Kunnskapsdepartementet og statsråd Tonje Brenna (Ap) fikk kritikk fra en rekke barnehageansatte etter at hun gratulerte med Barnehagedagen.
Kunnskapsdepartementet og statsråd Tonje Brenna (Ap) fikk kritikk fra en rekke barnehageansatte etter at hun gratulerte med barnehagedagen.

Krass kritikk på barnehagedagen: KD måtte stenge kommentarfeltet

Kunnskapsminister Tonje Brennas hilsen på barnehagedagen skapte debatt på Kunnskapsdepartementets Facebook-side. Til slutt måtte kommentarfeltet stenges.

Publisert Sist oppdatert

– Ikke overrasket, kommenterer FUB-leder Einar Olav Larsen.

«Gratulerer med barnehagedagen.

I år setter dagen søkelys på det viktige samspillet mellom liten og stor og betydningen av nok ansatte i barnehagen. Kunnskapsministeren startet dagen med et besøk i Ragnas hage barnehage der det både var lek, sang og ruging av egg.

Vi vet at de ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Derfor ønsker regjeringen at flere er fagarbeidere og barnehagelærere og vi styrker satsingen på etter- og videreutdanningstilbudet for alle barnehageansatte, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.»

Slik lød hilsenen fra departementet i anledning dagen, som i år hadde bemanning som tema.

Til slutt stengte Kunnskapsdepartementet kommentarfeltet.
Til slutt stengte Kunnskapsdepartementet kommentarfeltet.

– Provosert

Meldingen ble ikke spesielt godt mottatt. Flere ga tvert imot uttrykk for både sinne og frustrasjon.

Som Astrid Waaktaar Valle skriver:

«Kjenner jeg blir skikkelig provosert av at det ikke lyttes til oss som faktisk er sammen med barna daglig. (...) Personalet slites mellom behovet til enkeltbarnet og behovet til gruppa. I barnehagen vår er det 28 ulike nasjoner representert. Dette fordrer personale som jobber godt med språk og inkludering. Det er krevende med få voksne på jobb samtidig.

Tonje Brenna, lytt til fotfolket. Vi vil ha flere som er utdannet, men ikke på bekostning av hender og fang.»

Hun var en av mange som valgte å si sin mening i kommentarfeltet; i skrivende stund har posten 77 kommentarer. Blant dem en fra Ann-Kristin Jensen Udnæs:

«Tema for barnehagedagen 2023 er betydningen av FLERE ANSATTE i barnehagen, ikke samspillet. Det er altså så respektløst å ikke lytte til hel profesjon som hever stemmen så høyt de kan, slår i bordet med alarmerende praksisfortellinger og forskning som støtter at bemanningen er alt for lav.

Hva skal til for at vi blir hørt?»

– Kunnskapsløse

Kjersti Bernes Drageide er også blant dem som reagerer:

«Hva er dette for noe? Kompetanse er viktig, men årets barnehagedag handler om bemanning! Har statsråden og regjeringen lyttet til de barnehageansatte og deres fagforeninger? Det virker faktisk ikke slik! Og da kan dere krølle pent sammen alt vaset om en tillitsreform! Bemanningen må styrkes dersom fagfolkene i barnehagen skal få bruke kunnskapen sin i sitt daglige virke! Om dere vil satse på barna må dere styrke bemanningen! Det ser for meg ut som om Kunnskapsdepartementet er kunnskapsløse!»

Lena Mariann Iglum er også tydelig:

«Gratulerer med en profesjon i fritt fall? Med stupende søkertall til utdanninga. Med kompetanse som flykter fordi den ikke belønnes eller gis gode nok rammer? Med en bemanningsnorm som er såpass dårlig at det er til å gråte av. Eller gratulerer med å ha valgt et yrke du står i fare for å ikke bli gammel i? Jeg vet ikke helt. Jeg har i snart 16 år følt at jeg har verdens viktigste jobb, jeg har hatt en slags naiv tro på at det snart må synes hos de som bestemmer. Nå er jeg ikke så håpefull lengre. Mitt engasjement og mitt hvorfor begynner å bli stille.»

Også Therese Rizi reagerer:

«Ønsker ikke å sette noen i et dårlig lys, men synes det er snodig at godt utdannede mennesker, som faktisk mestrer å se viktigheten av økt fokus på kvalitet gjennom å styrke satsing på etter- og videreutdanning, flere fagarbeidere og barnehagelærere inn i barnehagen, ikke mestrer å forstå at vi som jobber der ikke har tid nok til å forvalte, foredle, utvikle og videreutvikle Norges desidert viktigste framtidsressurs godt nok. Nettopp fordi vi ikke er nok voksne gjennom hele dagen.»

