Hans Jacob Sundby er eier og grunnlegger av Læringsverkstedet.
Hans Jacob Sundby er eier og grunnlegger av Læringsverkstedet.

Kaller finansangrep «et ekstremt utslag av markedskapitalisme»

– Ingen av påstandene om Læringsverkstedet er riktig, men det er heller ikke poenget til Viceroy. De ønsker bare å skape så stor usikkerhet som mulig om SBB for å påvirke aksjekursen negativt.

Publisert

Det sier Hans Jacob Sundby, eier og grunnlegger av landets største barnehagekjede, Læringsverkstedet.

Nå er de, sammen med Trygge Barnehager, ufrivillig trukket inn i feiden mellom Viceroy Research LLC og Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB).

Påstander om oppblåste husleiepriser har nådd norske barnehagemyndigheter, som har videresendt henvendelsen til Utdanningsdirektoratets avdeling for økonomisk tilsyn med private barnehager.

– Påstandene fra Viceroy om husleienivået til Læringsverkstedet er helt feil. Husleienivået er moderat og under kjente nivåer for kommunale bygg. Vi har ingenting å skjule rundt husleiestrukturen, og tilsynet i Molde må gjerne se på dette, sier Sundby til Barnehage.no.

Innledet angrep

Det var 21. februar i år at shortinvestor Viceroy Research gjorde det klart at de har satset penger på kursfall i den svenske eiendomsgiganten Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB).

Samtidig innledet de sitt angrep på det stockholmsbørsnoterte selskapet, som blant annet har om lag 300 norske barnehageeiendommer i sin portefølje.

Shorting av aksjer

Shorting handler kort forklart om å tjene penger på fallende aksjekurser. «Å shorte betyr å selge et antall aksjer du har lånt til dagens kurs, med håp om at kursen skal falle før du må levere dem tilbake», lyder DNB Markets sin forklaring. Faller kursen tjener short-investoren. Stiger den, blir det tap.

Først med en 26 sider lang rapport der det framkom at Viceroy hadde mye å utsette, og hvor det ble hevdet at selskapets verdi vanskelig kunne rettferdiggjøres. Noe SBB besvarte med en omfattende pressemelding i den hensikt å tilbakevise framsatte påstander.

De varslet også at de ville klage Viceroy inn til det svenske finanstilsynet. Uten at det så ut til å legge noen demper på beskyldningene fra shorterne.

– Viceroy er et fond som investerer i instrumenter som gjør at de får en gevinst når aksjekursen går ned. Etter at de har gjort sine investeringer fremmer de en rekke negative påstander om det aktuelle selskapet. Dette er påstander som ikke nødvendigvis er fakta eller korrekte, men som har som formål å påvirke aksjekursen negativt. Det er mange som hevder at det de driver med også kan være ulovlig markedspåvirkning. Dette fondet har nå plukket ut SBB som et mål og fremmer en rekke påstander om SBB, hvorav en av disse er knyttet til transaksjonen og leieforholdet med Læringsverkstedet, lyder Sundbys beskrivelse.

Norske kjeder trukket inn

2. mars ble nemlig Læringsverkstedet og Trygge Barnehager trukket inn, da Viceroy publiserte det de selv omtaler som en varslingsrapport («whistleblower report») til norske barnehagemyndigheter. Adressert til topper i departementet og kunnskapsministeren, men offentliggjort som et åpent brev.

Avsender hevdet at rapporten som omhandler de to store norske barnehagekjedene gir bakgrunn om leieavtaler og transaksjoner som skal ha medført oppblåste leiepriser for barnehagene, subsidiert gjennom utbytte fra SBB.

Ifølge Finansavisen (krever innlogging), som først omtalte saken, skrev økonomisjef Atle Hørlyk i Læringsverkstedet blant annet følgende i sitt tilsvar til departementet: «Vi ville normalt ikke ha kommentert en rapport som så åpenbart er feilaktig, men finner det dessverre nødvendig for å sikre at riktig faktum kommer fram».

I brevet omtales rapporten som del av en prosess Viceroy har iverksatt overfor SBB, hvor hensikten er at Viceroy skal kunne tjene penger på at aksjekursen i SBB synker. Læringsverkstedet mener rapporten misbruker et helt ordinært leieforhold SBB har angående norske barnehagebygg.

Hørlyk omtaler deler av analysen til Viceroy som «faglig meget svak».

Han avviser dessuten at det er noen kobling mellom D-aksjene, som utgjorde en del av salg- og tilbakeleieavtalen Læringsverkstedet inngikk med SBB i 2020, og husleiebetaling eller husleienivå.

Og han poengterer at husleien ble fastsatt «i nedre del av et normalt intervall», før dialog med SBB og andre aktuelle kjøpere ble innledet.

SBBs kjøp av barnehageeiendom i Norge

I 2020 solgte Læringsverkstedet 138 barnehageeiendommer til Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB for et kontantbeløp på 2,85 milliarder kroner, samt D-aksjer verdsatt til 1,4 milliarder. Avtalen innebar ifølge SBB at Læringsverkstedet skal leie eiendommene i 35 år for fortsatt barnehagedrift.

Her kan du lese hva Barnehage.no skrev den gang.

