han legger til at alt som er lagt inn i økte matpenger går til å styrke bemanningen knyttet til matservering. Om kommunen skal bruke av sine frie midler til å styrke bemanningen ytterligere, er en politisk prioritering, ifølge Hansen.

Det var i forbindelse med smitteverntiltak under korona at barnehagene innførte matboks.

«(…) Vi observerte gode måltidsstunder der personalet kunne bruke tiden sammen med barna. Voksen tilstedeværelse gjorde overgangssituasjoner, som mange barn synes er vanskelige, trygge og forutsigbare. Skal barnehagene fortsette å servere mat må annet personal ta seg av matserveringen og det merarbeidet dette fører med seg. Matservering i regi av barnehagene er ikke en lovpålagt oppgave. Barna kan ha med matpakke, og vi mener det må være alternativet hvis ikke bemanningen i barnehagene blir styrket», heter det i brevet – gjengitt av Avisen Agder.

Powered by Labrador CMS