Og Kari Coventry:

«Det er ingen som vil si dere i mot på at kompetanse er viktig. Men vær så snill å se hva behovene er der ute. Ta på alvor sjukefraværet, belastningene, rekrutteringsutfordringene. 1 av 3 (!) slutter etter ynkelige TI ÅR!!!»

Tydelig oppfordring

Coventry oppsummerer også med en tydelig oppfordring til statsråden om å svare:

«(...) Hvordan vil dere svare på kritikken i kommentarfeltet? Og sist men ikke minst, anerkjenner Kunnskapsdepartementet kritikken?

For å si det litt enkelt, skjønner dere hvordan dere provoserte med innlegget dere laget på barnehagedagen? Tenker det er ganske mange spørsmål i kommentarfeltet her som fortjener å bli tatt på alvor.»

Det samme spørsmålet har barnehage.no sendt til Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Kjetil Vevle svarer:

– Regjeringen er opptatt av bemanningssituasjonen i barnehagene, og vi vil fortsette dialogen med sektor om å sikre nok bemanning med tilstrekkelig kompetanse, skriver han, og fortsetter med å understreke det opprinnelige budskapet:

– Det er store kvalitetsforskjeller og varierende kompetansenivå i og mellom barnehagene. Vi kan ikke slå oss til ro med at hver tredje ansatt mangler barnehagelærerutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning. Alle foreldre bør kunne forvente at barna deres møter faglig trygge ansatte. Derfor vil vi at flere av de ansatte er barnehagelærere og fagarbeidere.

Han gjentar samtidig budskapet fra Hurdalsplattformen:

– Samtidig vil vi se på hvordan vi kan forbedre bemanningsnormen, blant annet ved å stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder, gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna og gjennomgå finansieringen av normen.

Skjedd bare en gang før

At kunnskapsdepartementet måtte stenge kommentarfeltet ble også et tema i diskusjonen. Departementet opplyser at det å stenge for kommentarer om natta ikke er vanlig.

– Men vi vurderer det i de tilfellene der det blir mye engasjement under et innlegg. Det er fordi vi har et ansvar for at det ikke ligger personopplysninger eller hets i kommentarfeltet. Tirsdag kveld kom det mange kommentarer i løpet av kort tid, og da konkluderte vi med at det var nødvendig å stenge det gjennom natten for å sikre at det ikke ble lagt ut personopplysninger. Kommentarfeltet ble åpnet igjen tidlig neste morgen.

– Har dere gjort det tidligere, og i så tilfelle: Hvilke saker har det vært som har skapt et tilsvarende engasjement?

– Vi har, i alle fall i nyere tid, kun en gang tidligere stengt et kommentarfelt. Det var på et innlegg om økonomisk støtte til ukrainske, belarusiske og russiske studenter våren 2022, opplyser KD.

FUB ikke overrasket

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er ikke overrasket over de negative kommentarene:

– Det er en ting som alltid går igjen når vi snakker med ansatte og styrere i barnehager, og det er behovet for flere kolleger - slik at de får gjort jobben sin ordentlig. Dette har barnehageansatte sagt i årevis uten å ha blitt hørt, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

FUB arrangerer barnehagedagen årlig sammen med Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

FUB-leder Einar Olav Larsen under seminaret som innledet barnehagedagen 2023.
FUB-leder Einar Olav Larsen under seminaret som innledet barnehagedagen 2023.

– Når årets tema for Barnehagedagen var bemanning var det nok mange som hadde et håp om at ministeren ville vise at hun har lyttet. Når hun ikke gjør det så renner begeret over for mange. Det er aldri hyggelig med negative kommentarer, men dette er et så tydelig signal til ministeren at her bør hun lytte til sektoren, sier Larsen til barnehage.no.

FUB-lederen holdt blant annet innlegg under Barnehagedagen-seminaret i Lærernes hus på mandag, der også professor emerita Berit Bae, barnehagelærer, filmregissør og forfatter Jorge Roberto Navarro Fica og professor Kari Carlsen bidro.

– Der var vi flere som merket oss at det ikke var applaus i salen etter Tonje Brennas videohilsen, kommenterer han.

Powered by Labrador CMS