Kine Lunde Myhre ledet valgkampen for Høyre, og er fersk i kommunestyret i Sandnes. Der blir det blå-blått styre de neste fire årene, og Høyres Kenny Rettore blir ordfører.

– Mange glemmer at barnehagelærerne har en enorm politisk påvirkning

Kine Lunde Myhre (H) blir en del av ett blå-blått flertall i Sandnes de neste fire årene.

Publisert

Det er klart etter at Høyre tok storeslem i Rogalands-kommunen, og ble partiet med størst framgang. Noe valgkampleder Myhre har sin del av æren for. Også Frp - som tidligere regjerte kommunen sammen med Arbeiderpartiet - gjorde et godt valg.

De to partiene har et knapt flertall i det nye kommunestyret.

– Mange glemmer at barnehagelærerne har en enorm politisk påvirkning. Vi er barnas representanter. Jeg mener virkelig at Høyre er et grasrotparti som lytter til de som jobber i barnehagene, og at vi kan bidra til et annet syn på sektoren, sa Kine Lunde Myhre til barnehage.no før valget.

Hun sto på 8. plass på lista, og blir en av 13 Høyre-representanter som skal styre kommunen de neste fire årene.

– Hvordan vil det nye styret påvirke barnehagesektoren?

– Sammen med Frp tror jeg vi skal få til en god barnehagepolitikk. Frp har jo vært bedre enn oss på barnehagefeltet, med Siv Jensen i spissen. Men jeg ser fram til å jobbe med et parti som har mye av den samme politikken som oss. Det kommer til å bli bra, sier Myhre.

Vanskelig for de private

Hun er utdannet barnehagelærer, og ble først engasjert i politikken for å fremme rettferdig behandling for private barnehager. Nå tar hun en master i barnehagevitenskap ved UiS - og er fremdeles klar på at hun har et øre til spesielt de private barnehagene. Høyre gikk blant annet til valg på at de vil sikre offentlige og private barnehager like rammebetingelser.

– Flere har påpekt at det har blitt vanskeligere og vanskeligere å drive privat barnehage etter 2011. Mitt mål er at vi skal tilbake til dit vi var, at det skal være greit både for kommunale og private barnehager å drive, at økonomien og rammebetingelsene blir bedre. Det er vanskelig å drive god barnehage når du ikke engang har råd til vikarer - og det er noe som gjelder alle barnehagene, sier hun.

Sandnes Høyres løfter for barnehagene:

Barnehagen skal være trygg for alle barn. Et sted de trives, opplever medvirkning, omsorg, lek, læring og mestring og utvikler seg etter egne forutsetninger. Vi mener at barnehagekvalitet henger nøye sammen med en synliggjøring og fremheving av fagkunnskapen som allerede er i barnehagen. Sandnes Høyre ønsker å ivareta den norske barnehagemodellen der barna er medvirkende aktører i eget liv. Samtidig som vi høyner kravene til personalets kompetanse, bidrar til en sterkere profesjonsutvikling og stiller krav til barnehagen som en lærende organisasjon. Vi vil prioritere tidlig innsats for å sikre at alle barn får et godt fundament for videre læring.

Sandnes Høyre vil:

 • Øke andelen med pedagog- og fagutdanning, blant annet ved å tilby ufaglærte videre utdanning.
 • Tilby gode ordninger for faglærte til etter- og videreutdanning.
 • Tilrettelegge for mer fleksible åpningstider i enkelte barnehager.
 • Sikre full barnehagedekning med flere opptak.
 • Sikre systematisk utviklingsarbeid og barnehagen som lærende organisasjon gjennom blant annet krav om bruk pedagogisk dokumentasjon, faglig refleksjon og medvirkning.
 • Evaluere barnehagens bruk av teknologi og sikre at den er pedagogisk begrunnet.
 • Jobbe for å bedre kjønnsbalansen mellom de ansatte i barnehagen.
 • Utarbeide en prøveordning med ungdomsskole-gutter som lekeressurs i barnehagen for å stimulere til bedre kjønnsbalanse og økt rekruttering blant menn.
 • Gi private og offentlige barnehager samme rammebetingelser.
 • Større samarbeid med universitetet for å få mer forskning i barnehagen. Sandnesbarnehagen skal aktivt bidra til barnehageutvikling nasjonalt og internasjonalt.
 • Gjeninnføre støttetimer til barn med språkvansker og atferdsvansker og styrke det spesialpedagogiske tilbudet til barn i barnehage.
 • Sikre at alle ansatte i barnehagen har god nok kunnskap om overgrep, vold og annen omsorgssvikt.
 • Gi barna i barnehagen innsikt i andre språk, som engelsk.
 • Legge til rette for mer samarbeid med offentlige institusjoner og frivillige lag og foreninger.
 • Oppgradere barnehagenes lekeutstyr og materiell.
 • Oppgradere barnehagenes uteområder.

