Trude Sydtangen, administrerende direktør i Læringsverkstedet
Trude Sydtangen, administrerende direktør i Læringsverkstedet, forklarer at barnehagebyggene kjeden leier ikke kan benyttes til annet enn barnehagevirksomhet.

– Et eventuelt salg av SBB får ingen konsekvenser for driften av våre barnehager

Hege Bae Nyholt «frykter barnehagekrise» etter at det ble kjent at SBB vurderer å selge. Men barnehageeierne understreker at det ikke er grunn til panikk.

Publisert

I en pressemelding fra Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) kommer det fram at selskapet vurderer å selge etter å ha falt kraftig på Stockholmsbørsen. De mange rentehevingene i Sverige har rammet selskapet hardt, står det i en artikkel i Dagbladets Børsen.

Det får leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt (Rødt), til å uttrykke bekymring.

SBB samarbeider med noen av Norges største private barnehagedrivere, og eier mer enn 300 barnehagebygg over hele landet, som leies og driftes av Læringsverkstedet, FUS, Norlandia og Espira.

– Vi er plutselig i en situasjon hvor alt er usikkert. Vi vet ikke hva som skjer om de går konkurs, eller hvem som eventuelt blir nye eiere av barnehagebyggene i Norge. Det er uholdbart, sier Nyholt til Børsen, og fortsetter med å antyde at dette kan innebære stengte barnehager:

– Vi erfarte under pandemien at stengte barnehager er dyrt for alle. Barn, ansatte og foreldre har også rett på forutsigbarhet.

Nylig svarte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på et skriftlig spørsmål fra Nyholt, blant annet: Hva skjer med de nesten 300 norske barnehagene som eies av det svenske eiendomsselskapet SBB hvis SBB går konkurs?

I svaret skriver Brenna blant annet, uten å ta stilling til risikoen for konkurs i SBB:

Siden byggene er regulert til barnehagedrift, kan kreditor velge å selge de til noen som vil drive dem videre. I så fall vil det være en periode hvor kommunen må tilby barnehageplass i andre godkjente midlertidige lokaler, men etter hvert kan det være drift i barnehagen på vanlig måte når ny eier er på plass. (...)

Dersom ny eier av bygget ikke ønsker å leie ut bygget til barnehagevirksomhet, må de søke kommunen om omregulering til å drive annen næringsvirksomhet. Da må barnehagen legge ned eller finne annet egnet bygg å drive videre i, enten ved kjøp eller ved å inngå ny leieavtale.

– Bundet av leieavtaler

Læringsverkstedet solgte 138 barnehageeiendommer til SBB i 2020, for et kontantbeløp på 2,85 milliarder kroner, samt D-aksjer verdsatt til 1,4 milliarder - med en leieavtale på 35 år.

I november 2022 skilte SBB ut de norske barnehagebyggene og andre nordiske undervisningsbygg, hovedsakelig i Sverige, i selskapet EduCo. Deretter solgte SBB 49 prosent av dette selskapet til kanadiske Brookfield Supercore Infrastructure Partners.

Læringsverkstedet-direktør Trude Sydtangen er klar på at det ikke er grunn til bekymring.

– Byggene vi leier er regulert som barnehagebygg og kan ikke benyttes til annet enn barnehagevirksomhet. Denne reguleringen bortfaller ikke ved en eventuell konkurs eller salg, sier hun til barnehage.no.

– Dersom SBB velger å selge virksomheten sin eller byggene sine, er ny eier bundet av allerede inngåtte leieavtaler med oss. Et eventuelt salg av SBB får derfor ingen konsekvenser for driften av våre barnehager, og leie av byggene vil gå som normalt, understreker Sydtangen.

Transaksjonen ble omtalt i barnehage.no. På spørsmål om hvilke praktiske konsekvenser den ville gi for barnehagene, svarte Læringsverkstedet-eier Hans Jacob Sundby:

– Ingen. Vi har sikret oss en evigvarende leierett, så den eneste forskjellen er at vi betaler husleie i stedet for lån - men risikoen er betydelig lavere. For de ansatte, barna og foreldrene vil det ikke ha noe å si, og de nye eierne vil ikke ha noe med driften av byggene å gjøre, sa Sundby, og la til at Læringsverkstedets byggavdeling med vaktmestere og driftsansvarlige skal fortsette å drifte og vedlikeholde alle byggene som før.

– Rehabilitering og investeringer knyttet til for eksempel utbygging vil bli gjort på samme måte som i dag. For de byggene som er overdratt, har Læringsverkstedet sikret seg full brukskontroll.

– Unødvendig konstruert problemstilling

På tampen av 2021 ble det kjent at 142 av barnehagebyggene som huser FUS-kjeden var solgt fra Trygge Barnehager til SBB for 4 580 millioner kroner, med avtale om tilbakeleie i 25 år - med mulighet til forlengelse opptil 45 år. Barnehagene til Læringsverkstedet og FUS utgjør med det brorparten av byggene det er snakk om.

Eli Sævareid i Trygge Barnehager har fått spørsmål om konsekvensen for driften av FUS-barnehagene ved salg eller konkurs, men har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

13 av de 107 barnehagene Espira driver i Norge er del av den samme porteføljen.

