Styreleder Eirik Husby i PBL håper på forståelse fra foreldrene, og at de blir med i kampen for å sikre barnehagen sin.
Styreleder Eirik Husby i PBL håper på forståelse fra foreldrene, og at de blir med i kampen for å sikre barnehagen sin.

Varsler storaksjon i neste uke – stenger barnehager i protest

Kuttene i kommende års tilskudd, oppleves som så alvorlige og dramatiske, at private barnehager ser seg nødt til å markere. Det vil foreldrene få merke.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 24. november kan nær halvparten av alle norske barnehager komme til å stenge tidlig.

«Styret i PBL ber alle PBL-barnehager om å delta i en felles, nasjonal aksjon med stenging av barnehager. Med aksjonen ønsker vi å markere vår motstand mot de planlagte kuttene. Aksjonen vil bli avholdt onsdag 24. november, fra klokken 14.00 og ut dagen».

Det var meldingen som gikk ut fra Private barnehagers landsforbund (PBL) nå i ettermiddag.

PBL er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer mer enn 2100 barnehager.

Ikke siden 2009

– Når regjeringen foreslår kutt som så åpenbart vil gå ut over barnehagenes evne til å ta inn vikarer, kjøpe leker og utstyr og drive kompetanseutvikling blant ansatte, vil det være uansvarlig av oss ikke å si tydelig ifra, sier styreleder Eirik Husby.

Et så kraftig virkemiddel har ikke blitt tatt i bruk siden 19. mai 2009. Den gang protesterte de private barnehagene mot et nytt lovforslag, som man fryktet skulle fjerne prinsippet om likebehandling av private og kommunale barnehager.

Nå handler det om kutt i tilskuddene på flere hundre millioner kroner.

– Er stenging virkelig nødvendig?

– Styret mener det er nødvendig med en tydelig markering for å få oppmerksomhet på de store kuttene og de konsekvensene det får for kvaliteten i barnehagene. Er det noe vi nå skal stå opp for, så er det tilbudet i alle de private barnehagene. Nå er situasjonen alvorlig. Det er reell nedgang i tilskudd. Slike kutt rammer kvaliteten i tilbudet til barna og hver enkelt barnehage hardt, sier Husby til barnehage.no.

På mikronivå

Mens det fra departementshold har blitt kommunisert at de private barnehagene samlet sett får mer i pensjonstilskudd enn pensjonsutgiftene skulle tilsi, har PBL argumentert med at pensjonstilskuddet kun er en del av en ordning som må ses under ett.

Barnehager drives ikke på makronivå. De drives på mikronivå, poengterer styrelederen.

– Uavhengig av eierskap, får alle barnehager nå virkelig kjenne på kuttene. Enkeltbarnehager får redusert pensjonstilskuddene med 200.000-300.000 kroner. Dette rammer kvaliteten, nå er det på tide at politikerne våkner og ser at det må gjøres noe.

– Vi har et dysfunksjonelt tilskuddssystem, som overkompenserer på ett sted og underkompenserer på et annet. Det har også departementet sagt. Når politikerne går løs på enkelte deler av det, går de samtidig løs på det totale tilskuddet barnehagen har. Det blir feil.

Håper på foreldrestøtte

– Hvilke reaksjoner forventer dere fra foreldrene?

– Vi ønsker ikke å ramme foreldrene. Vi håper veldig at foreldrene blir med oss for å få gode og forutsigbare rammevilkår. Jeg tror jeg vi er opptatt av akkurat det samme; et barnehagetilbud av høy kvalitet. Så jeg håper på forståelse og at de blir med oss i kampen for å sikre barnehagen sin.

– Foreldrene har et forhold til sin barnehage, og til sitt miljø. Da er det avgjørende med bærekraftig økonomi, som kan sikre kvalitet over tid, og den tryggheten det gir for barna.

– Hva håper dere å oppnå?

– På kort sikt at politikerne faktisk får opp øynene, faktisk lytter til utfordringer i sektoren, og gjør noe. Det er full mulighet til å reversere budsjettforslagene nå, og så se på hele systemet, så det blir bærekraftig, og gir forutsetninger for å levere den kvaliteten som er forventet.

– Når man leser regjeringserklæringen, ser man at det ønskes kvalitet. Da går det ikke an å redusere tilskuddene. Det blir feil medisin. I hvert fall på et så sviktende grunnlag som dette, fortsetter Husby.

Krevende høst

Høsten 2021 har vært preget av mange tøffe beskjeder for den private barnehagesektoren. Først i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett, så i Støre-regjeringens tilleggsforslag.

Nå forhandler Ap/Sp med SV om budsjettflertall på Stortinget.

– I fjor grep Frp inn i budsjettforhandlingene, og avverget lignende kutt. Er det realistisk at aksjonen vil føre fram, slik det politiske bildet ser ut nå?

– Det håper vi jo skal være mulig. Akkurat som bildet ser ut nå, ser det vanskelig ut. Men nå rammes hele sektoren, og hvis politikerne er opptatt av mangfold må de gjøre noe. For første januar vil vi barnehagene kjenne det på kroppen, og dette vil gå ut over alle.

Slitne av kampen

Allerede går 30 prosent av barnehagene i underskudd, og et slikt nedtrekk vil bare akselerere bildet. I tillegg til at bemanningsnorm og pedagognorm heller ikke er fullt finansiert. Bærekraften over tid svekkes veldig, ifølge styrelederen.

– Hvilke konsekvenser frykter du om ikke noe gjøres?

– Jeg frykter at vi vil få flere som vil gi opp. Og så er det en ting til vi får veldig mange tilbakemeldinger på: At folk er slitne av å måtte kjempe for eksistensen over tid. Det er nærmest blitt en årlig begivenhet. Sektoren skriker etter forutsigbarhet. Finansieringssystemet er ikke bærekraftig, men dysfunksjonelt. Å hele tiden stå og kjempe for eksistensen, tar motet vekk fra mange.

Powered by Labrador CMS