Berit Bae var en av innlederne under et kveldseminar i regi av FUB, Utdanningsforbundet og Fagforbundet i forbindelse med årets barnehagedag.

– Barna trenger flere ansatte sammen med seg hele dagen

– For å kunne oppfylle forpliktelsene som ligger i barnehageloven trengs det flere nærværende og observante ansatte med relevant faglig bakgrunn – hele dagen, sier Berit Bae.

Publisert Sist oppdatert

Mandag inviterte Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Utdanningsforbundet og Fagforbundet til kveldsseminar i Lærernes hus for å varme opp til barnehagedagen 14. mars.

Tema for seminaret var betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Professor emerita Berit Bae, barnehagelærer, filmregissør og forfatter Jorge Roberto Navarro Fica og professor Kari Carlsen holdt hvert sitt innlegg der de tok for seg temaer som nærhet og tilgjengelighet, hvordan vi kan fange øyeblikkene ved å være helhetlig til stede, og at barns beste skal vurderes i alle saker og tiltak som berører dem.

– Må spre oppmerksomheten på mange

– Det kan være mange meninger om hva som er barns beste, men fra barns ståsted vet vi at det er lek, og det å være sammen med venner som er det aller viktigste, sa Berit Bae under sitt innlegg.

Bae er professor emerita i barnehagepedagogikk ved OsloMet. Hun har forfattet en rekke vitenskapelige artikler og bøker, deltatt i offentlige utvalgte og reist landet rundt for å veilede ansatte i barnehager.

I sitt innlegg fokuserte Bae på lek og dagens bemanningssituasjon. Hun kom med flere eksempler på hvorfor hun mener det er viktig med nærværende og kompetente ansatte, og hvordan mangelen på det samme kan være kritisk med tanke på barns beste og hvorvidt barn virkelig er sikret et godt psykososialt miljø i barnehagen.

– Noen barn strever med å komme inn i lek. De kan lett falle utenfor og forbli utenfor hvis de ikke får støtte fra en nærværende ansatt. Jeg har observert barnehagelærere som går inn i konstruktiv lek med barn som faller utenfor. Slike prosesser høyner barnets status vis-à-vis andre barn og det bringer andre barn inn i det lekende samspillet, sa Bae.

Å bli inkludert i lek legger grunnlaget for en følelse av tilhørighet og vennskap. Å stå utenfor er smertefullt og kan legge grunnlag for mistrivsel, samt være kimen til en opplevelse av utenforskap, påpekte hun.

– Hvis du som ansatt er alene om å ta vare på barnegruppen, må du spre oppmerksomheten din på mange. I en slik situasjon kan det være vanskelig å fordype seg i samspill med ett barn. For en vikar som mangler faglig bakgrunn kan det hende at barnet som faller utenfor ikke en gang kommer inn på radaren. Eller det kan oppstå tvil om hvordan man skal hjelpe dette barnet inn, sa Bae.

Vanskeligere å håndtere konflikter

Også når det oppstår konflikter i lek trenger barn nærværende ansatte som kan hjelpe dem på en konstruktiv måte.

– Mange barn klarer å løse konflikter på egen hånd, men det hender også at konflikter eskalerer. Hvis det er én ansatt som alene har ansvar for barnegruppen, er det lett å bli stresset og gripe inn på måter som ikke nødvendigvis er konstruktive. Kanskje har ikke den ansatte sett hele forløpet til konflikten og griper inn på en måte som barna synes er urettferdig ut fra slik de har opplevd situasjonen.

Hvis barna derimot får støtte fra en forståelsesfull ansatt, som tar deres opplevelser på alvor og bruker tid sammen med dem, gir konfliktsituasjoner i lek gode muligheter for læring om sosialt liv og vennskap, understreket Bae.

– Men akkurat det å gi oppmerksomhet og bruke tid er vanskelig hvis du er i en veldig presset arbeidssituasjon, med få ansatte til stede.

Tid en mangelvare

Noen ganger trenger barn også at ansatte bidrar til fremdrift og utvikling av leken, påpekte Bae videre.

– På noen avdelinger synes det som om barna virrer rundt. De har liksom ikke ro til å konsentrere seg om noe. Da trenger de støtte til å konsentrere seg. For eksempel av en ansatt som tilbyr dem ideer eller materialer, eller samler dem og stimulerer til felles lek. Uten konsentrasjon om noe felles blir det faktisk vanskeligere å ta vare på relasjoner, sa Bae under sitt innlegg.

– Igjen tydeliggjøres viktigheten av ansatte som er nærværende og observante med tanke på hva som foregår mellom barn – ansatte som har tid og kunnskap til å samle barna i felles aktivitet. Men som vi vet fra undersøkelser, er både nærvær og tid mangelvare en god del steder en god del av dagen.