– Det er viktig å slå fast at dette vil være helt udramatisk for det fåtallet av våre barnehager det gjelder, opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kjersti Oppen.

Kjersti Oppen, Espira

Hun presiserer:

– Ved et salg til nye eiere, vil ny eier være bundet av eksisterende leiekontrakter og våre leieavtaler vil gå videre som før. Det vil også gjelde om SBB går konkurs, noe som er et lite sannsynlig scenario. De antydningene som har kommet frem i pressen i denne saken, om at barnehagene må stenge, er derfor en helt unødvendig konstruert problemstilling.

Norlandia-direktør Kristin Voldsnes har det samme budskapet:

– Hvis eier av barnehagebygg går konkurs, vil ikke dette ha noen innvirkning på driften eller barnehagetilbudet. Våre barnehager er sikret med lange og forutsigbare leieavtaler hvor vi ikke er avhengige av økonomiske evnen til huseier. På den måten har vi som barnehageoperatør store frihetsgrader for hvordan vi forvalter leieavtalen og sikrer at bygget er i god stand til å drive barnehage, sier hun.

«En god svenskehistorie»

Også Klassekampen omtaler økonomien i SBB, i en artikkel med overskriften «Leieknipe for barnehager». Der står det blant annet at: «Midt oppi det hele står de ansatte og barna i de mange barnehagene, som ikke vet hvordan framtida blir.»

Hans Jacob Sundby trekker fram at medeierne i kanadiske Brookfield Supercore Infrastructure Partners er bunnsolide.

– Dette selskapet har ikke utfordringer, og er ikke i media. Kanadierne har ikke pengeproblemer. Det er SBB som er i media og har utfordringer, det kan få negative konsekvenser for de som er eiere av SBB, sier Sundby i dag.

Problematikken er også tema i en fersk kommentar fra Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum. Han konkluderer med at taperne er svenske aksjonærer, som sitter igjen med barnehageeiendommer de har kjøpt for dyrt – og med leieavtaler de ikke kommer seg unna.

«For norske barnehagebarn og foreldrene deres spiller det i praksis ingen rolle om SSB-aksjen stuper på den svenske børsen. I verste fall går SSB konkurs, og da må barnehagene forholde seg til nye eiere av barnehageeiendommene. Heller ikke det trenger å være noen ulempe. Ett mulig utfall er at SSB må selge de norske barnehageeiendommene på billigsalg», skriver han blant annet, og omtaler saken som en god svenskehistorie - og at investeringen på ni milliarder kroner i praksis er verdt ned mot sju milliarder kroner i dag sett med svenske øyne.

– Ingen risiko for konkurs

Even Bratsberg i advokatfirmaet Thommessen har jobbet med avtalene både Læringsverkstedet og Trygge Barnehager inngikk med SBB. Han understreker det Sundby sier om Brookfield:

– Det er en av verdens mest solide kapitalforvaltningsporteføljer, og vil aldri la et slikt selskap gå konkurs. Det er i det hele tatt ingen konkursrisiko knyttet til disse barnehageeiendommene, sier han til barnehage.no, og fortsetter:

– Både SBB og Brookfield har investert i veldig mange prosjekter. Det er bare et drøyt halvår siden sistnevnte gjorde denne investeringen. Å spekulerer i at det er knyttet konkursrisiko til dette tyder på at man ikke har satt seg inn i hva det handler om.

– Men: Om hun ikke sier det direkte, antyder jo også kunnskapsministeren at en konkurs eller et salg vil bety at barnehagene må ut av byggene. Stemmer det?

– Den uttalelsen virker ikke veldig gjennomtenkt, og det virker ikke som man helt skjønner hvordan verdier knyttet til sosial infrastruktur oppstår, sier Bratsberg, og forklarer at verdien ligger i nettopp leieavtalen - ikke bygget.

– Det er kontantstrømmen knyttet til en leiekontrakt som utgjør verdien. Salg av en barnehage uten kontantstrøm gir ikke mer enn en teknisk verdi. Men, hvis man likevel forutsetter det utenkelige at SBB og Brookfield skulle overlate drift av disse eiendommene til et konkursbo, vil det være konkursboets hovedoppgave å ivareta verdiene i kreditorenes interesse. Det betyr, for en slik portefølje, å bevare kontantstrømmen og selge eiendommene med leieforholdet til en ny aktør. For barnehageselskapene vil det bety en ny utleier å forholde seg til, mens leiekontraktene ligger fast.

«Evigvarende» leieavtaler

Han forklarer at mens en normal leieavtale vanligvis tegnes for 10-15 år, er eiendommene i barnehagetransaksjonene nærmest evigvarende - nettopp for å sikre at barnehagedriverne beholder tilgang til byggene.

– Det er helt utenkelig at enten nåværende eller framtidig eier, eller et konkursbo, ønsker å realisere denne typen eiendom uten å realisere verdien som ligger i et leieforhold.

Celin Backer Roppen er eiendomssjef barnehager og konseptutvikler eldreboliger i SBB. Hun viser til at det er administrerende direktør Ilija Batljan som svarer på henvendelser fra pressen. Han har foreløpig ikke svart på spørsmålene våre.Powered by Labrador CMS