Kilde: Sandnes Høyre

Myhre snakker om misforstått effektivisering av oppvekstsektoren gjennom mange år.

– Av en eller annen grunn mener man at man skal få til mer med mindre penger, men det er jo ikke slik det fungerer. Slik har det bare blitt trangere og trangere. I dag ligger Sandnes langt nede på lista over tilskuddsnivået til de private barnehagene. Vi ligger veldig dårlig an.

Ifølge PBLs barnehagemonitor.no, som blant annet har oversikt over tilskuddene i de ulike kommunene, ligger Sandnes på plass 154 av de i alt 188 kommunene som har private barnehager, med tilskudd under gjennomsnittet.

Slipper kompromisser

– Før valget uttalte du at Frp lokalt har vært med på å strupe de private barnehagene - som en del av posisjonen sammen med Ap. Kommer det til å endre seg med Høyre i føringen?

– Ja det vil jeg tro er naturlig. Nå når vi har blå-blått flertall vil de slippe så mange kompromisser. Det er nettopp i diskusjonen privat mot kommunal at venstresida har skapt det fiendebildet som de er veldig gode på.

– Før valget snakket du om at vi gikk mot et verdivalg. Hva tenker du nå, etter at dere har gjort det så bra ikke bare i Sandnes, men nesten hele landet?

– Jeg tror det skyldes at folk ser vi har gode løsninger. Vi har mer fokus på hva vi ønsker å gjøre og hvilke problemer vi vil løse, og har ikke vært så opptatt av å vise hvor dårlig alle andre er. Det har ingen hensikt. At vi snakker om folk, uavhengig av hvem de er, med respekt og om vår egen politikk tror jeg har vært bra.

Omtrent samtidig som valgkampen nærmet seg slutten, leverte hun prosjektskissen til masteroppgaven. Hun skal skrive om profesjon og politikk. Hva er det som ligger bak de avgjørelsene som blir tatt?

– Da må det jo være en fordel å være på innsida i kommunestyret?

– Det vil jeg håpe og tro, men jeg må finne eksempler fra andre byer enn min egen. Men jeg tror at det å få se systemet fra innsida kommer til å bli veldig viktig. Det tror jeg gjelder både for profesjonen sin del, men også rammevilkårene til barnehagene. Hva det gis midler til og hvordan det prioriteres.

Kan ikke tenke likt

Hun forteller at hun leste regjeringens barnehagestrategi nærmest med vantro.

– Brenna skriver at det er stor kvalitetsforskjell på barnehagene, og at det kan handle om manglende kompetanse og forståelse av rammeplanen. At det er for dårlig fagmiljø i barnehagene. Jeg tenkte, wow, det er liksom... Jeg vet ikke engang hva jeg skal svare på det. Jeg synes det er spesielt, sier hun, og fortsetter:

– Det blir et likhetstyranni. Hvor blir profesjonen av, når man vet at man er avhengig av autonomi og å kunne bruke skjønn. Vi har en felles plattform, men vi må likevel kunne bruke vår praktiske kunnskap - og det går ikke hvis vi skal måtte tenke likt. Hvordan skal man egentlig gå fram for å ha en lik barnehagekvalitet, og hvem er det egentlig som skal bestemme hva som er kvalitet?

Myhre mener bakgrunnen for påstanden ligger i ønsket om å gjøre det bra på de internasjonale Pisa-testene.

– Men skal barnehagekvaliteten måles etter hvor godt barna er forberedt på å begynne i skolen? Det blir jo helt feil.

