Barnehagedagen slik den ble markert i Dusavik barnehage i Stavanger.
Barnehagedagen slik den ble markert i Dusavik barnehage i Stavanger.

Jeg lurer på... Om noen har tid til å spørre hvordan jeg har det?

I Dusavik barnehage i Stavanger lurer de på om de er nok ansatte til å se hva barna trenger - selv om de er godt bemannet ifølge regelverket.

Publisert Sist oppdatert

Da foreldrene leverte barna i barnehagen tirsdag, ble de møtt med klare budskap om bemanning på plakater langs innkjørselen. Årets tema er «liten og stor» med søkelys på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Jeg lurer på... Om noen har tid til å spørre hvordan jeg har det?

Jeg lurer på... Om noen har tid til å trøste meg i dag?

Jeg lurer på... Om noen kan se på tegningen jeg har laget?

Jeg lurer på... Om noen har tid til å lese for meg i dag?

– Vi hadde også oppe plakaten til Barnehagedagen i god tid før selve dagen, slik at foreldrene var godt informert i forkant. De andre plakatene ble laget på hver av de fire avdelingene våre, og barna ble inkludert i arbeidet. Det ga åpning for å snakke om barnehagedagen og hva det vil si, og at det er godt å være mange voksne på avdelingen, sier pedagogisk leder Anne Gunn Berg.

Foreldreeide Dusavik barnehage har ifølge egne hjemmesider rett og slett mål om å være den beste barnehagen i Stavanger. Alle avdelingene har barn fra 0 til 6 år. Berg har i likhet med flere av de ansatte jobbet i barnehagen siden den åpnet i 1990. Stabile ansatte og ditto foreldregrupper er en av grunnsteinene i barnehagen.

– Mange av foreldrene er godt kjent med barnehagedagen, siden vi markerer den hvert år, og i år var det et veldig viktig tema. Når foreldrene ble møtt med plakatene, ble det en åpning for å snakke om hva det innebærer med nok ansatte.

Rift om barnehagelærerne

Andelen barnehagelærere på landsbasis gikk ned fra 43,6 prosent til 43,0 prosent fra 2022 til 2021. Rogaland, sammen med Oslo og Viken, er det fylket i landet med lavest pedagogtetthet.

I Stavanger er det i snitt 14,8 barn per barnehagelærer. 15,2 i de kommunale barnehagene, og 14,1 i de private.

I Dusavik barnehage er både bemannings- og pedagognormen oppfylt, og ifølge Berg er det mange år siden sist de lyste ut stilling som pedagogisk leder.

– Å ha nok ansatte på jobb handler om tidlig innsats. Selv om vi er tilstrekkelig bemannet, er det jo dager man går hjem uten at man føler man har hatt tid nok. Det handler om å ta barna på alvor, og at de som regjerer må ta barnehagene på alvor. Har man ikke tid nok, klarer man ikke å møte barna.

Berg påpeker også at selv om de har noen faste vikarer, gjør mangelen på vikarer seg gjeldende også i deres område. Samt at mye av ansvaret for det spesialpedagogiske ligger på barnehagen.

– Tidligere tok kommunen større del av ansvaret, men nå er mye av det lagt over på hver enkelt barnehage. Det krever mye jobb.

– Øyeblikkene forsvinner

Daglig leder Frøydis Lindaas skryter av innsatsen de ansatte har lagt ned i forbindelse med markeringen.

– Jeg synes det var en så fin måte å gjøre det på. For det handler jo om å ta tid nok til de små øyeblikkene. At man selv om det er travelt har tid til å sette seg ned og lese en bok, eller bare være tilgjengelig der barna er. Men dagene går i ett og de små øyeblikkene forsvinner.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) markerte dagen med besøk til Ragnas hage på Torshov. Budskapet fra styrer Linda Fraurud var tydelig:

– Vi vil helst snakke om bemanning i dag. Skal de øke pedagognormen, må de også øke bemanningsnormen, uttaler hun i en sak i Sagene Avis (krever innlogging).

– Det er bra at de er tydelig på behovet for bedre bemanning. Med stadig lengre åpningstider, blir det også mer komplisert å ha nok folk på jobb, sier Brenna til Sagene Avis.

Kunnskapsministeren sier videre at hun er opptatt av at barnehagepengene skal gå til kvalitet, og syns det er fint å se hvordan Ragnas hage disponerer midlene og bemanningen.

– Det jeg har fått høre i dag tar jeg med til regjeringen, og vil være med å hjelpe oss til å legge bedre rammer i barnehagene. Men en del ting vet barnehagene selv best, så vi ønsker ikke å styre for stramt heller.

På spørsmål om hva hun tar med seg fra besøket, svarer Brenna:

– Jeg tar først og fremst med meg den tydelige beskjeden om å se på normene slik de er i dag.

Hvis barna fikk bestemme

I Nesåsen barnehage på Finstadjordet i Lørenskog kommune har også barnas medvirkning vært sentral i arbeidet med barnehagedagen. I en mail til barnehage.no skriver daglig leder Kristin Myhren Ødegård at de benyttet dagen til å stille barna noen spørsmål om bemanning, og at de har hatt samtalegrupper i forkant av dagen.

– Vi spurte de ulike aldersgruppene om hvis de fikk bestemme, hva ville de gjøre sammen med de voksne i barnehagen. Og så spurte vi hva er det de voksne i barnehagen gjør. Vi fikk veldig mange nyttige og artige svar, sier hun.

Svarene ble utgangspunkt for plakater som ble hengt ute, godt synlige for foreldrene.

– Vi har også lagt ut nyhetsbrev til foreldrene med informasjon om bakgrunnen for barnehagedagen og årets tema, for å synliggjøre innholdet, sier styreren.

Barnehagedagen i Nesåsen barnehage.
Barnehagedagen i Nesåsen barnehage.
Powered by Labrador CMS