Rakel Malene Solbu er prosjektleder for bransjeprogram barnehage, som ble startet som en følge av den nye IA-avtalen som ble signert av partene i 2019.
Rakel Malene Solbu er prosjektleder for bransjeprogram barnehage, som ble startet som en følge av den nye IA-avtalen som ble signert av partene i 2019.

Etter tre år begynner prosjektet å virke: Sykefraværet gikk ned

Barnehagene som er med i bransjeprogram barnehage kan vise til 6,5 prosent lavere sykefravær enn landssnittet for barnehager i 2022.

Publisert Sist oppdatert

I 2022 har barnehagene som er med i IA-prosjektet bransjeprogram barnehage for første gang lavere legemeldt sykefravær (8,9 prosent) enn barnehager generelt (9,5 prosent).

Det kommer fram i en sak i Aftenposten.

Barnehage.no omtalte prosjektet sist i september i fjor. I første kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet i de kommunale barnehagene på rekordhøye 12 prosent (11,4 prosent i de private barnehagene.) Etterdønningene av pandemien gjorde allerede høye fraværstall i sektoren enda verre. I andre kvartal gikk fraværet ned til henholdsvis 9,6 og 8,9 prosent.

Langt fra målet som ble satt da arbeidsgruppa til IA Bransjeprogram for barnehage gikk i gang høsten 2019: Sykefraværet skulle ned ti prosent.

– Sykefraværet i barnehagene er høyt, helt i toppen av statistikken. Heldigvis reflekterer ikke de røde tallene alt det gode arbeidet som gjøres i norske barnehager hver eneste dag, oppsummerte prosjektleder Rakel Malene Solbu i bransjeprogram barnehage sammen med HMS-rådgiver Anette Grainger i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, som har vært en del av arbeidsgruppa.

– Det overordnete målet om ti prosent nedgang i sykefraværet: Er det realistisk?

– Nei, det tror jeg nok ikke. Nye smittebølger er varslet. Men vi har veldig tro på at arbeidet som er satt i gang under bransjeprogrammet på sikt vil kunne gi nedgang i sykefraværet. Men dette er et langsiktig arbeid, sa prosjektlederen da.

Nå er tallene fra hele 2022 klare, og endelig peker pilen riktig vei for de 75 barnehagene i bransjeprogrammet. Barnehager med et i utgangspunktet høyt sykefravær.

«Barnehagene i prosjektet kan altså vise til 6,5 prosent lavere sykefravær enn landssnittet for barnehager. Forskjellen er så stor at den må regnes som signifikant, altså at den ikke skyldes tilfeldigheter», konkluderer prosjektgruppen.

Prosjektleder Rakel Malene Solbu i IA-bransjeprogram sier til Aftenposten at det ikke er «store revolusjonerende funn, men små justeringer i hverdagen» som ligger bak.

– Det dreier seg ikke om én ting. Vi har hatt fokus på at endringene må være en del av den daglig drift. Små justeringer i hverdagen som blir varige endringer, oppsummerer hun, og fortsetter:

– Vi har jobbet med det arbeidsrelaterte sykefraværet. Det er ikke alt sykefravær man kan forebygge.

Fagsjef i Unio arbeidsliv, Henrik Dahle, sier til samme avis at det er «svært positivt at sykefraværet ser ut til å gå ned i barnehager i prosjektet».

– Nå ser vi at det å spisse innsatsen mot bransjer kan gi bærekraftige resultater over tid. Arbeidsmetoden skal i løpet av de neste årene rulles ut til langt flere barnehager, sier han.

Bransjeprogram barnehage - hva virker?

Tett samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt

Et tett partssamarbeid kan skape bedre forankringer av avgjørelser som blir tatt. Partene i barnehagen kan være løsningen på endringer i arbeidsmiljøet. Når leder har med seg verneombud og tillitsvalgt i arbeidet og avgjørelser, er det lettere å få med hele personalet og flere som tar ansvar. Sett av faste møter i barnehagens HMS-årshjul. Godt etablert partssamarbeid kan på sikt gi bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær.

Start med organiseringen - det man får gjort noe med

Vi vet at over 30 prosent av sykefraværet i barnehagen er helt eller delvis knyttet til arbeidet (stami). Barnegruppen, foreldre, antall kollegaer eller beliggenheten av barnehagene påvirker hverdagen, men det er ikke så lett å gjøre noe med. Derimot er organiseringen av arbeidshverdagen, rutinene og kulturen noe som leder og ansatte har ansvaret for og kan jobbe med.

Ta utgangspunkt i der dere er, ikke hvor dere burde vært

Løsningene ligger i barnehagen – det er dere som jobber der som kan finne dem. I fellesskap. I en travel hverdag er det lett å lete etter enkle løsninger og i barnehagen er man vant med å løse problemer. Men vi får ikke løst noe hvis vi ikke jobber med de riktige utfordringene. Barnehager er pedagogiske virksomheter som hver dag jobber med utvikling og læring. Utviklingen med å finne gode og relevante løsninger, som de ansatte hver dag har for barns utvikling, er ikke så ulik den som skal til for å finne de gode løsningene for arbeidsmiljøet.

Kilde: IA Bransjeprogram barnehage

Powered by Labrador CMS