May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved RKBU Midt-Norge, NTNU.

Hva trenger ettåringen i barnehagen?

Det er viktig å være bevisst på hvor betydningsfulle de ansatte er for de yngste barna, mener småbarnsekspert og professor ved RKBU Midt-Norge, NTNU, May Britt Drugli. – Barn føler seg trygge når voksne skjønner deres uttrykk og hvilke følelser som ligger bak, og de opplever at de får en god respons, sier hun.

Publisert Sist oppdatert
  • Denne saken ble først publisert i 2018, og hentes fram til glede for nye lesere.

Mandag var May Britt Drugli en av foredragsholderne under barnehagekonferansen Nordiske Impulser på Oslo Kongressenter, i regi av Utviklingsforum. Tema for årets konferanse er ettåringene.

På spørsmål om hva ettåringer trenger aller mest i barnehagen, svarer Drugli:

– Først må barna få etablert en trygghet og føle at barnehagen er en trygg arena. Det er helt fundamentalt. Barna deler tiden sin mellom hjem og barnehage, så de må være like trygge og komfortable i barnehagen som hjemme.

– Denne tryggheten etableres gjennom at barna får inngå i gode relasjoner, der de får anledning til å bli kjent med personalet, og der de opplever at deres følelser blir forstått. Barn føler seg trygge når voksne skjønner deres uttrykk og hvilke følelser som ligger bak uttrykket, og de opplever at de får en god respons, sier Drugli til barnehage.no.

– Trenger gode rutiner

Det tar tid å bli kjent med barnehagen og de ansatte. Derfor er det viktig med gode rutiner i barnehagehverdagen. Det gir barna en trygghet i form av forutsigbarhet, mener professoren.

– Rutiner kan gi små barn en ytre form for trygghet. For eksempel ved at morgensituasjonen når foreldrene skal gå, er lik uansett hvem som er på jobb. Det er også viktig med gode rutiner for søvn, måltider, og å ha en fast struktur på dagen. Da blir det forutsigbart for barna, og det er avgjørende for de små som ikke kan spørre når de lurer på noe, sier Drugli.

– Må by på seg selv

I tillegg til en forutsigbar hverdag, er det viktig at de ansatte virkelig jobber for at barna skal bli godt kjent med dem, understreker Drugli.

– Da må man by på seg selv. Man må sette seg på gulvet, være til stede, sitte i ro under måltidet, ha blikkontakt og gi barna gode responser. Når barn erfarer dette vil de gradvis knytte seg til de ulike voksne og bli kjent med dem, sier hun.

– Man må også hjelpe ettåringene i forhold til å fungere i barn-barn-samspill. For at barna skal trives i barnehagen er det viktig å fylle dagen med positive aktiviteter som gir dem glede, og da er samspill med andre barn en kjempefin arena. Små barn er nysgjerrige på andre barn, men det blir fort konflikter når de leker sammen. De må ha hjelp og støtte til å løse konfliktene på gode måter, sier Drugli.

– Gi barna ro

Barnehagehverdagen til de yngste barna bør preges av ro og flyt, og man bør unngå å legge opp til et veldig tett program, mener Drugli.

– Man må ikke bli for opptatt av å «gjøre». Det er mye voksenstyrte situasjoner i løpet av dagen; levering, måltider, stell- og påkledningssituasjoner. Derfor må man også passe på å skape en ro som gjør at barna kan få vandre rundt og være spontane, sier hun.

Drugli understreker at man bør være fleksibel og ta hensyn til barnas kapasitet.

– I begynnelsen bør det handle om hverdagslivet i barnehagen. Det er mye barna skal bli kjent med, så man bør ikke stresse med å dra på tur og lignende. Det kan bli unødvendig kavete for ettåringene, som har mer enn nok med å utforske nærmiljøet, sier professoren.

– Personalet bør heller roe ned og være i samspill. Vær til stede sammen med barna, by på deg selv, berik, utvid, støtt, hjelp og overvåk, men ikke grip inn hvis det ikke er nødvendig. Hvis leken flyter godt kan du bare være til stede og være oppmerksom. Det er viktig for barna å vite at det er en voksen der, som kan gripe inn hvis det skjer noe, sier Drugli.

– Små barn er roligere, tryggere og mer utforskende når voksne er til stede sammen med dem. De yngste barna trenger å veksle mellom nærhet og utforskning. Der større barn kan være mye lengre i lek med andre barn uten å behøve voksenkontakt, vil ettåringen trenge voksenkontakt med jevne mellomrom, før den kan gå tilbake til utforskningen, fortsetter hun.

– Vit hvor betydningsfull du er!

Det er viktig å være bevisst på hvor betydningsfulle de voksne er for de yngste barnehagebarna, understreker Drugli.

– Du må ikke undervurdere din egen betydning for de yngste barna. De gode relasjonene, er virkelig viktige, sier hun. Og avslutter med å ramse opp noen stikkord hun mener er avgjørende for at ettåringene skal trives i barnehagen:

– Forutsigbarhet, trygghet, tilstedeværelse, varme og positive følelser.

– Barn blir glade når de blir forstått og får lov til å leke og utforske, sier May Britt Drugli.

Powered by Labrador CMS