Dette står i barnehagestrategien:

«Den pågående evalueringen av implementeringen av rammeplanen viser at de ansatte i barnehagene opplever at rammeplanen gir gode føringer for arbeidet i barnehagene. Bemannings- og pedagognormen har ført til flere ansatte, flere barnehagelærere og mer likeverdig kompetanse- og bemanningssammensetning på tvers av barnehagene (...). De fleste foreldre er fornøyde med tilbudet barna får og opplever at barna deres trives.

Samtidig er det store kvalitetsforskjeller i og mellom barnehager. Mens mange barnehager jobber systematisk med å utvikle kvaliteten, er det fremdeles ulikheter og en del som ikke jobber i tråd med alle rammeplanens intensjoner. Forskning viser at ikke alle barn får den hjelpen, omsorgen og støtten de trenger for å trives, leke, utvikle seg og lære. Det kan skyldes mangel på rammeplanforståelse og didaktisk kompetanse, for svake profesjonelle læringsfellesskap eller for lite tid til å jobbe systematisk med rammeplanen.

Å jobbe systematisk med å utvikle kvaliteten krever kompetanse, god ledelse og gode rammer for arbeidet. I barnehagene er det mange ansatte uten relevant utdanning. Mange barnehager har dessuten høyt sykefravær og mangel på vikarer, noe som fører til perioder med uforutsigbar og lav bemanning.»

Kilde: Barnehagen for en ny tid. Nasjonal barnehagestrategi mot 2030

Større kommunal makt

– Nå skal regjeringen snart legge fram et nytt forslag til styrings- og finansieringssystem for de private barnehagene, som mange frykter vil gjøre situasjonen for de private barnehagene verre. Hva kan dere som lokalpolitikere gjøre for å hindre at det skjer?

– Det kommer an på hva Brenna kommer med. Utfordringen med å gi lokalpolitikerne større makt over den private delen av sektoren, er at det blir bra i de kommunene som har blått styre - men i en Ap-styrt kommune kan barnehagene risikere å nesten ikke få midler. Ideen om at kommunene skal styre så mye over de private, er som alt annet som drives av ideologi - og vil slå helt feil ut.

Myhre viser til fritt behandlingsvalg som et eksempel. Hun har tidligere vært åpen om at hun har endometriose, som gjør at hun ikke er i stand til å gjøre den fysiske jobben som barnehagelærer.

– Jeg skulle opereres første gang som 22-åring. Da fikk jeg beskjed om at det var ett års ventetid på nærmeste sykehus - og at «du kommer ikke til å dø» så jeg kunne vente. På grunn av fritt behandlingsvalg kunne jeg dra til Stord og bli operert etter to-tre måneder. Denne likhetsideologien, der staten skal kunne styre alt: Jeg skjønner ikke greia. Det er mye ideologi som går fullstendig på trynet, og fritt behandlingsvalg er kanskje det beste eksempelet, sier Myhre om ordningen Støre-regjeringen avviklet i fjor.

Hun fortsetter:

– At kommunen skal ha mer makt samtidig som de er i direkte konkurranse med de private barnehagene: I hvilken som helst annen bransje ville det vært i strid med loven. Jeg synes det er en skummel tankegang at kommunen skal kunne styre og bestemme hvem som skal få tilskudd. Det er ikke greit på noen som helst måte.

– Må lage egne regler

Myhre kommer tilbake til hva hun som en del av den politiske ledelsen i landets 11. største by kan gjøre om regjeringen skulle følge opp planen om blant annet å gi kommunene «...styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet».

– Det beste er at vi ikke lar dette skje i vår kommune. På samme måte som når fylkeskommuner søker om å fortsette å ha fritt skolevalg, må vi lage egne regler som unngår å ta fra de som driver private barnehager nattesøvnen. Det er utrolig trist når ideologi er viktigere enn sunn fornuft. Det er sikkert en rød klut for mange, men det bryr meg ikke.

– Så, hvor fort kan vi regne med at situasjonen bedrer seg for barnehagene i Sandnes?

– Det er egentlig den største utfordringen: Du har så sykt lyst til å gjøre så mye, men vet at det vil ta tid. Vi vil veldig gjerne gjøre veldig mye. Men vi har et mål om å gi både barnehagene og skolene bedre vilkår. Ting tar tid, nå må vi bare finne pengene. Men, sakte men sikkert og med målbevisst jobbing så kommer vi dit. Det har jeg troa på. Spesielt nå med blå-blått flertall.

Powered by Labrador CMS