Fra venstre: Aina Branden i Nybu barnehage, Line Elisabeth Dalseng i Birkebeineren friluftsbarnehage og Jennie Furulund i Lundgaardsløkka barnehage.
Fra venstre: Aina Branden i Nybu barnehage, Line Elisabeth Dalseng i Birkebeineren friluftsbarnehage og Jennie Furulund i Lundgaardsløkka barnehage.

Maktskiftet i Lillehammer: – Høye forventninger

Etter 77 år med Arbeiderpartiet ved roret, overtar Høyre ordførersetet i Lillehammer. Jennie Furulund, Line Elisabeth Dalseng og Aina Branden i PBLs lokallag har høye forventninger til det nye blå-grønne samarbeidet.

Publisert

Sammen med Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Industri- og næringspartiet (INP) får Høyre flertallet og makta i Lillehammer-politikken fremover. (INP er en del av et valgteknisk samarbeid.)

Under en pressekonferanse 19. september kunne påtroppende ordfører Hans Olav Sundfør (H) fortelle at partiene er enige om at likebehandling av private og offentlige barnehager og fritt barnehagevalg skal være gjeldende under deres styre.

Sundfør opplyser til barnehage.no at partiene også skal jobbe for løpende barnehageopptak eller flere barnehageopptak i året, og at de skal opprettholde et barnehagetilbud i alle deler av kommunen.

– Spennende

Jennie Furulund, Line Elisabeth Dalseng og Aina Branden er ledere for hver sin enkeltstående barnehage og er alle medlemmer av PBLs lokallag i Lillehammer. De har høye forventninger til det blå-grønne samarbeidet.

– Det er alltid spennende når det kommer et nytt styre, særlig når det er så mange partier som skal samarbeide. Samtidig er jeg ganske trygg på at partiene går inn i dette med et ønske om å likebehandle private og kommunale barnehager. At de ønsker å bevare det sånn som det er i dag. For det fungerer veldig godt på Lillehammer, sier Aina Branden i Nybu barnehage.

– Disse partiene har allerede et godt samarbeid med oss private barnehager og har vist at de synes vi er en viktig del av barnehagetilbudet i kommunen, legger Line Elisabeth Dalseng i Birkebeineren friluftsbarnehage til.

– Hva forventer dere at de leverer på?

– At de står fast ved lovnaden om at man skal ivareta fritt barnehagevalg og likebehandling av private og kommunale barnehager. Når regjeringen etter hvert kommer med forslag til nytt styrings- og finansieringssystem, så forventer vi at høringssvaret til Lillehammer kommune vil gjenspeile dette, sier daglig leder i Lundgaardsløkka barnehage, Jennie Furulund.

– Godt samarbeid

På spørsmålet om hvilke utfordringer barnehagelederne mener det nye flertallet i kommunen bør ta tak i, kommer økt bemanning i barnehagene fort opp som tema.

– Vi er mange som ønsker at politikerne, både lokalt og nasjonalt, skal ta tak i bemanningsutfordringen i sektoren, sier Aina Branden.

– Lokalt synes jeg det også er viktig å vite hva man allerede har – som fungerer godt – og bevare det, legger hun til.

Barnehagelederen forteller at de har et godt samarbeid i kommunen på tvers av kommunale og private barnehager.

– Vi har felles møtearenaer hvor vi treffes jevnlig og samarbeider til det beste for barna. Å jobbe for at det ikke skal bli noen motsetninger mellom privat og kommunal, men at vi klarer å bevare det gode samarbeidet også i tiden fremover, det håper jeg politikerne ser verdien av og bidrar til, sier Branden.

– Alle barnehagebarna i kommunen er Lillehammers barn. Det spiller ingen rolle hva slags barnehage du går i, du skal ha et bra tilbud uansett. Vi samarbeider på tvers, derfor er det litt skummelt hvis debatten på høyere politisk nivå blir veldig polarisert, tilføyer Line Elisabeth Dalseng.

Utfordrende

De tre barnehagelederne har til felles at de driver forholdsvis små enkeltstående barnehager.

Det er ingen enkel oppgave, påpeker de. Og særlig utfordrende i en tid hvor det meste har blitt dyrere:

– Når det gjelder økonomi burde vi nok ideelt sett ha vært dobbelt så store som vi er nå, men vi har veldig tro på det å være en liten barnehage. Vi ønsker ikke å være så store, derfor sparer vi der vi kan og klamrer oss fast til å være en liten enkeltstående barnehage, sier Dalseng i Birkebeineren friluftsbarnehage.

Barnehagen som holder til på Birkebeineren Skistadion, har to avdelinger og er foreldreeid. I 2015 flyttet de inn i nye lokaler. At lånerentene har økt den siste tiden gjør det ekstra utfordrende å få det til å gå rundt, opplyser Dalseng.

Jennie Furulund i Lundgaardsløkka barnehage trekker frem utfordringen ved å drive barnehage når man får tilskudd basert på driftsutgifter i kommunens egne barnehager to år tilbake i tid.

– Alt koster mer nå – mat, lån og strøm – og så skal vi basere oss på to år gamle regnskap. Det henger ikke på greip, sier hun.

Barnehagen hennes har fire avdelinger med til sammen 60 barn og er eid av Furulund selv og tre andre.

Også Aina Branden i Nybu barnehage, føler på utfordringer ved å være enkeltstående. Hun forteller at de kommer til å ha røde tall på bunnlinjen dette året.

– Det er tøft økonomisk. Vi har ansatte som har vært med i mange år, noe om er veldig bra, men dette gjør også barnehagen dyr i drift. Samtidig er vi litt heldige med at vi har lite lån på bygget vårt og slipper store utgifter der, sier lederen for barnehagen som har tre avdelinger og er organisert som en stiftelse.

– Håper på samtidig finansiering

Støre-regjeringen har siden de overtok makta varslet større endringer i finansieringen og reguleringen av privat barnehagesektor. Det er ventet at et helhetlig forslag til regelverksendringer blir lagt frem i løpet av høsten.

– Har dere tro på at det blir endringer til det bedre?

– Vi må jo håpe på det, sier Jennie Furulund, men legger til:

– De signalene som har kommet fra regjeringen til nå, er vi ikke positive til.

Hun peker på at regjeringen i sin barnehagestrategi sier at de vil gi kommunene økt styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet. I tillegg vedtok regjeringen og SV i budsjettforliket for statsbudsjettet 2023 at det skal utredes å tidsavgrense tilskudd til private barnehager. Intensjonen med forslaget er ifølge regjeringen og SV å «gi kommunene nye og sterkere virkemidler til å regulere og dimensjonere det samlede barnehagetilbudet i kommunen til det beste for barna og foreldrene».

De tre barnehagelederne mener på sin side, at slike endringer vil gå utover foreldres valgfrihet og gjøre det uforutsigbart å drive privat barnehage.

Samtidig er de enige med regjeringen i at dagens system er modent for endring.

– Hva mener dere et nytt finansieringssystem bør bygges på?

– Vi håper det blir en slutt på at man får tilskudd basert på to år gamle regnskap, og at vi får mer rettferdige tilskuddssatser slik at barnehager over hele landet får likere forutsetninger for å gi et tilbud av høy kvalitet. Jeg synes det er merkelig at vi i AS Norge kan akseptere at det er store forskjeller fra kommune til kommune i hvor mye man bruker på barnehager, sier Jennie Furulund.

Powered by Labrador CMS