Anbefalingen fra FHI ble sendt til regjeringen torsdag.
Anbefalingen fra FHI ble sendt til regjeringen torsdag.

FHI anbefaler unntak fra karanteneregler for ansatte i barnehage og skole

Folkehelseinstituttet (FHI) vil unngå stenging av barnehager og skoler utover vinteren og våren.

Publisert Sist oppdatert

FHI anbefaler regjeringen at ansatte i barnehager og skoler ikke må i karantene ved smitte på arbeidsplassen, melder Utdanningsnytt.

Bakgrunnen for anbefalingen som ble sendt til regjeringen torsdag, er at FHI vil unngå stenging av skoler og barnehager også i 2022.

– Man kan ikke holde skoler og barnehager åpne dersom lærere og øvrige ansatte skal i karantene hver gang de er i kontakt med noen som er smittet, og det kommer til de å være gjennom vinteren og våren, sier Pål Surén til Utdanningsnytt. Han er forsker og spesialist i barnesykdommer hos FHI.

Surén mener regjeringen står overfor en krevende oppgave når den skal avgjøre om enda en gruppe skal unntas karantene.

– Alle unntak fra smittekarantene gir økt risiko for smittespredning. Men vi mener dette handler om hvorvidt man vil at barnehager og skoler skal holde åpent vinteren og våren neste år, sier han til Utdanningsnytt.

Reaksjoner

Tirsdag oppdaterte regjeringen pressemeldingen som ble sendt ut mandag, med en rekke unntak fra smittekarantene.

Her kommer det frem at det gis karanteneunntak for personer under 18 år ved nærkontakter med en smittet som de ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. Dermed trenger ikke barn gå i karantene ved smitte i skoleklassen eller barnehageavdelingen.

Unntaket for barnehagebarn og skoleelever skapte sterke reaksjoner.

– Det bør være minst like strenge karanteneregler i skoler og barnehager som i resten av samfunnet. Smitten er nå størst i gruppen under 18 år. Da er det totalt meningsløst å lempe på karantenereglene for nettopp denne gruppa. Her må regjeringen snu, uttalte nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund onsdag.

Kunne ikke svare på om reglene blir endret

Da VG var i kontakt med kunnskapsminister Tonje Brenna onsdag ettermiddag kunne hun ikke svare på om regjeringen vil endre karantenereglene – og unnta ansatte i barnehage og skole fra karantene ved smitte på arbeidsplassen.

– Det er en løpende vurdering av hvordan de reglene vi har, for hele denne situasjonen, slår ut. Det er viktig å si at barn blir mindre syke enn det vi voksne blir, og at det er krevende for barn å holde avstand, særlig de yngste barna. Derfor er det en logikk i at barn og unge er unntatt fra karantenereglene. Men akkurat nå tør jeg ikke spå hvordan disse reglene ser ut litt frem i tid. Det er som sagt noe vi følger tett, sa kunnskapsministeren til VG.

Anbefaler å videreføre jevnlig testing

I anbefalingen FHI nå har sendt til regjeringen anbefales det også at man viderefører jevnlig testing i skoler og barnehager utover vinteren og våren i de kommunene der det er behov for det, skriver Utdanningsnytt.

FHI mener testing er et bedre tiltak mot smitte enn karantene og stengte skoler og barnehager.

P.S: Barnehage.no har etter henvisning fra Kunnskapsdepartementet bedt Helse og- omsorgsdepartementet svare om måten karantenebestemmelsene slår ut på i barnehagene. Foreløpig har det kun resultert i følgende generelle uttalelse fra statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap):

«For regjeringen er det viktig å skjerme barn og unge så langt det lar seg gjøre. Derfor skal barn under 18 år bare i smittekarantene dersom de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den som er smittet. Øvrige nærkontakter under 18 år skal ikke i karantene, men disse anbefales å testes så raskt som mulig etter nærkontakt med en smittet person og på dag 3 og dag 7 etter nærkontakten».

Powered by Labrador CMS