Med dagens minstenorm for bemanning har halvparten av barnehagene full bemanning kun tre timer om dagen, ifølge Bae.

Flere ansatte

Barnehager er forpliktet gjennom barnehageloven til å ta barns stemme inn i vurderingen av det daglige arbeidet. De er også pålagt å legge vekt på hensynet til barns beste og sikre barna et godt psykososialt miljø, understreket Bae.

Hun mener oppmerksomt nærvær og flere ansatte er avgjørende for å få til dette:

– For å oppfylle forpliktelsene som ligger i barnehageloven for alle som går i barnehage, trengs det flere nærværende og observante ansatte med relevant faglig bakgrunn – hele dagen, ikke bare noen timer.

May-Britt Sundal i Fagforbundet.

Mulighet til å bruke kompetansen

Også representanter fra FUB, Utdanningsforbundet og Fagforbundet holdt innlegg under seminaret, som ble fulgt av over 1500 personer – enten digitalt eller fra salen.

Dyktige ansatte bidrar til en god barndom, påpekte May-Britt Sundal som er leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

– Alle barn skal ha et godt barnehagetilbud og en god barndom. God barnehagekvalitet er avhengig av at de ansatte får tid og rom til å bruke sin praktiske og pedagogiske kompetanse, sa Sundal.

– Et godt og forutsigbart arbeidsmiljø for ansatte vil gi bedre barnehagekvalitet for barna. Klarer vi å bygge en vi-følelse blant de ansatte, vil hele laget rundt barna blomstre. Dette vil kreve at vi har gjensidig tillit til hverandres kompetanse. Men for å lykkes med arbeidet trenger vi tilstrekkelig bemanning gjennom hele åpningstiden. Slik at alle ansatte får tid og mulighet til å bruke og utvikle sin pedagogiske kompetanse.

Hege Valås i Utdanningsforbundet.

– Må tas på alvor

Nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, pekte i sitt innlegg på at barna lever sine liv i barnehagen, her og nå:

– Det som skjer i barnehagen må tas på alvor.

Valås trakk frem regjeringens ambisjon om at 25 prosent av de ansatte skal være fagarbeidere og 60 prosent skal være barnehagelærere innen 2030.

– Det er veldig bra og helt nødvendig. Men det er ikke nok å skrive om det, det må også gjennomføres. Og det kommer til å kreve både penger og politisk styring, sa Valås.

Å bruke penger på barnehage er å investere i fremtiden, påpekte hun.

– Under koronapandemien så vi at mye gikk i stå og i stampe fordi de ansatte ikke kunne jobbe fleksibelt og utnytte hver minste personalressurs. De ansatte kunne ikke hjelpe hverandre på tvers av avdelingene. De kunne ikke samarbeide om det faglige og planlegge. Det var det ikke tid til. Mange fikk øynene opp for hvor små marginer det er i denne organiseringen som vi holder på med hver eneste dag.

– Vi må fortsette å jobbe for mer tid til barn i barnehagen. Det betyr bedre bemanning, bemanning som har kunnskap og kompetanse til å se barna og til å se verden sammen med barna. Det betyr også at vi må ha tid til å planlegge og tid til å være faglige, sa Valås.

Einar Olav Larsen i FUB.

– Bemanningsnormen må styrkes

FUB-leder, Einar Olav Larsen, var i sitt innlegg tydelig på at bemanningsnormen bør forbedres.

– Vi i FUB er opptatt av å sette bemanning på dagsordenen. Vi valgte dette som hjertesak tidlig i denne utvalgsperioden, fortalte han.

Foreldreutvalget ønsker en endring i bemanningsnormen slik at man må ha minimum én ansatt per to barn under tre år og minimum én ansatt per fem barn over tre år.

I dag er det minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år som gjelder.

– Vi trenger en bedre norm, sa Larsen.

Han og resten av FUB oppfordret foreldre, politikere og andre til å engasjere seg for å få til en endring.

Barnehagedagen

Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak Barnehagedagen.

Årets markering setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Barnehagedagen startet i 2005 med bakgrunn i en planlagt kampanje mot forslaget om endring av krav til kompetanse og pedagognorm i barnehageloven. Men regjeringen gjorde retrett, blant annet på grunn av en landsomfattende underskriftskampanje fra et foreldreråd som representerte 80.000 foreldre. Men det var likevel ønske om å synliggjøre barnehagens innhold og kvalitet, og det ble derfor tatt initiativ til en nasjonal Barnehagedag. Formålet var å synliggjøre barnehagedriften ved å åpne dørene til nærmiljøet og omverdenen.

Kilde: Utdanningsforbundet

Powered by Labrador CMS