Direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan, svarer på spørsmål om markeringen de private barnehagene planlegger i neste uke. Til venstre PBL-direktør Anne Lindboe. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan, svarer på spørsmål om markeringen de private barnehagene planlegger i neste uke. Til venstre PBL-direktør Anne Lindboe. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Stenger for å markere: Dette betyr det for ansatte og foreldre

Onsdag i neste uke inviterer PBL medlemsbarnehagene til å stenge allerede klokka to. Hva betyr det i praksis, og hva blir konsekvensene?

Publisert

Onsdag i neste uke kan nær halvparten av alle norske barnehager komme til å stenge tidlig. Bakgrunnen er at PBL inviterer barnehagene til å markere motstand mot de planlagte kuttene i tilskuddene fra neste år.

Det betyr at foreldrene må hente barna seinest klokka to i de barnehagene som deltar på markeringen. Det reiser en rekke spørsmål knyttet til hvilke rettigheter både foreldre og ansatte har.

For det første: Foreldrebetaling

– Har foreldrene rett på kompensasjon for foreldrebetaling når barnehagen stenger?

– I et juridisk perspektiv har barnehagene en avtale med foreldrene om åpningstider i tråd med barnehagens vedtekter. Dette er en avtale som man er forpliktet til å overholde dersom det ikke er veldig gode grunner til at man ikke klarer det. I rettslig forstand vil ikke en aksjon der barnehagene stenger holde som begrunnelse for at barnehagene ikke oppfyller sin del av avtalen med foreldrene, sier Espen Rokkan, direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL.

– Betyr det at barnehagene kan oppleve å få krav om tilbakebetaling fra foreldrene?

– Ja. Men samtidig er hele hensikten med markeringen at barnehagene ønsker å fortsette å levere god kvalitet - selv om dette er en ulempe på kort sikt.

Rokkan forteller at historisk har slike krav fra foreldre i realiteten ikke vært noe omfattende problem for barnehagene.

– Men det er ingen tvil om at barnehagene i utgangspunktet må ha god dialog med foreldrene, og være fleksible. Det kan være gode grunner til at barna er nødt til å være i barnehagen. Det er politikerne vi vil nå, ikke at dette skal gå ut over barna og foreldrene. Det blir en balansegang, som ved andre slike aksjoner, sier Rokkan, som er forberedt på at initiativet også kan få negativ oppmerksomhet.

– Hva med barna som har foreldre med kritisk samfunnsfunksjon?

– PBL oppfordrer barnehagene til å være smidige. Det enkleste er å følge samme praksis som da barnehagene hadde stengt eller reduserte åpningstider under pandemien.

– ...og hvis noen foreldre nekter å hente barna tidligere?

– Da har man i siste omgang ikke annet valg enn å forholde seg til foreldrenes beslutninger. Barnehagene bør derfor ha beredskap på at ikke alle barna blir hentet innen klokken to.

Ansatte, vikarer og lønn

Akkurat hvordan barnehagene velger å organisere seg på onsdag, blir opp til hver enkelt. Rokkan sier han regner med noen stenger og drar hjem, andre blir på jobb og gjør andre arbeidsoppgaver, mens andre igjen kanskje velger å gjennomføre møter.

– Ansatte som ønsker det, kan ta ut opptjent avspasering, men barnehagen bør ikke kreve at dette gjøres. At man stenger tidlig behøver ikke å innebære at arbeidsdagen avsluttes tidlig.

– Hva med vikarer; kan de risikere å bli sendt hjem uten å få betalt?

– De fleste som er vikar, er jo som regel vikar for noen, og har dermed de samme rettighetene som de faste ansatte. Mens de som jobber som tilkallingsvikarer ofte blir tilkalt fra dag til dag. Da vil de også vite at arbeidstiden på onsdag blir litt kortere før vakten avtales, hvis det er tilfelle.

– Hva med friheten til å selv velge om man vil være en del av en politisk markering?

– Det er ikke en problemstilling i denne sammenhengen. Er man på jobb, står man til arbeidsgivers disposisjon i den tiden man er betalt for. Det er uansett en lang vei fra dette til å stå med plakater i en demonstrasjon.

Mange spørsmål

PBL har lagt ut mye informasjon om markeringen på sine hjemmesider. Likevel har det vært stort trykk på telefonene hos rådgiverne i organisasjonen etter at nyheten om markeringen ble kjent.

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått?

– Det store bildet er at de fleste ser at markeringen er nødvendig. Og så er det helt naturlig at vi får mange spørsmål som vi skal hjelpe barnehagene med å håndtere.

– Hva er det de lurer på?

– Det kommer en del praktiske spørsmål om de temaene vi har snakket om. Og så er det en del som spør om detaljer rundt bakgrunnen for aksjonen. Som er kompleks. Dette handler ikke bare om kutt i pensjonstilskuddet, men om at barnehagene generelt får redusert handlefrihet i de rammene som legges.

Powered by Labrador CMS