I 2021 ble en lignende avtale inngått mellom selskapet bak FUS-kjeden, Trygge Barnehager, og SBB. I pressemeldingen ble avtalt kjøpesum opplyst å være på 4,58 milliarder.

Barnehage.no skrev denne saken.

Ba om Brennas synspunkt

Tilsvaret fra Læringsverkstedet, la ingen demper på kritikken fra Viceroy, som i nytt brev til departementet 17. mars skisserer «an undoubtably lucrative but morally bankrupt loophole in Norway's kindergarten financing».

Det er en formulering som Rødt-politiker og leder i utdanningskomiteen på Stortinget Hege Bae Nyholt har merket seg. I et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), ber hun statsråden redegjøre for sitt synspunkt på varslingene og svare på om det er smutthull i lovgivningen.

Brenna svarer at det i dag ikke er reguleringer som begrenser kjøp og salg av barnehageeiendom, eller muligheten til å skille ut byggene i egne selskaper hvor barnehagene leier tilbake lokalene. Men at regjeringen nå, som ledd i sitt arbeid med å vurdere reglene for styring og finansiering av private barnehager, vil se på muligheten for å regulere kjøp og salg av barnehager strengere.

«I den konkrete saken med Læringsverkstedet, har Viceroy Research group varslet departementet om at de inngåtte salgsavtalene kan ha som hensikt å hente ut offentlige tilskudd fra barnehagene, gjennom blant annet høye husleier. Ifølge varselet ser det heller ikke ut til at gevinstene fra salgene kommer tilbake til barnehagene, men hentes ut av de tidligere eierne av byggene. Læringsverkstedet bestrider rapportene fra Viceroy Research group. Læringsverkstedet mener blant annet at husleien er satt lavere enn det man kan forvente i de områdene barnehagene ligger», skriver statsråden.

Oversendt tilsynsmyndighet

Brenna opplyser også at departementet har oversendt varslingen fra Viceroy Research til Utdanningsdirektoratet som tilsynsmyndighet.

Seniorrådgiver Eli Bævre ved Utdanningsdirektoratets avdeling for økonomisk tilsyn med private barnehager bekrefter at varslingsbrevet fra Viceroy har havnet på deres bord.

På spørsmål om hvordan dette håndteres, svarer hun følgende i en e-post til Barnehage.no:

– Vi baserer oss på en risikovurdering når vi velger ut barnehager, temaer og tidspunktet for tilsyn. Brevet fra Viceroy inngår, blant andre kilder, som en del av denne risikovurderingen. Etter en samlet risikovurdering har vi åpnet tilsyn med tre av barnehagene til Læringsverkstedet, hvor temaet for tilsynet er eiendomsoverdragelser.

Om status for de tre nevnte, opplyser Bævre at tilsynet har mottatt dokumentasjon fra alle barnehagene, og at de nå er i gang med å vurdere dette, sett opp mot barnehagelovens krav til bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling. Samt at de tar sikte på å sende et nytt brev til barnehagene etter sommeren.

At det åpnes tilsyn er ikke ensbetydende med at det avdekkes regelbrudd.

Etter at den nye nasjonale tilsynsenheten overtok ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager 1. januar i år, har en lang rekke barnehager blitt kontrollert. Oversikten fins her.

Listen teller mer enn 200 oppføringer, og mange av tilsynene er fortsatt åpne.

Ser et paradoks

Da denne saken ble publisert hadde det ikke lyktes Barnehage.no å få en kommentar fra Trygge Barnehager til Viceroys påstander om oppblåste leiepriser.

Fra Læringsverkstedet tilbakevises altså alle påstander. Sundby påpeker også noe han ser som et paradoks ved hele saken:

– Aktører som Viceroy er et ekstremt utslag av markedskapitalisme og har tidligere vært mest vanlig i USA og England. Vi synes det er oppsiktsvekkende at aktører på venstresiden i norsk politikk bruker påstander fra denne typen aktører som grunnlag i debatten om private barnehager i Norge. Normalt er jo Rødt og SV nokså skeptiske til markedskapitalisme.

Viceroy gjør for øvrig i brevet til norske myndigheter oppmerksom på at de ikke har en mening om hvorvidt Trygge Barnehager eller Læringsverkstedet har handlet i ond tro ved inngåelsen av avtalene med SBB.

Viceroy Research LLC

Beskriver seg som «en gruppe individer som ser verden annerledes». Oppgis registrert i Delaware, USA. Frontfigur er briten Fraser Perring.

I brevet til norske myndigheter presenterer de seg som et «specialist investigative research agency», og lister opp en rekke selskaper som de har undersøkt, verden rundt.

Presseoppslag på utenlandske nettsteder om noen av selskapene som trekkes fram, omhandler store finansielle skandaler. Viceroy skal på sin side i fjor ha blitt ilagt bot av Sør-Afrikas finanstilsyn for en villedende rapport om en av landets større banker, men varslet at de ville anke avgjørelsen.

Viceroy opererer på egne nettsider med en ansvarsfraskrivelse der det blant annet står at rapportene deres er utarbeidet kun for pedagogiske formål, og uttrykker deres meninger. Leseren anbefales blant annet å anta at forfatterne står til å realisere pengegevinster ved kursfall på omtalte verdipapirer.

Powered by Labrador CMS